Από 14 έως 16 Ιουν 2010, διεξήχθη από τις Σχολές Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας η Άσκηση “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ- 1/2010”, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Προσομοίωσης Εθνικής Άμυνας (ΚΕΠΕΑ).

Η CAX “ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”, είναι άσκηση πολεμικών παιγνίων υποβοηθούμενη με τη χρήση Η/Υ (CAX: Computer Aided Exercise), με σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών στις διαδικασίες επιχειρησιακής σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Η άσκηση διεξάγεται εξαμηνιαίως με κάθε σειρά εκπαίδευσης επιτελών. Ειδικότερα αποσκοπεί στην εξοικείωση στις διαδικασίες σχεδίασης και διεξαγωγής αεροναυτικών επιχειρήσεων, στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών λήψης αποφάσεων , στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των δύο Σχολών και στην εξαγωγή πιθανών συμπερασμάτων από την εφαρμογή κοινού αεροναυτικού επιχειρησιακού σχεδίου.

Κάντε ένα σχόλιο