Η ονομασία της εκρηκτικής ύλης ANFO προέρχεται από τα αρχικά της σύνθετης Αγγλικής έκφρασης Amonium Nitrate – Fuel Oil δηλαδή Νιτρικό Αμμώνιο και Πετρέλαιο θέρμανσης (Μαζούτ) που είναι τα κύρια συστατικά της εκρηκτικής αυτής ύλης. Εκτός του πετρελαίου θέρμανσης μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες ουσίες όπως πετρέλαιο κίνησης και καθαρό πετρέλαιο κλπ αν και η τυπική ουσία είναι το πετρέλαιο θέρμανσης όπως το όνομα υποδεικνύει.

Η ANFO χρησιμοποιείται στα ορυχεία, στα λατομεία και γενικά όπου απαιτούνται βιομηχανικού τύπου εκρήξεις. Είναι χαμηλής ευαισθησίας και χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη απαιτώντας να υπάρξει και μια πρωτεύουσα εκρηκτική ύλη που θα ξεκινήσει την έκρηξη. Η πρωτεύουσα ύλη είναι συνήθως ένα μασούρι δυναμίτη. Η συνήθης αναλογία της ANFO είναι 94.3% Νιτρικό Αμμώνιο και 5.7% μαζούτ κατά βάρος. Φυσικά όλοι γνωρίζουν ότι το νιτρικό αμμώνιο υπάρχει σε λιπάσματα ευρείας χρήσεως. To Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων έχει ήδη ετοιμάσει μια αναλυτική μελέτη για την εκρηκτική ουσία ANFO και τα σχετικά ευρήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η μελέτη αυτή είναι στη διάθεση των αρμοδίων φορέων και των ΜΜΕ .

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο χάρτη που ακολουθεί και περιγράφει τις επιπτώσεις του ωστικού κύματος στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Οι κόκκινοι (μικροί) κύκλοι είναι ακτίνας 22 μέτρων και περιγράφουν την περιοχή θραύσης ωτικών τυμπάνων μετά από έκρηξη 64 κιλών ANFO. Αντίστοιχα οι μπλε κύκλοι είναι ακτίνας 35 μέτρων και περιγράφουν την περιοχή θραύσης ωτικών τυμπάνων μετά από έκρηξη 256 κιλών ANFO. Οι ζώνες θνησιμότητας είναι σαφώς μικρότερες και δεν σχεδιάζονται για λόγους ευκρίνειας. Διαβάστε περισσότερα στη μελέτη του Κέντρου Ελέγχου Όπλων .

Στα επόμενα βίντεο παρακολουθούμε εκρήξεις αυτοσχέδιων και βιομηχανικού τύπου ANFO (με ισχύ και σύσταση που προσδιορίζεται από τους κατόχους και διαχειριστές των βίντεο):

20 κιλά ANFO

YouTube Preview Image

11.363 κιλά ANFO (τεράστια ποσότητα)

YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο