Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι στρατηγοί οι οποίοι προσπαθούν να ανεβάσουν τα κατώτερα όρια ύψους, επικαλούμενοι τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τον στόχο να επιτευχθεί μελλοντικά κατά το δυνατόν… κοινός σωματότυπος για όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως φύλου! Από την άλλη είναι τα δικαστήρια που κατεβάζουν τα όρια επικαλούμενα είτε τυπικούς λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία είτε για την άρση διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.
Διαβάστε το άρθρο του Λουκά Δημάκα στα ΝΕΑ

Κάντε ένα σχόλιο