ΟΜΑΔΑ ΣΣΕ – ΕΥΕΛΠΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ομάδα ΣΣΕ - Ευέλπιδες Έλληνες
Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) ίδρυσε την Ομάδα ΣΣΕ στο facebook που αποτελείται από τους “Ευέλπιδες Έλληνες”. Η ομάδα αυτή αφορά τους «Ευέλπιδες Έλληνες», δηλαδή τους Έλληνες πατριώτες που αγαπούν και σέβονται την ένδοξη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ). Απευθύνεται (και ανήκει!) σε κάθε Έλληνα πολίτη που αντιλαμβάνεται τη μεγάλη σημασία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων για την Πατρίδα μας και ιδιαίτερα σε όσους θέλουν να σπουδάσουν στη Σχολή Ευελπίδων, στους σημερινούς Ευέλπιδες, στους αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), σε όσους δίδαξαν η διδάσκουν στη ΣΣΕ καθώς και σε κάθε άλλο Έλληνα που ασπάζεται τις στρατιωτικές αρετές και αξίες της ΣΣΕ.
Η Ομάδα ΣΣΕ έχει καθαρούς σκοπούς: Προβολή των Ελληνικών στρατιωτικών αρετών και αξιών στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη νεολαία, ενίσχυση της ΣΣΕ, απόκρουση επιθέσεων εναντίον της, ενίσχυση των Ευελπίδων, προώθηση της εικόνας της ΣΣΕ στους μαθητές και στα σχολεία, διασύνδεση των γονέων των Ευελπίδων με τους καθηγητές της ΣΣΕ, προώθηση της εικόνας του Στρατού στην Ελλάδα, απόκρουση επιθέσεων κατά των αποφοίτων της ΣΣΕ, ενίσχυση του πατριωτισμού και της αγάπης για τα ιδανικά της Ελλάδας, , κλπ.
Το ρητό που χαρακτηρίζει την Ομάδα ΣΣΕ και τους «Ευέλπιδες Έλληνες» είναι: «Υμείς δέ τά υπάρχοντά τε σώζειν καί επιγνώναι μηδέν καί εργω ουδέ τ’ αναγκαία εξικέσθαι. Aύθις δέ οι μέν καί παρά δύναμιν τολμηταί καί παρά γνώμην κινδυνευταί καί εν τοις δεινοίς ευέλπιδες.» (Θουκυδίδης)

Η ομάδα αυτή είναι μία πρωτοβουλία ορισμένων μελών του Διδακτικού Προσωπικού της ΣΣΕ (ανεξάρτητη από τη ΣΣΕ, το ΓΕΣ και το ΥΠΕΘΑ). Επίσημη πληροφόρηση σχετικά με τη ΣΣΕ παρέχει αποκλειστικά η Διοίκηση και η Κοσμητεία της ΣΣΕ.