Από 21 έως 27 Ιουνίου 2010, οι Μονάδες και ανεξάρτητες Υπομονάδες της 7ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, διεξήγαγαν 6ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του 6ήμερου τα συμμετέχοντα τμήματα διεξήγαγαν ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε όλες τις φάσεις του αγώνα.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Θράκας πελταστής σε κίνηση και Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Συμβολίζει, την περιοχή που είναι ταγμένη να υπερασπίσει η Ταξιαρχία και τη μηχανοκίνησή της.

ΡΗΤΟ:”ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ” (Την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη).

“Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ’ εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχίσω, αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων, και μόνος και μετά πολλών την πατρίδα δε ουκ ελάττω παραδώσω”.

Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.

“Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή θα υπερασπίσω, δε, τα ιερά και τα όσια και μόνος και με άλλους, και την πατρίδα, δε θα παραδώσω μικρότερη”.

Κάντε ένα σχόλιο