Πιστοποίηση & Αξιολόγηση ΙΕΠΥΑ

Υπηρεσίες Ασφαλείας, Σύμβουλος Ασφαλείας, Αξιολόγηση ΙΕΠΥΑ, Πιστοποίηση ΙΕΠΥΑ, Επιμόρφωση ΙΕΠΥΑΣήμερα στην Ελλάδα το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) είναι ο μοναδικός κοινωφελής επιστημονικός οργανισμός πιστοποίησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) – εκτός φυσικά από τους κρατικούς φορείς. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη πιστοποίηση και αξιολόγηση των ΙΕΠΥΑ θέτοντας υπό την επιστημονική αιγίδα του όλες τις ΙΕΠΥΑ που είναι πρόθυμες να περάσουν από την αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, πιστοποίησης, συνεχούς επιμόρφωσης και καθοδήγησης που διενεργείται από τους Διδάκτορες και Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών του ΕΚΕΟ. Στη συνέχεια στο EKEO εντάσσουμε αυτές τις ΙΕΠΥΑ στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) έτσι ώστε σε καθημερινή βάση να  ελέγχουμε, επιβλέπουμε, αξιολογούμε, επιμορφώνουμε και πιστοποιούμε αυτές τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) για να προστατέψουμε το δικαίωμα των πολιτών σε θέματα ασφαλείας αλλά και για να βελτιώσουμε τις ίδιες τις ΙΕΠΥΑ. Επιδιώκουμε σε κάθε περιοχή της Ελλάδας και των Βαλκανίων να υπάρχει τουλάχιστον μια ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και τελεί υπό τη συνεχή επιστημονική επίβλεψη, καθοδήγηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO). Επί του παρόντος οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ στις ΙΕΠΥΑ που είναι συνδρομητές και δωρητές του EKEO.
Είναι διάχυτη η άποψη ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου οι οποίες είναι αυστηρότατες. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι αλλοδαποί φορείς που επιθυμούν υπηρεσίες ασφαλείας στην Ελλάδα! Θυμηθείτε τα στελέχη ορισμένων ΙΕΠΥΑ που από την εμφάνιση τους και μόνο αποδεικνύουν ότι με δυσκολία θα υπερασπιστούν ακόμη και τον εαυτό τους σε περίπτωση κινδύνου. Θυμηθείτε τις κλοπές τις διαρρήξεις και τις ληστείες σε χώρους που υποτίθεται ότι φυλάσσονται από ΙΕΠΥΑ όπου οι φύλακες τελικά δεν μπορούν να αποτρέψουν τα εγκλήματα. Θυμηθείτε ότι τρομοκρατικές οργανώσεις στο παρελθόν κατάφεραν τρομοκρατικά χτυπήματα σε στόχους της Ελλάδας που φυλάσσονταν από ΙΕΠΥΑ. Οι εγκληματίες πλέον δεν αποτρέπονται από τις εντυπωσιακές ιστοσελίδες, τα αυτοκόλλητα και τις ταμπέλες των εταιριών ασφαλείας (security) στην είσοδο των επιχειρήσεων και στις πολυτελείς συνοικίες και επαύλεις. Οι εγκληματίες σήμερα γνωρίζουν ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) που παρέχεται στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό αποθρασύνονται.
Τα διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναζητούν αξιόπιστες υπηρεσίες ασφαλείας κινδυνεύουν να πληρώσουν πολύ ακριβά (κυριολεκτικά και μεταφορικά) την επιλογή μιας ακατάλληλης και ίσως επικίνδυνης εταιρίας ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ). Στα πλαίσια της κοινωφελούς επιστημονικής δραστηριότητας του το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) έχει αναλάβει το σημαντικό έργο της υποστήριξης των πολιτών και των φορέων που αναζητούν υπηρεσίες ασφαλείας μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, πιστοποίησης και διαρκούς ελέγχου των ΙΕΠΥΑ.

Ειδικότερα, το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) μέσω των Διδακτόρων και Καθηγητών Ανωτάτων Σχολών που το στελεχώνουν ίδρυσε το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) ως πανελλήνιο δίκτυο πιστοποιημένων και διαπιστευμένων ΙΕΠΥΑ προκειμένου να:

