Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων σύμφωνα με το καταστατικό του ως Κοινωφελές Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας i.e. , άρθρο 2 παρ.ιβ και παρ. ιγ του  Ν. 3653/2008)  παρακαλουθεί και ελέγχει την πιστή τήρηση των νόμων περί εξοπλιστικών προγραμμάτων (e.g. Ν.3433/2006 – άρθρο Π.Δ. 73/2006 κλπ) ενημερώνοντας την κοινή γνώμη και τους αρμόδιους φορείς για όλα τα σχετικά θέματα. Μια σημαντική εξέλιξη αφορά το βιογραφικό του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Ευάγγελου Βασιλάκου για το οποίο κατατέθηκε ερώτηση στις 28-5-2010 προς τον ΥΕΘΑ από τον Βουλευτή Παναγιώτη Λαφαζάνη στη Βουλή η οποία είχε ως εξής: Σειρά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο θέτουν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη των τυπικών προσόντων που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 72 παρ.5 Ν.3433/2006 – άρθρο Π.Δ. 73/2006) για τον τοποθετηθέντα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί τη θέση του μέχρι σήμερα.

Κατόπιν τούτων, Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Μπορεί να βεβαιώσει την εθνική αντιπροσωπεία για την ύπαρξη όλων των απαραίτητων τυπικών προσόντων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών και να καταθέσει τα σχετικά πιστοποιητικά στη βουλή;

Απαντώντας το ΥΠΕΘΑ κατέθεσε στη Βουλή τα εξής:
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα το διορισμό του Γενικού Διευθυντή ΓΔΑΕΕ, σας γνωρίζω τα εξής:

1. Επισυνάπτονται η απόφαση διορισμού του κ. Ευ. Βασιλάκου ως Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ του ΥΠΕΘΑ (14.4.2006), το οικείο ΦΕΚ και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

2. Επισυνάπτεται Bachelor of Science του Manchester Polytechnic (5.7.1990) και πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΑΤΣΑ (18.6.1991), με την οποία το παραπάνω πτυχίο αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών των ελληνικών ΑΕΙ.

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων παραθέτει ακόμη το βιογραφικό του κ. Ευάγγελου Βασιλάκου όπως  αυτό εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ (Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ)
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ευάγγελος Β. Βασιλάκος σπούδασε Οικονομικά και Χημεία στο Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρεττανίας, με διδακτορική εξειδίκευση στην οικονομική θεωρία των νομισματικών ενώσεων.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Μάντσεστερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Φοιτητικών Συλλόγων Μεγάλης Βρεττανίας, και Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μάντσεστερ, της οποίας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Εργάσθηκε ως:

Οικονομικός Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ) (1992 – 1994).

Σύμβουλος σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής του βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ Μ. Κεφαλογιάννη (1996 – 1997).

Επιστημονικός Συνεργάτης για θέματα Οικονομικής Πολιτικής στην Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος της ΝΔ (1997 – 2001). Στις εθνικές εκλογές του 2000 είχε την ευθύνη για την τελική διαμόρφωση του κειμένου του Κυβερνητικού Προγράμματος της ΝΔ.

Καθηγητής Οικονομικών σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (1997 – 2001).

Γενικός Διευθυντής επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (2001 – 2004).

Διευθυντής της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού και Προγράμματος της ΝΔ (2004 – 2006).

Έχει συγγράψει άρθρα και ερευνητικές μελέτες σε θέματα οικονομικής πολιτικής (χρήση του Ευρώ ως μέσο αποπληθωρισμού, μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, αντίκτυπος των σύγχρονων οικονομικών πολιτικών στον διεθνή ανταγωνισμό για πολιτική κυριαρχία, διαμόρφωση των βέλτιστων οικονομικών πολιτικών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης), και πολιτικής στρατηγικής (εφαρμογές θεωρίας παιγνίων στην πολιτική, ανάλυση και πρόβλεψη πολιτικών στρατηγικών, χρήση της στρατηγικής ανάλυσης για την λήψη αποφάσεων πολιτικής, αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών και του Internet στην πολιτική και κοινωνική διάρθρωση). Είναι τακτικός αρθρογράφος στο περιοδικό Μετεξέλιξη.

Η άποψη του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων είναι μετά την κατάθεση του πτυχίου του κ. Ευάγγελου Βασιλάκου και της σχετικής αναγνώρισης του από το ΔΙΚΑΤΣΑ προφανώς ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ είναι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής όπως προβλέπει ο νόμος. Όμως τα ακαδημαϊκά προσόντα δεν έχουν μεγάλη σημασία στο βιογραφικό ενός διαχειριστή δημοσίου χρήματος αλλά αυτό που βαρύνει είναι το ήθος και φιλοπατρία του. Η πλήρης αξιολόγηση του έργου του κ. Ευάγγελου Βασιλάκου θα γίνει μετά το τέλος της θητείας του αφού σίγουρα τα τεράστια ποσά που διαχειρίστηκε θα πρέπει να περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο. Κανείς όμως δεν δικαιούται να τον κρίνει πριν την δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τη θητεία του και τις δραστηριότητες της ΓΔΑΕΕ οι οποίες δεν αποκλείεται να διέπονται από πλήρη νομιμότητα και να ωφέλησαν τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Κάντε ένα σχόλιο