Στις 18 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των Ακολούθων Άμυνας στην Αθήνα για την Άσκηση Κυβερνοάμυνας «ΠΑΝΟΠΤΗΣ – 2010».Την ενημέρωση τίμησε με την παρουσία του και ο Πρέσβης της Εσθονίας κος Adres Talvik. Ο Επιτελάρχης Επιτελείου του ΓΕΕΘΑ Υποναύαρχος κος Παναγιώτης Ευσταθίου, εκπροσωπώντας το ΓΕΕΘΑ. απεύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ και ο Δρ. Ιωάννης Κοροβέσης του Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.open.gov.gr , παρουσίασαν τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της άσκησης.

Οι παραπάνω ομιλητές εστίασαν στα εξής σημεία:

* Ανάγκη συνεργασίας με τους παρόχους του διαδικτύου (internet providers) και γενικά τον ιδιωτικό τομέα
* Ανάγκη συντονισμού σε θέματα πολιτικής και διαδικασιών
* Αξία της κεντρικής διαχείρισης των κυβερνοεπιθέσεων
* Ανάγκη αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των υποδομών πληροφορικής
* Ανάγκη πλήρους ενημέρωσης σε θέματα ασφαλείας από κάθε χρήστη
* Σημασία της ύπαρξης ομάδας ειδικών ως Ομάδα Άμεσης Αντίδρασης
* Ανάγκη εκτενούς και διαρκούς εκπαίδευσης σε κάθε δημόσιο τομέα και κάθε χρήστη.

Επιπλέον, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η διακρατική συνεργασία και η συνεργασία μεταξύ κρατών και οργανισμών αυξάνει την αποτελεσματικότητα σε θέματα κυβερνοάμυνας.

Η Άσκηση «ΠΑΝΟΠΤΗΣ – 2010», η οποία διεξήχθη από 18 έως 20 Μαΐου, είχε ως σκοπό την εξάσκηση των εμπλεκομένων σε θέματα προετοιμασίας και δοκιμής διαδικασιών αντιμετώπισης ενεργειών ή επιχειρήσεων Κυβερνοπολέμου ή εξουδετέρωσης της ικανότητας δυνητικού αντιπάλου για διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων, εναντίον της Εθνικής Άμυνας της χώρας. Διοργανώθηκε και συντονίστηκε από το ΓΕΕΘΑ, σε συνέχεια της εμπειρίας και της επιτυχούς συμμετοχής της Ελλάδας σε ανάλογη άσκηση του ΝΑΤΟ (NCDEX-09). Στην άσκηση συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις, Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Κάντε ένα σχόλιο