Γενικά
Ο ισχύων Στρατολογικός Νόμος είναι ο Ν. 3421/2005, ΦΕΚ 302 τ.Α΄ «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις». Για να αποφύγεις πιθανή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της στρατολογικής σου υπόθεσης στα Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) ή ΚΕΠ, σου συστήνουμε να γνωρίζεις οπωσδήποτε το Στρατιωτικό σου Αριθμό (ΣΑ). Ο ΣΑ σου είναι μοναδικός και σε εξατομικεύει ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους νέους. Αποτελείται από σύνολο αριθμών που χωρίζονται μεταξύ τους με δύο κάθετες γραμμές: πχ 141/002345/2012. Τα πρώτα τρία ψηφία (141) αποτελούν το διακριτικό αριθμό του Στρατολογικού Γραφείου (ΣΓ) που ανήκεις, τα έξι (6) επόμενα (002345) είναι ο αριθμός στρατολογικού μητρώου (ΑΣΜ) και τα τέσσερα τελευταία (2012) αποτελούν την κλάση που ανήκεις. Η κλάση είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που προκύπτει από το έτος γεννήσεώς σου + 21.

1. Δεν γνωρίζω τον ΣΑ (στρατιωτικό μου αριθμό) μου. Πως θα τον μάθω;
Ο στρατιωτικός σου αριθμός (ΣΑ) αναγράφεται σε στρατολογικά έγγραφα που έχεις πιθανόν παραλάβει (αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, Οδηγίες Αναβολής ή Απαλλαγής, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, σημείωμα κατάταξης, άλλο έγγραφο του ΣΓ). Σε περίπτωση που δεν έχεις στην κατοχή σου τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) όπου ανήκεις.

2. Σε ποιο Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) ανήκω;

Σε εκείνο που εδρεύει στην πρωτεύουσα του Νομού, σε δήμο ή κοινότητα του οποίου είσαι γραμμένος στα μητρώα αρρένων με τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

α. Στο Νομό Αττικής υπάρχουν πέντε (5) ΣΓ (Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Α΄Αθηνών και Β΄Αθηνών). Για να μάθεις σε ποιο ακριβώς ΣΓ του νομού Αττικής ανήκεις, θα πρέπει να γνωρίζεις το δήμο που είσαι γραμμένος στα μητρώα αρρένων.
β. Στο Νομό Θεσσαλονίκης υπάρχουν δύο (2) ΣΓ. Οι Δήμοι Θεσ/νίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης και Συκεών ανήκουν στο Α΄ΣΓ ενώ οι υπόλοιποι δήμοι στο Β’ ΣΓ Θεσσαλονίκης

3. Πότε έχω υποχρέωση να καταθέσω Δελτίο Απογραφής (ΔΑ);
Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του έτους που συμπληρώνεις το 18ο έτος της ηλικίας σου (πχ οι γεννηθέντες το έτος 1992, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2010, οι γεννηθέντες το 1993, κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2011 κ.o.κ).

4. Που μπορώ να απευθυνθώ για να καταθέσω Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) και τι πρέπει να έχω μαζί μου;
Μπορείς να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Στρατολογικό Γραφείο σε εξυπηρετεί. Θα πρέπει να έχεις μαζί σου αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής σου ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων που θα προμηθευτείς εγκαίρως από το δήμο. Εφόσον αντιμετωπίζεις κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας συστήνουμε να καταθέσεις συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού. Η κατάθεση του ΔΑ γίνεται ηλεκτρονικά από το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.

5. Δεν ενημερώθηκα εγκαίρως για την προθεσμία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής. Τι πρέπει να κάνω;
Να απευθυνθείς άμεσα στο πλησιέστερο Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) για να το καταθέσεις έστω και καθυστερημένα. Η κατάθεση του ΔΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή ενημέρωση της Υπηρεσίας με τα προσωπικά και ποιοτικά σου στοιχεία, ώστε να γίνει η επιλογή σου σωστά.

6. Πότε πραγματοποιούνται οι κατατάξεις (ΕΣΣΟ);

Μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος πραγματοποιούνται τέσσερεις (4) κατατάξεις που καλούνται ΕΣΣΟ. Οι κατατάξεις αυτές γίνονται συνήθως κατά το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου (Α΄ΕΣΣΟ), Μαΐου (Β΄ΕΣΣΟ), Αυγούστου (Γ΄ΕΣΣΟ) και Νοεμβρίου (Δ΄ΕΣΣΟ).

Με κάθε ΕΣΣΟ κατατάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες στρατευσίμων:
α. Οι πρωτόκλητοι, δηλαδή αυτοί που έχουν συμπληρώσει κατά το προηγούμενο έτος το 18ο έτος της ηλικίας τους και καλείται η κλάση τους για κατάταξη για πρώτη φορά από συγκεκριμένους νομούς της Χώρας. Το σύνολο των πρωτοκλήτων της Χώρας δεν καλείται με την ίδια ΕΣΣΟ του έτους αλλά κατανέμεται από τη ΔΣΛ/ΓΕΣ αναλογικά στις τέσσερεις ΕΣΣΟ του έτους, ανά ΣΓ σύμφωνα με τις ανάγκες.
β. Οι συνυπόχρεοι, δηλαδή αυτοί που δεν κατατάχθηκαν ως πρωτόκλητοι με την κλάση τους γιατί έλαβαν αναβολές κατάταξης (σπουδών, υγείας κλπ) που έληξαν ή διακόπηκαν με αίτησή τους και υποχρεούνται να καταταγούν με την επόμενη ΕΣΣΟ.
γ. Οι πρότακτοι, δηλαδή εκείνοι που έχουν μεν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και καλούνται να καταταγούν μέσα στο τρέχον έτος, ωστόσο δεν έχει ακόμη κληθεί η κλάση τους από το συγκεκριμένο νομό που είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αλλά επιθυμούν να καταταγούν ενωρίτερα. Για να καταταγείς ως πρότακτος θα πρέπει αίτηση σε οποιοδήποτε ΣΓ αμέσως μετά την ενηλικίωσή σου.

7. Πότε καλούμαι αρχικά (ως πρωτόκλητος) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις;
Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας σου, δηλαδή μέσα στο επόμενο έτος από το έτος κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, θα σου αποσταλεί σημείωμα κατάταξης μέσω του αστυνομικού τμήματος του τόπου διαμονής σου, ένα περίπου μήνα πριν από την ημερομηνία που πρέπει να καταταγείς. Η ακριβής ημερομηνία δεν είναι γνωστή παρά μόνον δύο μήνες πριν την ημερομηνία που τελικά θα κληθείς να παρουσιαστείς.

8. Πότε δικαιούμαι αναβολή σπουδών και πόσο διαρκεί αυτή;

Αναβολή σπουδών δικαιούσαι εφόσον είσαι μαθητής ή σπουδαστής:

α. Λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 21ου έτους (έτος γεν. + 20)
β. ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 24ου έτους (έτος γεν. + 23)
γ. Ανώτερης ή ανώτατης σχολής για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 28ου έτους (έτος γεν. + 27)
δ. Για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και διαρκεί μέχρι 31 Δεκ του 31ου έτους (έτος γεν,. + 30)

9. Πότε μπορώ να ζητήσω αναβολή σπουδών, ποια δικαιολογητικά χρειάζονται και που να τα καταθέσω;

Δικαίωμα για να ζητήσεις αναβολή σπουδών έχεις από την έναρξη του έτους κατάθεσης Δελτίου Απογραφής και μετά, δηλαδή από το επόμενο έτος από εκείνο που συμπληρώνεις το 18ο έτος της ηλικίας σου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α. αίτηση (διατίθεται στα ΣΓ ή στα ΚΕΠ),
β. πρόσφατο πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση από τη Γραμματεία της σχολής σου, που να έχει εκδοθεί κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
γ. αποδεικτικό ταυτότητας προσώπου (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Σε περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση.
δ. Προαιρετικά συστήνουμε να έχεις μαζί σου πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, καθόσον σε ορισμένες περιπτώσεις ο τόπος εγγραφής σου σε μητρώα αρρένων δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό σπουδών ή αναγράφεται εσφαλμένα. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική Αρχή.

10. Με ποιο τρόπο μπορώ να καταθέσω δικαιολογητικά ή παραλάβω πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα στα /από τα ΣΓ και ΚΕΠ;

Η κατάθεση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) ή ΚΕΠ με τους εξής τρόπους:

α. αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής σου ταυτότητας
β. με πληρεξούσιο πρόσωπο που διαθέτει ειδική για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση πρέπει να γίνει με έγγραφο ή Υπεύθυνη Δήλωσή σου που να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής σου από οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή (ΚΕΠ, δήμος, σχολείο, ΕΛΑΣ κλπ). Το τρίτο πρόσωπο θα πρέπει κατά την κατάθεση ή παραλαβή εγγράφων να έχει μαζί του την εξουσιοδότηση καθώς και δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
γ. με συστημένη επιστολή. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσής της στο ταχυδρομείο.

11. Τελείωσα το Λύκειο και προετοιμάζομαι να γραφτώ τον επόμενο χρόνο σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού. Δικαιούμαι αναβολής;

Εφόσον έχεις αποκτήσει μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχεις σε διαδικασία εγγραφής σου σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή εξωτερικού (πχ απολυτήριο Λυκείου), δικαιούσαι αναβολής κατάταξης μέχρι την 31η Δεκ του 21ου έτους της ηλικίας σου (έτος γεν. +20).

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσεις σε ΣΓ ή ΚΕΠ αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλο τίτλο που σου παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε εισαγωγική διαδικασία για εγγραφή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή. Εφόσον ο τίτλος αυτός είναι διατυπωμένος σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να επικυρωθεί για τη γνησιότητά του και μεταφραστεί επίσημα.

12. Ποιες άλλες περιπτώσεις αναβολής κατάταξης υπάρχουν;

Άλλες περιπτώσεις αναβολής είναι οι παρακάτω:
για λόγους υγείας

* νοσηλευομένων
* κρατουμένων
* λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες του εσωτερικού ή εξωτερικού
* για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
* για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας
* ναυτολογημένων
* λόγω υπηρετούντος αδελφού
* πατέρων δύο ζώντων τέκνων
* μονίμων κατοίκων εξωτερικού
* υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους
* πολιτογραφηθέντων
* υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων
* για κοινωνικούς λόγους

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αναβολές αυτές θα πρέπει να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε ΣΓ ή στην ιστοσελίδα: www.stratologia.gr

13. Πότε πρέπει να διακόψω την αναβολή μου για να καταταγώ με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ;

Για να καταταγείς με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ θα πρέπει να διακόψεις την αναβολή σου μέσα στα παρακάτω διαστήματα:

α. Με την Α/ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος): Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου
β. Με τη Β/ΕΣΣΟ (Μάϊος): Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου
γ. Με τη Γ/ΕΣΣΟ (Αύγουστος): Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου και
δ. Με τη Δ/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος): Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου

14. Επιθυμώ να καταταγώ το συντομότερο δυνατόν αλλά η ΕΣΣΟ που εντάσσομαι καθυστερεί αρκετά.
Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσεις με αίτησή σου προς το πλησιέστερο ΣΓ από την ημερομηνία που διακόπτεις την αναβολή σου μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την κατάταξη, να καταταγείς με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται. Η αίτησή σου διαβιβάζεται στη ΔΣΛ/ΓΕΣ, η οποία αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

15. Έχω παραλάβει Σημείωμα Κατάταξης για συγκεκριμένη ΕΣΣΟ, ωστόσο υπάρχουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν την κατάταξή μου με την ΕΣΣΟ αυτή ιδιαίτερα δύσκολη
Στην περίπτωση αυτή έχεις δικαίωμα να καταθέσεις προς το ΣΓ αίτηση αναβολής για κοινωνικούς λόγους. Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάψεις επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν τους κοινωνικούς λόγους που επικαλείσαι. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης και μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την κατάταξη. Η οριστική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής λαμβάνεται από την προϊστάμενη του ΣΓ Διοίκηση Στρατολογίας. Η αναβολή για κοινωνικούς λόγους χορηγείται μόνον μια φορά.

16. Τι ισχύει για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας;

Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, εξετάζονται από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο του Κέντρου Κατάταξης ή την Επιτροπή Απαλλαγών που παραπέμπονται από αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Όσοι είναι απόλυτα υγιείς και ικανοί να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία σωματικής ικανότητας (Ι1), ενώ αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, που ωστόσο δεν τους εμποδίζουν να εκπληρώσουν τη θητεία τους εντάσσονται στη δεύτερη (Ι2), τρίτη (Ι3) ή τέταρτη (Ι4) κατηγορία σωματικής ικανότητας, ανάλογα προς τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Όποιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που καθιστά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων προσωρινά αδύνατη, λαμβάνουν αναβολή υγείας διάρκειας έξη (6) μηνών, ετήσια ή διετή. Η συνολική διάρκεια της αναβολής για λόγους υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

Τέλος όποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τη θητεία τους αλλά επιβάλλει την απόλυσή τους, κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) και απολύονται άμεσα.

