Από τις 25 μέχρι τις 28 Μαΐου 2010 διεξάγεται επιθεώρηση στη Σερβία, από δύο Έλληνες Αξιωματικούς, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (ΜΟΕΑ), που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Κειμένου της Βιέννης ΄99.

Η επιθεώρηση διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή του Βελιγραδίου με σκοπό την παρακολούθηση δραστηριότητας που έχει δηλωθεί στο πλαίσιο του Κειμένου της Βιέννης ΄99.

Το Κείμενο της Βιέννης ΄99 είναι ένα πολιτικά δεσμευτικό έγγραφο που συνιστά ένα διευρυμένο κατάλογο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (ΜΟΕΑ). Προβλέπει ενισχυμένα μέτρα ανταλλαγής πληροφοριών και επαλήθευσης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών, προαναγγελία στρατιωτικών δραστηριοτήτων, παρακολούθηση και επαλήθευση αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς και ετήσιο συνέδριο αξιολόγησης εφαρμογής των μέτρων που εμπίπτουν στους περιορισμούς του Κειμένου της Βιέννης ΄99.

Κάντε ένα σχόλιο