Αρχείο για Νοέμβριος, 2008

Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου Κοσμήτορας ΣΣΕΑσφαλώς, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει επιφέρει τεράστια βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων. Παράλληλα, όμως, έχει προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα, όσον αφορά στις αποκτηθείσες δυνατότητες μαζικής καταστροφής Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »