Όροι Χρήσης Δημοσιευμάτων

Τα άρθρα, οι αναλύσεις και τα πάσης φύσεως δημοσιεύματα του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (πχ rss feeds) μπορούν να αναδημοσιεύονται ελεύθερα σε κάθε μορφή τύπου και στο διαδίκτυο με την προϋπόθεση της σαφούς αναφοράς στην πηγή «Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων», στον συγγραφέα (αν αναφέρεται ρητά) και φυσικά με την προϋπόθεση της παροχής του ανάλογου ενεργού υπερδεσμού www.ArmsControl.gr