Επιστημονικές Υπηρεσίες

Δρ.Θεόδωρος Λιόλιος

Ο Αν.Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Διευθυντής (τ. ΦΕ&Ε) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος είναι συντονιστής ενός εξαιρετικού δικτύου επιστημόνων (Διδακτόρων, Δικηγόρων, Ιατρών, Ψυχολόγων, Αποστράτων Αξιωματικών κλπ) και παρέχει πλέον υπηρεσίες επ’ αμοιβή (παρ.2β, παρ.2δ αρ.13 του ν.3187/2003) ως Επιστημονικός Σύμβουλος Καριέρας (Career Counselor) σε όσους μαθητές ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν καριέρα στις Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατιωτικές Σχολές), Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) καθώς και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι επιστημονικές υπηρεσίες παρέχονται είτε στο γραφείο του (εκτός της Σχολής Ευελπίδων), είτε μέσω διαδικτύου (αν αυτό είναι εφικτό), είτε στο χώρο του ενδιαφερόμενου (σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις). Επί του παρόντος οι υπηρεσίες αυτές του Καθηγητή Δρ. Θ. Λιόλιου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ μέσω του EKEO.


Ενδεικτικές Προσφερόμενες Υπηρεσίες του Επιστημονικού Δικτύου (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού)

Πλήρης και Αναλυτική Επιστημονική Ενημέρωση των υποψηφίων σπουδαστών και των γονέων τους σχετικά με τις Σχολές στις οποίες ενδιαφέρονται να σπουδάσουν οι υποψήφιοι καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές τους στο μέλλον. Επίλυση αποριών και προβλημάτων και παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών.

Νομική Υποστήριξη (μέσω των Δικηγόρων του δικτύου) σε όλα τα θέματα που αφορούν τους υποψήφιους των Σχολών.

Αξιολόγηση της Υγειονομικής Κατάστασης των υποψηφίων (μέσω των Ιατρών του δικτύου) και παροχή επιστημονικών συμβουλών για τη βελτίωση της προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στις διάφορες Σχολές.

Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης των υποψηφίων και παροχή επιστημονικών συμβουλών για τη βελτίωση της προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στις διάφορες Σχολές.

Ψυχολογική υποστήριξη (μέσω των Ψυχολόγων του δικτύου) των υποψηφίων των παραγωγικών σχολών, καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης τους και παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών.

Επιστημονική Υποστήριξη και Παροχή Επιστημονικών συμβουλών στους Έλληνες του Εξωτερικού που επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές (Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Οι υπηρεσίες του Διευθυντή του EKEO ως Επιστημονικού Συμβούλου αφορούν τους υποψηφίους των εξής Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών (ενδεικτικά):

 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
 • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
 • Σχολή Ικάρων (ΣΙ)
 • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
 • Σχολή Αξιωματικών Νοσοκόμων (ΣΑΝ)
 • Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας
 • Σχολή Αστυφυλάκων
 • Σχολή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
 • Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής
 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Σχολές Πλοιάρχων – Μηχανικών ΕΝ)
 • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ)
 • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
 • Σχολή Υπαξιωματικών Διοίκησης Αεροπορίας (ΣΥΔ)
 • Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και οι γονείς τους μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο για περισσότερες πληροφορίες είτε απευθείας στο κινητό του τηλέφωνο 6944165341 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Director@ArmsControl.gr είτε επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του EKEO

Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος το επιστημονικό δίκτυο που συντονίζει δεν παρέχουν καθόλου εκπαιδευτικές υπηρεσίες (πχ φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, διδασκαλία, κλπ μορφές εκπαίδευσης) στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους. Επίσης αυστηρά αποκλείεται η παροχή υπηρεσιών στους ήδη σπουδαστές όλων των Στρατιωτικών Σχολών και των Αστυνομικών Σχολών οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμοδίους φορείς των Σχολών τους (και των αρμοδίων υπουργείων) για πληροφορίες και συμβουλές. Ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος φυσικά δεν παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες Δικηγόρου/Ιατρού/Ψυχολόγου αλλά αυτές παρέχονται από τους ανεξάρτητους Δικηγόρους/Ιατρούς/Ψυχολόγους που απαρτίζουν την επιστημονική ομάδα η οποία δεν είναι εμπορική εταιρία, δεν έχει νομική μορφή αλλά είναι ένα άτυπο δίκτυο ανεξάρτητων επιστημόνων με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τους υποψήφιους σπουδαστές στρατιωτικών σχολών, αστυνομικών σχολών και ναυτικών σχολών. Για τις υπηρεσίες των Δικηγόρων/Ιατρών/Ψυχολόγων του δικτύου ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος δεν λαμβάνει καμία αμοιβή (ούτε ποσοστά από την αμοιβή τους) αφού αυτοί λειτουργούν και προσφέρουν τις υπηρεσιές τους ανεξάρτητα και αυτόνομα ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο δικό τους γραφείο εκτός των γραφείων του EKEO και εκτός του γραφείου του Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου. Μεταξύ των μελών του επιστημονικού δικτύου και του Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου δεν υπάρχει καμία εταιρική σχέση (εμπορική, αστική, αφανής κλπ) ούτε κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό η άλλη εμπορική σύνδεση αλλά το δίκτυο τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του και την εποπτεία του προκειμένου οι υπηρεσίες να είναι υψηλού επιπέδου και με τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για τους υποψήφιους.