17. Τι ισχύει για όσους καλούνται για κατάταξη αλλά νοσηλεύονται σε νοσηλευτικό ίδρυμα;

Όποιος κατά την ημέρα που έχει υποχρέωση κατάταξης νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Δημοσίου ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, δικαιούται αναβολή κατάταξης ως νοσηλευόμενος.

Εκείνος στον οποίο χορηγείται για πρώτη φορά η αναβολή αυτή, υποχρεούται να καταταγεί στο Κέντρο Κατάταξης που αναγράφει το Σημείωμα Κατάταξής του εντός πενθημέρου από την έξοδό του από ίδρυμα του εσωτερικού ή εντός δεκαπενθημέρου από την έξοδό του από ίδρυμα του εξωτερικού. Εφόσον η νοσηλεία διαρκέσει τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες μετά την ημερομηνία κατάταξης, τότε κατατάσσεται με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται μετά την έξοδό του.

Σε περίπτωση νέας νοσηλείας, η κατάταξη πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση εντός πέντε ημερών από την έξοδο από ίδρυμα εσωτερικού ή εντός δεκαπέντε ημερών από την έξοδο από ίδρυμα εξωτερικού, ανεξάρτητα από το χρόνο νοσηλείας.

Η αναβολή χορηγείται μετά από αίτηση που κατατίθεται σε ΣΓ ή ΚΕΠ, στην οποία επισυνάπτεται πιστοποίηση του κατά περίπτωση νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες εισόδου και εξόδου από το ίδρυμα καθώς και η πάθηση ή παθήσεις για τις οποίες νοσηλεύτηκε.

18. Έχω παραλάβει Σημείωμα Κατάταξης προκειμένου να καταταγώ με την επόμενη ΕΣΣΟ, αλλά αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας που καθιστά τη μετάβασή μου στο Κέντρο Κατάταξης αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή.

Κατά κανόνα, η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων πραγματοποιείται στο Κέντρο Κατάταξης κατά την κατάταξη. Ωστόσο υπάρχουν στρατεύσιμοι, η πάθηση των οποίων δεν επιτρέπει τη μετάβασή τους στο Κέντρο Κατάταξης (σοβαρά κινητι-κά προβλήματα, προβλήματα που καθιστούν το στρατεύσιμο καταφανώς ακατάλληλο κλπ).

Εφόσον ανήκεις σε μια από τις κατηγορίες αυτές, έχεις τη δυνατότητα να απευθυνθείς στο Φρουραρχείο της περιοχής σου ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο στο Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου όπου κατοικείς (να έχεις μαζί σου το Σημείωμα Κατάταξης και την ταυτότητά σου) προκειμένου να διαπιστωθεί η αδυναμία σου για μετάβαση στο Κέντρο Κατάταξης. Η εξέτασή σου θα πρέπει να γίνει κατά το τελευταίο πενθήμερο πριν από την ημερομηνία που οφείλεις να καταταγείς. Εφόσον ο γιατρός του Φρουραρχείου ή το Τοπικό Συμβούλιο του δήμου διαπιστώσει την αδυναμία σου για μετακίνηση, συντάσσει Γνωμάτευση, την οποία πρέπει να κα-ταθέσεις μέσα σε πέντε μέρες αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στο αρμόδιο ΣΓ το οποίο εν συνεχεία θα σε παραπέμψει στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών για να κριθεί η σωματική σου ικανότητα.

Εφόσον βρίσκεσαι στο εξωτερικό, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείς εγκαίρως ή να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε ΣΓ για περισσότερες πληροφορίες.

19. Τι προβλέπει η στρατολογική νομοθεσία για όσους ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα εξωτερικού;

Τα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα που καλούνται για κατάταξη δικαιούνται αναβολή κατάταξης που διαρκεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής προστεθούν τρία έτη.

Οι στρατεύσιμοι που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα καθώς και τα οικεία τους πρόσωπα θα πρέπει να μη διστάζουν να επισκέπτονται στα ΣΓ και να συζητούν το θέμα τους με το Διευθυντή του Γραφείου, ο οποίος με διακριτικότητα και κατανόηση θα τους καθοδηγήσει σχετικά.

20. Θέλω να έχω γενική ενημέρωση για μειωμένη θητεία

Για τη μειωμένη θητεία ισχύουν γενικά τα εξής:

α. Η συνδρομή ή όχι λόγων μειωμένης θητείας εξετάζεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, όπου θα πρέπει να απευθύνεσαι για ενημέρωση.
β. Εφόσον υφίστανται λόγοι μειωμένης θητείας, τα δικαιολογητικά κατατίθενται στα ΣΓ μετά την κατάταξη του στρατευσίμου και όχι ενωρίτερα.
γ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα εφοδιαστείς από το δήμο, όπου είσαι γραμμένος στα δημοτολόγια, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συγκεκριμένη χρήση (μειωμένη θητεία). Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο ΣΓ ή ΚΕΠ εντός διμήνου από την έκδοση. Για άλλα δικαιολογητικά που πιθανόν απαιτούνται ανά περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τα ΣΓ.

21. Επιθυμώ να μου χορηγηθεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Τι απαιτείται και πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοσή του;

Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄ εκδίδονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή ειδικά εξουσιο-δοτημένου προσώπου που κατατίθεται σε οποιοδήποτε ΣΓ ή ΚΕΠ. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί σε ΣΓ, το πιστοποιητικό εκδίδεται και επιδίδεται αυθημερόν.

Ακόμη μπορείς να ζητήσεις την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης και τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθμού -1502- του ΟΤΕ με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση για την ταχυδρομική αποστολή του. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γνωρίζεις το δήμο εγγραφής σου στα μητρώα αρρένων. Η γνώση του στρατιωτικού σου αριθμού (ΣΑ) θα διευκολύνει την επίσπευση της διαδικασίας.

Δεν δικαιούνται στρατολογικά πιστοποιητικά όσοι διατελούν σε Ανυποταξία ή Λιποταξία καθώς και όσοι υπηρετούν. Οι υπηρετούντες αντί πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης εφοδιάζονται από τη Μονάδα τους με βεβαίωση υπηρεσίας.

22. Ποιες είναι οι διευθύνσεις, τηλέφωνα και email των Στρατολογικών Γραφείων;
Διαβάστε τον πίνακα

23. Ποιος κηρύσσεται ανυπότακτος και πως διακόπτεται η ανυποταξία;

Όποιος δεν κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία που έχει υποχρέωση να καταταγεί, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος (αναβολή ή απαλλαγή), σύμφωνα με το Στρατολογικό Νόμο.

Η ανυποταξία διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Με τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας του ανυποτάκτου. Ωστόσο η ποινική ευθύνη συνεχίζει να υφίσταται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του εγκλήματος (20ετία)
β. Με την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
γ. Με τη σύλληψη για ανυποταξία
δ. Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου σε στρατιωτική δικαστική Αρχή ή στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο

24. Ποιες οι συνέπειες της ανυποταξίας;

Το Στρατολογικό Γραφείο κατά την κήρυξη της ανυποταξίας υποβάλλει προς το αρμόδιο Στρατοδικείο σχετική μήνυση, προκειμένου να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία.

Παράλληλα επιβάλλονται ως διοικητικές κυρώσεις εξάμηνη πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία που εξαγοράζεται προς χίλια (1.000) ευρώ το μήνα, καθώς και όσες προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Στρατολογικό Νόμο (άρθρα 53 και 54 του Ν. 3421/2005, ΦΕΚ 302 τ. Α΄). Οι διοικητικές κυρώσεις αίρονται σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής από την κατηγορία της ανυ-ποταξίας.

25. Υπηρετώ τη θητεία μου. Πόση άδεια δικαιούμαι;

Τα θέματα των αδειών για τους υπηρετούνται ρυθμίζονται με το άρθρο 41 του Ν.3521/2005. Οι χορηγούμενες άδειες είναι οι εξής:

α. Κανονική, διάρκειας τριών ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που χορηγείται υποχρεωτικά.
β. Τιμητική, διάρκειας δέκα ημερών για κάθε διακεκριμένη πράξη κατά τη διάρκεια της θητείας
γ. Αναρρωτική διάρκειας μέχρι τριών ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
δ. Αγροτική ή φοιτητική ή θεομηνίας
ε. Προσωπική διάρκειας μέχρι δέκα συνολικά ημέρες για εκείνους που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται σε σύζυγο, ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.
στ. Επικίνδυνης εργασίας
ζ. Γονική άδεια διάρκειας πέντε ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.
η. Ειδική άδεια διάρκειας μέχρι είκοσι ημέρες εφόσον σε μέλη μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που η συμμετοχή τους σε προγράμματα των Οργανώσεων αυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία. Για τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών οι υπηρετούντες θα πρέπει να απευθύνονται στα στρατολογικά όργανα της Μονάδας που υπηρετούν.

ΠΗΓΗ:ΓΕΣ (18.02.2010)

Κάντε ένα σχόλιο