ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 27/2010)

Ανακοινώθηκε ότι, εκδόθηκε η Εγκύκλιος Προκηρύξεως Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών για το 1ο Έτος των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), {Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)} καθώς και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), {Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Πολεμικής Αεροπορίας [Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας] (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)} και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011.

Η εγκύκλιος αποστέλλεται σε ικανό αριθμό αντιτύπων στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα, Σόλωνος 34, τηλέφωνα: 210 3630081, 210 3630579, 210 3630742, 210 3630247, 210 3630360, 210 3630076 και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου 1, τηλέφωνα: 231 0850060, 231 0893237, 231 0893242), στα Στρατολογικά Γραφεία, στις Στρατιωτικές Σχολές καθώς και στα Λύκεια της χώρας, απ’ όπου μπορούν να την προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην εγκύκλιο, το αργότερο μέχρι 30 Απρ 2010.

(σ.σ. Δημοσιεύθηκε “ορθή επανάληψη” της εγκυκλίου, τροποποιώντας την καταληκτική ημερομηνία από 28-04-2010 που ορίσθηκε αρχικά σε 30-04-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ)
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΙΚΑΡΩΝ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)
ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) –
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) –
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ)
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ)-
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)
ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Αθήνα:
ΣΞ: 210 3630081, 210 3630579,
ΠΝ: 210 3630742, 210 3630247,
ΠΑ: 210 3630360, 210 3630076
Θεσ/νίκη:
2310 893237, 2310 893242, 2310 850060
www.geetha.mil.gr

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ/ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλ. 210-6574186
Φ.337.1/1444 25 Σ. 3 202
Αριθ. Εγκυκλίου: 15 Αθήνα, 12 Απρ. 10

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΥΔ), Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΙΡ).
ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 133/02, Ν. 1351/83, ΠΔ 53/03, Ν. 1771/88, Ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38 Α΄) Ν. 1911/90 (ΦΕΚ 166 Τ. Α’), Ν. 1946/91, ΠΔ 57/90, ΝΔ 2579/53, ΠΔ 91/92, Ν. 2009/92, 3036/02 (αρ. 13 παρ. 2) (άρθρο 29), Ν. 2109/92 (ΦΕΚ 205, Τευχ. Α’, Άρθρο 25) Ν. 2225/94 (ΦΕΚ 121, Τευχ. Α’ Άρθρο 10), Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188Α’), Ν. 3027/02 (Άρθρο 6), Ν. 2525/97, Ν. 3257/04 (Άρθρο 3), Ν. 3320/05 (Άρθρο 31), Ν. 3284/04, Ν. 2552/97, ΠΔ 207/07.
β. Ν. 2738/99, ΒΔ 671/69 (Άρθρο 7), ΠΔ 230/99 (Άρθρο 1)
γ. Ν. 2913/2001 (Άρθρο 6, παρ. 1, 2-Άρθρο 7 παρ. 3-Άρθρο 19, παρ. 6)
δ. Οργανισμοί ΣΣΕ-ΣΝΔ-ΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ
ε. ΚΥΑ Φ.337.1/141709/Σ.2195/8.3.10/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ
στ. ΚΥΑ Φ.337.1/143094/Σ.2831/17.3.10/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

διαγωνισμό για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών-τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

1. Ο αριθμός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε με το 10% των θέσεων είτε με το 90% αυτών, φαίνεται κατά Σχολή και Τμήμα στους παρακάτω πίνακες: (βλ.εγκύκλιο)

2. Επισημαίνεται ότι:
Στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεσεως ή απομακρύνσεως των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Ο όρος υποψήφιος αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”, όπου σημειώνονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μια των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις:
α. Των περιπτώσεων παρ. 1 α και 1β του άρθρου 11 Ν. 3648/08 συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής σειράς.
β. Σε κάθε περίπτωση ενδεχόμενα κενά θέσεων, των υποψηφίων της περίπτωσης παρ. 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/08 (Έλληνες-ίδες Εξωτερικού), δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψηφίους οιασδήποτε κατηγορίας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

5. Όλοι οι υποψήφιοι-ες για τα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, που μετέχουν στις εξετάσεις του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει επιπλέον να έχουν κριθεί ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ σε ιδιαίτερες εξετάσεις «Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)» (Αθλητικές, Ψυχομετρικές, Υγειονομικές) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε Στρατιωτική Σχόλη γίνεται από το Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν.1351/83 και το Ν. 1911/90, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα και το ΠΔ 91/92. Λεπτομέρειες που αφορούν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις, αναφέρονται στο Παράρτημα “Γ”.

6. Για να επιλεγεί από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οποιοσδήποτε υποψήφιος στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει απαραίτητα να επιτύχει βαθμολογία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188Α’).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

7. Συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με το Ν. 1911/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2913/2001 (Άρθρο 6, παρ. 1, 2) άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ. Γενικές Πληροφορίες για τις Στρατιωτικές Σχολές, αναφέρονται στο Παράρτημα “Δ”.

8. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν.

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 133/02 (ΦΕΚ 109Α/17-5-2002), ΠΔ 53/03 (ΦΕΚ 59 Α/7-3-2003), ΠΔ 207/07.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας.

δ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

ε. Ηλικία
(1) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-89. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες και Ανθστες που γεννήθηκαν μετά την 1-1-87.
2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών Υπξκών ΕΔ που γεννήθηκαν μετά την 1-1-88.

(β) Για τη ΣΣΑΣ να έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-90.

(2) Οι υποψήφιοι-ες των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31-12-89 και μεταγενέστερα.

στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:
(1) Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

(2) Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

(3) Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμιά Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ -ΑΣΣΥ) και πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Στρατιωτικής Σχολής.

(4) Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

ζ. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος-α, μετά την επιτυχία του σε Στρατιωτική Σχολή και την κατάταξή του, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών και ενδεχομένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

9. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για μια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αφετέρου να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 30-04-2004 (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου), μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 του Παραρτήματος «ΣΤ» ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους. Μετά την ημερομηνία αυτή δε γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν με την ίδια διαδικασία τα δικαιολογητικά τους, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα “Ε” της παρούσας Προκηρύξεως.

10. Οι Υπηρεσίες που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι αποκλειστικά και μόνο οι ακόλουθες:

α. Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ.: 210 8904093-4-5, 210 8904126-7, FΑΧ 210 8970232 και 210 8904094.

β. Για τη ΣΝΔ: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Χατζηκυριάκειο – Πειραιάς Τ.Κ. 18539, τηλ. 210 4581337, 210 4581397.

γ. Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), Δεκέλεια Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210 8191722, 210-8191724 και FΑΧ: 210 2466694, 210-8191725.

δ. Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξκών Σωμάτων -Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ. 2310 962190-1-2 2310-216948.

ε. Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής-Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΑ” “Α” ΒΣΤ 902 Βύρωνας ΤΚ 162 01, τηλ. 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.

στ. Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 τηλ. 24310-38635, 24310 38637, 24310 39632.

ζ. Για τη ΣΜΥΝ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400, τηλ. 210 5531742, 210 5531744, 210 5531755.

11. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών γράφονται στα συνημμένα υποδείγματα, του Παραρτήματος “Η”.

12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι επιτροπές ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των Σχολών θα ανακοινώσουν την «κατάσταση» των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στις 14-5-2010, όπως παρακάτω:

α. Η ΣΣΕ στην είσοδο της Σχολής, στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα, Σόλωνος 34 Τηλ. 210 3630081, 210 3630579 και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640 – Τηλ.:2310-893238 και 2310 893378), σ’ όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.sse.gr.

β. Η ΣΝΔ στην είσοδο της Σχολής, στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα-Σόλωνος 34-Τηλ. 210 3630742, 210 3630247 και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640 – Τηλ.:2310-893238 και 2310 893378), σ’ όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.hna.gr.

γ. Η ΔΑΕ για τις Σχολές της ΠΑ (ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ) στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα-Σόλωνος 34 -Τηλ. 210 3630360, 210 3630076, και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640, Τηλ. 2310893238, 2310 893378), στη ΔΑΕ/Α7 (210 8191722, 210 8191724), σ’ όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ www.haf.gr.

δ. Η ΣΣΑΣ στην είσοδο της Σχολής και στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα, Σόλωνος 34 Τηλ. 210 3630081, 210 3630742, 210 3630360 και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640, Τηλ.: 2310893238 και 2310893378), σ’ όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.ssas.gr.

ε. Η ΣΑΝ στην είσοδο της Σχολής και στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα, Σόλωνος 34 Τηλ. 210 3630081, 210 3630742, 210 3630360), σ’ όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.san.mil.gr.

στ. Η ΣΜΥ στην είσοδο της Σχολής, στα Τρίκαλα και στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα Σόλωνος 34 Τηλ. 210 3630081, 210 3630579 και Θεσσαλονίκη, Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640, Τηλ. 2310-850060, 2310 893378), σ’ όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψηφίων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.smy.gr.

ζ. Η ΣΜΥΝ στην είσοδο της Σχολής, στα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού ΥΠΕΘΑ (Αθήνα, Σόλωνος 34 Τηλ. 210 3630742, 210 3630247 και Θεσσαλονίκης Βασιλέως Γεωργίου 1, Τ.Κ. 54640, Τηλ.: 2310-893238 και 2310893378), στην “εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού προς τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στον Σκαραμαγκά” και σε όλα τα Στρατολογικά Γραφεία της μόνιμης διαμονής των υποψήφιων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Σχολής www.hellenicnavy.gr/smyn.

13. Οι υποψήφιοι-ες με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να τα συμπληρώσουν και με μέριμνα τους αυτά να έχουν περιέλθει στις Σχολές μέχρι την 21-5-2010. Οι τελικές καταστάσεις των υποψήφιων που έγιναν δεκτοί θα κοινοποιηθούν στις ίδιες θέσεις την 4-6-2010.

14. Οι υποψήφιοι-ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Τα παραπάνω να περιέλθουν στις Σχολές με μέριμνα των υποψήφιων οπωσδήποτε μέχρι την 21-5-2010, η οποία και θα είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους και όχι η ημερομηνία κατάθεσης τους στα ΕΛΤΑ ή άλλο φορέα. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τις Σχολές, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί -Οργανισμοί λειτουργίας τους και από τη ΔΑΕ για τις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας.

15. Οι υποψήφιοι-ες, που τελικά θα κριθούν εισακτέοι από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία κατατάξεώς τους, ή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή το αργότερο, να προσκομίσουν στην αντίστοιχη Σχολή τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις παραγράφους 1(στ) και 2(δ) του παραρτήματος “ΣΤ” της παρούσης Εγκυκλίου και από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα κατατάξεως κατά την ημερομηνία που κατατάσσονται στη Σχολή, διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκαίρου προσκομίσεως των προαναφερθέντων στην παρούσα παράγραφο δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτουν κατά την ημέρα κατατάξεώς τους, υπεύθυνη δήλωσή του Ν. 1599/ 86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
β. Θα υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παρουσιάσεως-κατατάξεως στη Σχολή που εισέρχονται και οπωσδήποτε πριν την ορκωμοσία των.
γ. Κατά την ημέρα κατατάξεώς τους πληρούν όλες τις προϋποθέσεις νομίμου κατατάξεως που προβλέπονται στην Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών, η ύπαρξη των οποίων τελικά θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ελλείπουν, εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν στην προηγούμενη υποπαράγραφο 15β. Σε περίπτωσή που δεν κατατεθεί η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι δε θα γίνονται δεκτοί προς κατάταξη. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται ανωτέρω, δεν έχουν προσκομισθεί στη Σχολή όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Προκήρυξη, τότε ο υποψήφιος με τα ελλιπή
δικαιολογητικά θα απομακρύνεται από τη Σχολή και θα θεωρείται ότι ουδέποτε παρουσιάσθηκε για κατάταξη.
Για τους υποψήφιους που ανήκουν στην κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού ισχύουν όσα τους αφορούν, από τα αναφερόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ “Ε” και “ΣΤ” της παρούσας Εγκυκλίου.

16. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις υποψήφιοι να υποβάλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις Μονάδες τους (και μόνο σε αυτές), για να περιέλθουν στην αντίστοιχη Υπηρεσία της παραγράφου 10 με μέριμνα των Μονάδων τους, όπως ορίζεται και για τους ιδιώτες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στις παραγράφους 1δ και 2β του Παραρτήματος “ΣΤ” της παρούσας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)

17. Οι υποψήφιοι-ες που θα γίνουν δεκτοί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερωθούν την 4-6-2010 με δική τους ευθύνη από τη Σχολή πρώτης προτίμησης (ιστοσελίδα ή τηλέφωνο Σχολής), τα Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού και τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου μονίμου διαμονής, για το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, (ΠΚΕ) (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών), τόπο και χρόνο παρουσιάσεως.

18. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους και θα γίνουν σύμφωνα με προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 17. Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρήσει τα ακόλουθα:
α. Οι ΠΚΕ διενεργούνται στη Σχολή πρώτης προτίμησης.
β. Ώρα παρουσιάσεως υποψηφίων η 07:00 κάθε ημέρας.
γ. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν.
δ. Θεωρείται “Αποκλειστικός” ο υποψήφιος που δήλωσε μία και μόνο Σχολή και “Κοινός” εκείνος που δήλωσε δύο ή περισσότερες.
ε. Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ προσερχόμενοι την πρώτη μέρα στη Σχολή πρώτης προτίμησής τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί έχοντας μαζί τους, υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, το δελτίο ταυτότητας υποψήφιου του Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Φ/Α της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις.

19. Υποψήφιοι-ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δε θα γίνονται δεκτοί, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη. Στη βεβαίωση να αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η επίδειξη και των δύο δελτίων ταυτότητας (Υποψηφίου -Αστυνομική) είναι υποχρεωτική κατά τις εξετάσεις και για την είσοδο στους χώρους που διεξάγονται αυτές.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

20. Όλοι οι υποψήφιοι-ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις θα υποβληθούν σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της πρώτης Σχολής προτίμησής τους. Η διαδικασία διεξαγωγής και λοιπές λεπτομέρειες όπως στο Παράρτημα “Γ”.

21. Υποψήφιοι-ες που θα διαγωνισθούν στα ειδικά μαθήματα του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα τα δηλώσουν στην Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωσή τους για να προγραμματιστούν ανάλογα.
Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

22. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών – Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ-ΣΝΔΣΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΣΜΥ-ΣΜΥΝ-ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ, καθώς και η κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ), συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ-ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων και τα τοιχοκολλούν στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών και στα Γραφεία Ενημερώσεως ΥΠΕΘΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Δνσεις ως ανωτέρω παράγραφος 12) και επιπλέον:
α. Για τους υποψηφίους-ες της ΣΣΕ στην είσοδο του 401 ΓΣΝΑ (Κανελλοπούλου 1 και Μεσογείων ΤΚ 11525, Τηλ. 210 7494000).
β. Για τους υποψηφίους-ες των ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), (251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα, Π. Κανελλοπούλου 3, (πρώην Λ.Κατεχάκη) ΤΚ 11525, τηλ. 210 7464750) και στην 128 ΣΕΤΗ (Καβούρι, Λητούς και Ακτής 1, ΤΚ 16671, τηλ. 210 8915036, Αττική).
γ. Για τους υποψηφίους-ες της ΣΜΥΝ στην εξωτερική Πύλη των εγκαταστάσεων του Πολεμικού Ναυτικού προς τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο Σκαραμαγκά.

23. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις των υποψήφιων.

24. Οι υποψήφιοι-ες που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν ή δε θα παρουσιασθούν σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δε συνεχίζουν και θεωρούνται από το Υπουργείο Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως να μην είχαν δηλώσει τη Σχολή ή τις Σχολές από τις οποίες αποκλείστηκαν.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

25. Το πρόγραμμα των ΠΚΕ θα είναι κοινό για όλες τις Σχολές και θα καταρτισθεί από τις ίδιες μετά από σύσκεψη που θα γίνει με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΡΩΝ/ΔΕΚΠ.

