ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ομογενείς οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία  και έρχονται στην  Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων. Αυτοί απολύονται οριστικά μετά συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών μηνών εφόσον το επιθυμούν.

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ

Οι ομογενείς, οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, δικαιούνται:

1.   Αναβολή από την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στην ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο αρρένων προστεθούν τρία έτη. Η αναβολή αυτή διακόπτεται με αίτηση του δικαιούχου.

2.   Μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας εξάμηνης διάρκειας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων. Αυτοί απολύονται οριστικά, μετά συμπλήρωση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών μηνών, εφόσον το επιθυμούν.

3.   Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, εφόσον η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων πραγματοποιείται ή πραγματοποιήθηκε, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Όσοι απ’ αυτούς υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον το επιθυμούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.   Οι ομογενείς: Αίτηση και επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν η ιδιότητα του ομογενή(απόφαση Περιφερειακής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ) , η διακοπή της μόνιμης κατοικίας σε χώρα του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία (απόσπασμα διαβατηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής ή βεβαίωση  αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης), καθώς και η έλευση στην Ελλάδα, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1.   Η ιδιότητα του ομογενή ( ανεξάρτητα από νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας).

2.   Η διακοπή της μόνιμης διαμονής του στο Αζερμπαϊτζάν ή Αρμενία ή Γεωργία ή Καζακστάν ή Κιργιζία ή Λευκορωσία ή Μολδαβία ή Ουκρανία ή Ουζμπεκιστάν ή Ρωσική Ομοσπονδία ή Τατζικιστάν ή Τουρκμενιστάν ή Τουρκία.

3.   Η ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω τρίτων χωρών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.   Σε περίπτωση αιτήματος αναβολής κατάταξης, από την ημερομηνία εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων και μέχρι  την ημερομηνία υποχρέωσης για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης της χορηγηθείσας αναβολής.

2.   Σε περίπτωση αιτήματος μεταφοράς στη μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, οποτεδήποτε μετά την κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3.  Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής της υποχρέωσης στράτευσης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή σε Μητρώα Αρρένων.

ΓΕΝΙΚΑ

1.  Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά, ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1 Ιαν του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

2.  Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

3.   Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή στην επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘA (www.stratologia.gr).

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο