Αγαπητέ Υποπτέραρχε κ. Magrassi, κύριοι επιτελείς, κύριοι αντιπρόσωποι των προμηθευτών αμυντικού υλικού. Επιθυμώ να απευθύνω θερμό καλωσόρισμα σε όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα στο συνέδριο TPLS (Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας από Τρίτο Φορέα) το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο μας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA). Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η EDA ιδρύθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003, στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Από τότε, η EDA αναδείχτηκε σε ένα ώριμο θεσμό μέσα στο λαβύρινθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επέτρεψε στους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνουν αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής και προγραμμάτων. Η μοναδικότητα αυτή της λειτουργίας της EDA διευκόλυνε τους Υπουργούς Άμυνας της ΕΕ να έχουν μια ολιστική προσέγγιση σε ένα αριθμό θεμάτων αμυντικού ενδιαφέροντος στους τομείς των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η πλατφόρμα TPLS της EDA, που αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική προτεραιότητα πριν μερικά έτη, αποτελεί συμπαγή και απτή βάση προς όφελος εκείνων των Ευρωπαίων που εμπλέκονται στη ζήτηση και την προσφορά.

Μερικά από τα ζητήματα που θα τεθούν σήμερα στη διάρκεια του παρόντος συνεδρίου είναι τα εξής:

– Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα TPLS της EDA;

– Τί την καθιστά τόσο ελκυστική;

– Ποιες είναι οι προοπτικές της;

Από πλευράς μου, θα περιορίσω την παρέμβασή μου στο να μοιραστώ μαζί σας ένα αριθμό πολιτικών παραμέτρων των Ελλήνων και Ευρωπαίων προμηθευτών, που συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους της EDA όσον αφορά στην πλατφόρμα TPLS.

Όντως, ο εκστρατευτικός χαρακτήρας των σημερινών πολυεθνικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων μεταβάλλει τα καθήκοντα ανάπτυξης και υποστήριξής τους σε ένα διαρκή πονοκέφαλο όχι μόνο για τον Επιχειρησιακό Διοικητή και το Διοικητή της Δύναμης, αλλά και για τα κράτη που διαθέτουν δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, η TPLS ξεκίνησε ως ιδέα για να διευκολύνει τις ευκαιρίες διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και να αποτελέσει πρόκληση για εταιρείες με ικανότητες και δυνατότητες να προσφέρουν έξυπνες, ταχείες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις σε πολυεθνικές δυνάμεις, που επιχειρούν σε θέατρα διαχείρισης κρίσεων με μεγάλες απαιτήσεις.

Επιθυμώ να τονίσω ότι οι εμπορικές ευκαιρίες στα πλαίσια της TPLS ανοίγονται και προς εταιρείες χωρίς παράδοση στον αμυντικό τομέα, επειδή οι καινοτομίες συχνά βρίσκονται στο χώρο των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με

– διπλής κατεύθυνσης τεχνογνωσία και

– ευκαμψία στην υιοθέτηση οικονομικά αποδοτικών λύσεων του πολιτικού τομέα στα αντικείμενα της διοικητικής μέριμνας, της συντήρησης, των κινήσεων και μεταφορών της άμυνας ως επίσης και στην ιατρική και υγειονομική υποστήριξη.

Επί πλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι η πλατφόρμα TPLS επιτρέπει στις εγγεγραμμένες εταιρείες να γνωριστούν καλύτερα με τις διάφορες υπηρεσίες ή τμήματα των Υπουργείων Άμυνας και επίσης της ΕΕ ως διεθνούς οργανισμού. Συνεπώς, προσφέρει στις εγγεγραμμένες εταιρείες μια διασυνοριακή, διαφημιστική προστιθέμενη αξία.

Περαιτέρω, η TPLS αποτελεί βάση που εξυπηρετεί την προσέγγιση «συνένωσης και μοιράσματος (pooling and sharing)» που είναι επιτακτικής σημασίας στο σημερινό περιβάλλον των οικονομικών περιορισμών.

Είμαι πολύ βέβαιος ότι η πλειονότητα των ελληνικών εταιρειών, που συμμετέχουν στο σημερινό συνέδριο, διαθέτουν αντίστοιχες ικανότητες και δυνατότητες που ανταποκρίνονται στην εικόνα του προμηθευτή υπηρεσιών σχετικών με την άμυνα ώστε να εμπλουτιστεί τις επόμενες εβδομάδες η πλατφόρμα TPLS της EDA.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επαναλάβω τη διαβεβαίωση ότι διαθέτουμε την πολιτική θέληση να υποστηρίξουμε τις ελληνικές εταιρείες υποσχόμενοι ότι θα έχουν τη δυνατότητα για δραστηριότητες σχετικές με την άμυνα στις διασυνοριακές τους εμπορικές προσπάθειες, ειδικότερα στα ευρωπαϊκά πλαίσια.

Η περίοδος που οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας ήσαν οι αγαπημένοι πελάτες ορισμένων επιχειρήσεων της εθνικής άμυνας έχει προ πολλού παρέλθει. Οι ελληνικές εταιρείες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους στον αμυντικό τομέα πρέπει να δραστηριοποιηθούν σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και όχι μόνο μέσα στα εθνικά μας σύνορα. Η εξελισσόμενη ευρωπαϊκή αμυντική αγορά ανήκει στις εταιρείες που έχουν πλούσιο ιστορικό στην R&T (Έρευνα και Τεχνολογία) και είναι ικανές να αναζητούν ευκαιρίες πέρα από τα σύνορα.

Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργηθούν σταδιακά συνεταιρισμοί και συνεργασίες που θα διευκολύνουν τη δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων κέντρων, αφού κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορεί από μόνο του να διατηρεί μια υγιή και ολοκληρωμένη αμυντική βιομηχανική υποδομή σε εθνικό επίπεδο. Η Ελλάδα είναι μόνο ένα από τα 27 σημεία ευκαιριών για αγορές αμυντικού υλικού μέσα στην ΕΕ. Οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να προχωρήσουν στις αντίστοιχες προσαρμογές και προετοιμασίες ώστε να καταστούν ικανές να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους μέσα στη ζώνη της ΕΕ.

Το μέλλον ανήκει στις εταιρείες που θα φτάσουν την αποδοτικότητα σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα PTLS προσφέρει σε όλες τις ελληνικές εταιρείες ένα φιλικό και διαφανή τρόπο οικοδόμησης αυτού του ρεκόρ απόδοσης σε ευρωπαϊκά πλαίσια.

Με αυτές τις αρχικές σκέψεις για το θέμα αυτό που αποτελεί μεγάλη πρόκληση, εύχομαι στο συνέδριο κάθε επιτυχία. Τελειώνοντας, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Αναπληρωτή Διευθυντή της EDA Στρατηγό Μαγκράσσι για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις.

Κάντε ένα σχόλιο