Από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ανακοινώθηκε ότι οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ των ομάδων 100 και 110 της ΣΣΕ δύνανται να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας στα παρακάτω σημεία:  (Α) Πύλη οχημάτων ΣΣΕ,  (Β) Πύλη εισόδου 401 ΓΣΝΑ (Καννελοπούλου 1 και Μεσογείων) , (Γ) Γραφείο ενημερώσεως ΥΠΕΘΑ (Σόλωνος 34 Αθήνα)

    YouTube Preview Image YouTube Preview Image
    Κάντε ένα σχόλιο