ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος συμμετείχε στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC) σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, που πραγματοποιήθηκε την 4η Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη Σύνοδο, αφορούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρμοδιότητες της Στρατιωτικής Επιτροπής ως προς την ανάπτυξη δυνατοτήτων της ΕΕ, στις προτεραιότητες της κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας.

Τέλος, στη Σύνοδο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ το Στρατηγικό Σχέδιο προτεραιοτήτων της EUMC που αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΑΑ.

Κάντε ένα σχόλιο