YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 4 Μαρτίου 2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνι−
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του
Ν. 2439/96:
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17
του Ν. 2439/96, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσε−
ων Ταξιάρχων Όπλων Στρατού Ξηράς έτους 2010, που
συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο
με την υπ’ αριθμό 73/Σ.5/2010 απόφαση του:
Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:
Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλου Δημήτριου
του Κωνσταντίνου ΑΜ:41949
Πεζικού Καταβέλη Νικόλαου του Δημητρίου ΑΜ:41987
Πυροβολικού Χατζησταύρου Πασχάλη του Ιωάννη
ΑΜ:41877
Διαβιβάσεων Παύλου Αντώνιου του Γεωργίου
ΑΜ.41906
Πυροβολικού Γκίνη Κωνσταντίνου του Φιλίππου
ΑΜ:42210
Πυροβολικού Σοφιανίδη Γεώργιου του Κωνσταντίνου
ΑΜ:42218
Πεζικού Κεχαγιά Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:42221
Μηχανικού Κουτρουμπέλη Αθανάσιου του Ανδρέα
ΑΜ:42226
Πεζικού Μπόλη Νικόλαου του Ιωάννη ΑΜ:42232
Πεζικού Ζάχαρη Θεόδωρου του Ιωάννη ΑΜ:42244
Πεζικού Συναδινού Ελευθέριου του Σοφοκλή AM:42249
Πεζικού Κρανίτη Γεώργιου του Αριστείδη ΑΜ:42255
Αεροπορίας Στρατού Τασιούδη Πολύχρονη του Θε−
οδώρου AM:42258
Πυροβολικού Μπασιακούλη Γεώργιου του Σωκράτη
ΑΜ:42271
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρέπα Βασίλειου του Πάνου
ΑΜ:42274
Πεζικού Δερμιτζάκη Σταύρου του Γεωργίου
AM:42282
Πεζικού Τσέλιου Αθανάσιου του Νικολάου ΑΜ:42283
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηβγέρη Αθανάσιου του
Θωμά ΑΜ.42295
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόπη Κωνσταντίνου του Ευ−
αγγέλου ΑΜ:42317
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους
Ταξιάρχων:
Πεζικού Κωστούλα Δημήτριου του Νικολάου ΑΜ:41306
Ιππικού Τεθωρακισμένων Φραγκιά Ηλία του Διονυσίου
ΑΜ:41876
Μηχανικού Δεβελέγκα Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:42227
Πεζικού Μούζουλα Θεμιστοκλή του Κωνσταντίνου
ΑΜ:42241
Πυροβολικού Μαλλέ Στέφανου του Ιωάννη ΑΜ:42256
Πυροβολικού Σταυρέα Παναγιώτη του Νικολάου
ΑΜ:42260
Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραΐσκου Δημήτριου του
Διονυσίου ΑΜ:41980
Πεζικού Μπελεσάκου Ευάγγελου του Αναστασίου
ΑΜ:42291
Πυροβολικού Νταλάκου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ
ΑΜ:42305
Πυροβολικού Γκάλβα Σωτήριου του Χρήστου ΑΜ:42310
Προάγονται,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 20 του Ν.2439/96, σε Υποστρατήγους οι παρα−
κάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο
Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους
2010, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών ορ−
γανικών θέσεων:
Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
του Κωνσταντίνου ΑΜ:41949
Πεζικού Καταβέλης Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ:41987
Πυροβολικού Χατζησταύρου Πασχάλης του Ιωάννη
ΑΜ:41877
Διαβιβάσεων Παύλου Αντώνιος του Γεωργίου
ΑΜ:41906
Πυροβολικού Γκίνης Κωνσταντίνος του Φιλίππου
ΑΜ.42210
Πυροβολικού Σοφιανίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
ΑΜ:42218
Πεζικού Κεχαγιάς Ιωάννης του Γεωργίου ΑΜ:42221
Μηχανικού Κουτρουμπέλης Αθανάσιος του Ανδρέα
ΑΜ:42226
Πεζικού Μπόλης Νικόλαος του Ιωάννη ΑΜ:42232
Πεζικού Ζάχαρης Θεόδωρος του Ιωάννη ΑΜ:42244
1321
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.03.10 08:45:49
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
1322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Πεζικού Συναδινός Ελευθέριος του Σοφοκλή ΑΜ:42249
Πεζικού Κρανίτης Γεώργιος του Αριστείδη ΑΜ:42255
Αεροπορίας Στρατού Τασιούδης Πολύχρονης του Θε−
οδώρου ΑΜ:42258
Πυροβολικού Μπασιακούλης Γεώργιος του Σωκράτη
AM:42271
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρέπας Βασίλειος του Πάνου
ΑΜ:42274
Πεζικού Δερμιτζάκης Σταύρος του Γεωργίου ΑΜ.42282
Πεζικού Τσέλιος Αθανάσιος του Νικολάου ΑΜ:42283
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηβγέρης Αθανάσιος του
Θωμά ΑΜ.42295
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόπης Κωνσταντίνος του
Ευαγγέλου ΑΜ:42317
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του
άρθρου 21 του Ν.2439/96, σε Υποστρατήγους οι παρα−
κάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο
Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους
2010, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία
τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:
Πεζικού Κωστούλας Δημήτριος του Νικολάου
ΑΜ:41306
Ιππικού Τεθωρακισμένων Φραγκιάς Ηλίας του Διονυ−
σίου ΑΜ:41876
Μηχανικού Δεβελέγκας Ιωάννης του Βασιλείου
ΑΜ:42227
Πεζικού Μούζουλας Θεμιστοκλής του Κωνσταντίνου
ΑΜ:42241
Πυροβολικού Μαλλές Στέφανος του Ιωάννη ΑΜ:42256
Πυροβολικού Σταυρέας Παναγιώτης του Νικολάου
ΑΜ:42260
Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραΐσκος Δημήτριος του
Διονυσίου ΑΜ:41980
Πεζικού Μπελεσάκος Ευάγγελος του Αναστασίου
ΑΜ:42291
Πυροβολικού Νταλάκος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
ΑΜ:42305
Πυροβολικού Γκάλβας Σωτήριος του Χρήστου
ΑΜ:42310
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/859877/4−3−2010)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Κάντε ένα σχόλιο