  • Αξιολογεί, πιστοποιεί, ελέγχει, επιμορφώνει και τελικά επιλέγει και εντάσσει τις καλύτερες Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC). Το EKEO συνεργάζεται με τα μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ως επιστημονικός διαχειριστής των υπηρεσιών τους θέτοντας τις πιστοποιημένες ΙΕΠΥΑ υπό την επιστημονική του αιγίδα και προβάλλοντας τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Για κάθε ΙΕΠΥΑ-Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας  δημιουργείται ειδική ιστοσελίδα στο EKEO με βίντεο και εικόνες (συνεντεύξεις, εκπαίδευση, υποδομές κλπ)  και άλλα στοιχεία της ΙΕΠΥΑ προκειμένου να προβληθεί στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του EKEO στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Συνεργάζεται με τους πολίτες και τα διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα (εντός και εκτός Ελλάδας) που αναζητούν υπηρεσίες ασφαλείας και αφού αξιολογήσει τις πραγματικές απαιτήσεις και ανάγκες τους αναθέτει στις πιστοποιημένες ΙΕΠΥΑ του EKEO την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
  • Ελέγχει συνεχώς τις τιμές των πιστοποιημένων ΙΕΠΥΑ (Μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας) του EKEO ώστε να είναι οι καλύτερες και οι χαμηλότερες για τον πολίτη (γενικά κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο) και αποτρέπει την αισχροκέρδεια εις βάρος του. Όλες οι αμοιβές των ΙΕΠΥΑ αυτών ελέγχονται, αξιολογούνται και μόνο αν πάρουν την έγκριση του EKEO αποδίδονται στην εταιρία από τον πολίτη. Στην περίπτωση που τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δέχθηκαν τις υπηρεσίες αυτές ασφαλείας δεν ικανοποιούνται (για τεκμηριωμένους λόγους) επιβάλλει στις ΙΕΠΥΑ την επιστροφή των χρημάτων.
  • Αξιολογεί τις ΙΕΠΥΑ όσον αφορά τη νομιμότητα της φύσης τους, την εκπαίδευση των στελεχών τους και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Επιμορφώνει και εκπαιδεύει δωρεάν τα στελέχη των πιστοποιημένων ΙΕΠΥΑ σε όλα τα θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.
  • Αναλαμβάνει το νομικό έλεγχο των ΙΕΠΥΑ σε περίπτωση που ο πολίτης θεωρεί ότι θίγεται από τις εταιρίες αυτές η υπέστη βλάβη από τις υπηρεσίες τους.
  • Αξιολογεί και ελέγχει συνεχώς το έργο των ΙΕΠΥΑ ώστε οι πολίτες (γενικά κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο) να μην ανησυχούν για την παροχή πραγματικών υπηρεσιών ασφαλείας. Οι πολίτες πλέον έχουν το δικό τους φορέα αξιολόγησης ποιότητας των υπηρεσιών ασφαλείας με το ακαδημαϊκό κύρος που φέρει το επιστημονικό επιτελείο του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO).

Μήνυμα προς τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας:
Είστε Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και θέλετε να αξιολογηθείτε, να πιστοποιηθείτε και να ενταχθείτε στο δίκτυο των ΙΕΠΥΑ που αξιολογεί και επιβλέπει επιστημονικά το EKEO ως μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC); Αν θεωρείτε ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και είστε πρόθυμοι να αξιολογηθείτε και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα υπό τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αυτή τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Το ίδρυμα μας μπορεί να σας αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφεύγουν σε μας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα. Κάθε ΙΕΠΥΑ που εντάσσεται στο πρόγραμμα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης-Ελέγχου-Επιμόρφωσης-Προβολής, καθίσταται ενεργό μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την δική της ιστοσελίδα παρουσίασης στο EKEO, μπορεί να φέρει στο γραφείο της, στη στολή της, στα έγγραφα της και σε κάθε χώρο που αυτό θεωρεί δόκιμο το θυρεό του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας με την υπόμνηση ότι η εν λόγω ΙΕΠΥΑ τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του EKEO. Σχετικό επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό που εκδίδεται κάθε έτος από το EKEO απονέμεται στην ΙΕΠΥΑ για το τρέχον έτος με την υπογραφή των Καθηγητών και Διδακτόρων του EKEO.

Τα στάδια της πιστοποίησης είναι τα εξής

Α) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ένταξης στο Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα περιέχει ως επισυναπτόμενο σκαναρισμένο αποδεικτικό κατάθεσης ετήσιας συνδρομής σας στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΚΕΟ (Εθνική Τράπεζα, Αθηνά Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων, 233/296000-11). Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί απόδειξη καταβολής συνδρομής διότι εκπίπτει από την εφορία ως συνδρομή σε μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα, λεπτομέρειες στο τέλος της ανάρτησης Αξιολόγηση-Πιστοποίηση ΙΕΠΥΑ στο ΕΚΕΟ.

Β) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αρχικά ο Διευθυντής του ΕΚΕΟ (υπογράφων το παρόν μήνυμα) διενεργεί μια προκαταρκτική συνέντευξη με τον Διευθυντή/Ιδιοκτήτη της ΙΕΠΥΑ για να καταγράψει τις βασικές δομές της συγκεκριμένης ΙΕΠΥΑ και να συζητήσει μαζί του όλα τα θέματα που αφορούν την διαδικασία.

Γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η ΙΕΠΥΑ αποστέλλει στο ΕΚΕΟ σκαναρισμένα όλα τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησης (τα οποία τελούν υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων). Ειδικότερα,
1) Άδειες Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ (αρχικές, ανανεώσεις κλπ),
2) Άδειες Α, Β, Κατηγορίας όλων των Στελεχών της ΙΕΠΥΑ
3) Λεπτομερής Κατάλογος των υποδομών της ΙΕΠΥΑ (Κτηριακές εγκαταστάσεις, κέντρα λήψης σημάτων, οχήματα, επιστημονικός εξοπλισμός κλπ)
4) Άλλα έγγραφα και στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για τη συνεχή αξιολόγηση και πιστοποίηση (θα ζητηθούν ενδεχομένως από το ΕΚΕΟ)

Δ) ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ της ΙΕΠΥΑ και του τρόπου παροχής υπηρεσιών στα διάφορα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ε) ΕΚΔΟΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος Πιστοποιητικού Μέλους του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας που αποτελεί και το πιστοποιητικό ποιότητας της ΙΕΠΥΑ, άδεια ανάρτησης και επικόλλησης του Θυρεού του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στο χώρο της ΙΕΠΥΑ (ιστοσελίδα, γραφείο, οχήματα, στολές κλπ), ανάρτηση βίντεο προβολής ΙΕΠΥΑ στο Youtube με το όνομα της ΙΕΠΥΑ (μακέτα, μουσική, βίντεο κλπ με μέριμνα του ΕΚΕΟ), ανάρτηση και βίντεο ΙΕΠΥΑ στην (μεγάλης κυκλοφορίας) ιστοσελίδα του EKEO με δημοσιοποίηση της ένταξης της ΙΕΠΥΑ στα μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

ΣΤ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της διαδικασίας Ετησίως

Μήνυμα προς τους πολίτες, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναζητούν υπηρεσίες ασφαλείας:
Μην εμπιστεύεστε την ασφάλεια σας σε ακατάλληλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ). Κινδυνεύετε! Επικοινωνήστε άμεσα με το EKEO για παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα ασφαλείας. Οι Διδάκτορες και Καθηγητές Ανωτάτων Σχολών του EKEO (Hellenic Security Advisor) ελέγχουμε, επιβλέπουμε, αξιολογούμε και πιστοποιούμε τις καλύτερες ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) για να προστατέψουμε το δικαίωμα των πολιτών σε θέματα ασφαλείας. Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα υπάρχει τουλάχιστον μια ΙΕΠΥΑ, μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείς (HSC), που τελεί υπό τη συνεχή επιστημονική επίβλεψη, καθοδήγηση και αξιολόγηση του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων (EKEO). Μερικές φορές, η εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένες εταιρίες security στην Ελλάδα σήμερα είναι η εξής: Πολυτελείς ιστοσελίδες με θυρεούς και εικόνες με πράκτορες όπως αυτές που έχετε δει στις ταινίες της τηλεόρασης (που όμως βρίσκονται και σε άλλες ξένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο!), πιστοποιητικά αμφιβόλου προέλευσης, στελέχωση με άτομα του υποκόσμου, υπέρβαρους, συνταξιούχους και αδύναμες γυναίκες που δεν έχουν τη νομική κατάρτιση και την εκπαίδευση να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας. Ακόμη στο προσωπικό των εταιριών αυτών υπάρχουν ενδεχομένως άτομα με προβλήματα υγείας που θα εξαφανιστούν η θα καταρρεύσουν στην πρώτη κρίση που θα προκύψει. Ακόμη χειρότερα ορισμένες από τις εταιρίες αυτές παρέχουν τις «υπηρεσίες» τους με πολύ υψηλά κόστη που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της Ελλάδας! Αφήστε το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων (EKEO) να αξιολογήσει και να επιβλέψει επιστημονικά την ασφάλεια των αγαπημένων σας προσώπων, της επιχείρησης σας, των εκδηλώσεων σας και φυσικά του εαυτού σας. Επικοινωνήστε με το EKEO τώρα για ΔΩΡΕΑΝ αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών σας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Σημείωση: Η Αξιολόγηση-Πιστοποίηση-Έλεγχος-Επιμόρφωση-Προβολή των ΙΕΠΥΑ που διενεργεί το EKEO είναι ανεξάρτητες των Δημοσίων Υπηρεσιών και των φορέων τους ενώ δεν παρέχονται από το EKEO άδειες λειτουργίας ΙΕΠΥΑ ούτε κάποια άλλη κρατική άδεια η πιστοποίηση (πχ εκπαίδευση υποψηφίων για άδεια προσωπικού ΙΕΠΥΑ) για τις οποίες αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Δημοσίου. Το ίδιο το EKEO και το Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας (HSC) δεν αποτελεί ΙΕΠΥΑ ούτε παρέχει τις υπηρεσίες του ν. 3707/2008 αλλά επιβλέπει, ελέγχει και πιστοποιεί τις υπηρεσίες αυτές εκπροσωπώντας, συμβουλεύοντας, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας τις ΙΕΠΥΑ και τον ενδιαφερόμενο φορέα που λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές.
Ελληνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Hellenic Security Council HSC