Με έξι επιπλέον Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης διευρύνεται το πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την Δια Βίου Μάθηση στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο των οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου. Στόχος του προγράμματος είναι να καταστεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, χρόνος δημιουργικός και γόνιμος για τους νέους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα, όπως είχε τονίσει ήδη ο κ. Βενιζέλος κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης στη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο.

Έτσι, εκτός από τα υπάρχοντα ΚΕΚ που λειτουργούν ήδη στη Σπάρτη (ΚΕΕΜ), τον Πύργο (ΣΕΤΤΗΛ), την Θήβα (ΚΕΠΒ), το Λουτράκι (ΣΜΧ) και το Καβούρι (128 ΣΕΤΗ), το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διενήργησε άτυπες επιθεωρήσεις για πιστοποίηση ως ΚΕΚ σε Κέντρα Εκπαίδευσης, Σχολές και Εργοστάσια στην Πάτρα (ΚΕΤΧ), τη Λαμία (ΚΕΥΠ), την Καλαμάτα (ΚΕΔΒ), τον Σκαραμαγκά (Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος), τον Βόλο (307 ΤΣΥΑΥ) και το Τατόι (Σχολή Πολέμου Αεροπορίας).

Παράλληλα, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για θέσπιση μοριοδότησης των στρατευσίμων που αποφοιτούν από ΚΕΚ των Ενόπλων Δυνάμεων (αλλά και οποιουδήποτε ΚΕΚ, εφόσον δηλώσουν ειδικότητα ίδια ή παραπλήσια με την ειδικότητα στην οποία έχουν εκπαιδευτεί) σε σχέση με τη διαδικασία προσλήψεώς τους ως ΕΠΟΠ. Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τη συμμετοχή των στρατευσίμων στις διαδικασίες επιλογής ΕΠΟΠ και αναβαθμίζει παράλληλα τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΚΕΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ό,τι αφορά τη Δια Βίου Μάθηση, από τον Απρίλιο του 2010 διεξάγονται με επιτυχία επιμορφωτικά προγράμματα (Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων), καθώς και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε μονάδες που εδρεύουν σε Ρόδο, Κω, Σάμο, Λήμνο, Χίο, Κομοτηνή και Ξάνθη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των προσόντων όσων στρατευμένων το επιθυμούν. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και τα κατά τόπους Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μετά από συμφωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Β’ Κύκλος Προγραμμάτων για το Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών θα ξεκινήσει μετά την 15η Αυγούστου 2010 και για τα ανωτέρω Επιμορφωτικά Προγράμματα μετά την 15η Σεπτεμβρίου 2010, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να διευρυνθεί η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Κάντε ένα σχόλιο