Από 12 έως 23 Απριλίου 2010, διεξήχθη στο ΠΚΕΕΥΕ, το βασικό Πολυεθνικό Σχολείο Παρατηρητών Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), με τη συμμετοχή 15 σπουδαστών από 8 διαφορετικά κράτη ( Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανος και Ελλάδα).

Σκοπός του σχολείου ήταν να προετοιμάσει στελέχη από διαφορετικές χώρες για την ανάληψη καθηκόντων ως παρατηρητές των ΗΕ σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ). Επιπλέον οι σπουδαστές εξοικειώθηκαν με τη δομή, διαδικασίες και ορολογία των ΗΕ.

Κατά την εκπαίδευση οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία πρακτικής εκπαίδευσης συμμετέχοντας σε ασκήσεις πεδίου όπως οργάνωση σημείου ελέγχου, έρευνα οικείας και περίπολο ημέρας.

Κάντε ένα σχόλιο