26. Τα πρακτικά που θα συντάσσονται από τις Επιτροπές υποβάλονται στους αρμόδιους φορείς τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων.

27. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων στις οποίες υπηρετούν υποψήφιοι των Σχολών, να τους χορηγούν έγκαιρα με βάση την παρούσα, ΦΠ για 936 ΚΔΟ, Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, 128 ΣΕΤΗ και ΚΔΟ Θεσσαλονίκης, ΣΜΥ/ ΤΡΙΚΑΛΑ και ΣΜΥΝ (Σκαραμαγκά) ανάλογα με τον τόπο παρουσιάσεως των υποψηφίων για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις. Μετά το τέλος των εξετάσεων ή στην περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου Οπλίτου, οι Σχολές να ενημερώσουν αμέσως τα ΚΔΟ, τα οποία και να τους χορηγούν ΦΠ, για να επιστρέψουν στις Μονάδες το ταχύτερο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, τα οποία παρακαλούνται να ενεργήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

28. Οι υποψήφιοι-ες που καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την περίοδο της όλης διαδικασίας των ΠΚΕ, να απευθύνονται στο Στρατολογικό Γραφείο που ανήκουν, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα χορηγήσεως αναβολής κατατάξεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.

29. Οι Σχολές έχουν δικαίωμα να κάνουν επαλήθευση της γνησιότητος όλων των δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών των εισαγομένων σπουδαστώντριών. Σε περίπτωση που αργότερα αποκαλυφθεί, οτι εισήχθηκαν με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά θα αποβάλονται από τις Σχολές και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

30. Οι μη εισαγόμενοι υποψήφιοι-ες μπορούν με αίτησή τους, να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με δική τους ευθύνη εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως των αποτελεσμάτων. Μετά το δίμηνο τα δικαιολογητικά θα καταστρέφονται (δεν επιστρέφονται η αίτηση, η βεβαίωση Λυκείου, το φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και οι φωτογραφίες).

31. Το ΓΕΕΘΑ καθώς και τα ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ/ΔΑΕ, με Εγκύκλιο Διαταγή τους, καλούν τους επιτυχόντες να καταταγούν στα ΑΣΕΙ, σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

32. Η πρόσκληση των εισακτέων στις ΑΣΣΥ γίνεται με εγκύκλιο Διαταγή προσκλήσεως, με μέριμνα του Κλάδου που ανήκουν οι Σχολές, του ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, Δκτού ΔΝΕ και Δκτού ΔΑΕ και κοινοποίησή της από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

33. Το ΓΕΕΘΑ θα γνωστοποιήσει έγκαιρα την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ολόκληρη η Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.geetha.mil.gr.

34. Παρακαλούνται οι παρακάτω κρατικοί φορείς, για τα ακόλουθα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους:

α. Το Υπουργείο Εξωτερικών να κοινοποιήσει την παρούσα στις Προξενικές Αρχές της Αλλοδαπής και μέσω αυτών να διευκολυνθούν οι Έλληνες-ίδες του Εξωτερικού στην υλοποίηση όσων διατάξεων της παρούσας κατ’ αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών, τους αφορούν.

β. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων /Τμήμα Ελληνοπαίδων Εξωτερικού να αποστείλει τρία (3) αντίτυπα σε κάθε ελληνικό Λύκειο του Εξωτερικού.

γ. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις να διανείμουν το ταχύτερο την παρούσα Προκήρυξη στα Λύκεια του Νομού τους.

δ. Οι Λυκειάρχες να ενημερώσουν τους Μαθητές της Γ’ Τάξεως του Λυκείου τους, σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας και να συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να την προμηθευτούν, σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών της σελίδας 16.

35. Επιπλέον, πληροφορίες για τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών-τριών στις Στρατιωτικές Σχολές αναφέρονται στο Παράρτημα “Δ”.

Ακριβές Αντίγραφο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Λήψη των παρακάτων αρχείων από το ΓΕΕΘΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ 2010-2011

YouTube Preview Image YouTube Preview Image
Κάντε ένα σχόλιο