Την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή επίδειξη ασκήσεων παρελάσεων ακριβείας από το Σύνταγμα Ευελπίδων. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Διοικητής και Αξιωματικοί της Σχολής.
Στην παραπάνω δραστηριότητα συμμετείχαν όλοι οι Λόχοι του Συντάγματος Ευελπίδων και παρουσιάσθηκε αποκλειστικά από Ευέλπιδες χωρίς την εμπλοκή στελεχών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδειξη ελεύθερου προγράμματος από τη Διμοιρία επιδείξεως της Σχολής. Το εξαιρετικό επίπεδο εκπαίδευσης των Ευελπίδων που διαπίστωσε η Διοίκηση και οι Αξιωματικοί της ΣΣΕ δημιουργεί αισθήματα υπερηφάνειας και εθνικής ανάτασης σε κάθε Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα στους καθηγητές των Ευελπίδων

Κάντε ένα σχόλιο