Ο κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, επισκέφθηκε την 11 Ιουν 2010, Σχηματισμούς και Μονάδες στην Περιοχή Ευθύνης του Δ΄ΣΣ. Ως Διδάκτωρ Γεωπολιτικής ο κ.Α/ΓΕΣ γνωρίζει άριστα τις ευαίσθητες γεωπολιτικές συνθήκες όπου δρα και λειτουργεί το Δ’ΣΣ. Κατά συνέπεια οι οδηγίες και συμβουλές που έδωσε στους Διοικητές και το προσωπικό των μονάδων πέραν της στρατιωτικής τους βαρύτητας είναι παράλληλα ιδιαίτερης γεωπολιτικής αξίας με σαφή σκοπό την διασφάλιση της Ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των ακριτικών μας περιοχών.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Στο γαλανό πλαίσιο που συμβολίζει τον ελληνικό ουρανό και τις θάλασσες της χώρας μας, προβάλλονται δύο περικεφαλαίες και ξίφος, που αποτελούν τα αντιπροσωπευτικότερα πολεμικά εξαρτήματα της στολής των πολεμιστών του Μ. Αλεξάνδρου. Η λαβή του ξίφους προβάλλεται στο φωτεινό δίσκο ανατέλλοντος ηλίου, ο οποίος περιβάλλεται με ουράνιο τόξο. Ο συνδυασμός του ουράνιου τόξου (σύμβολο γαλήνης, αισιοδοξίας και ελπίδας) και της λαβής του ξίφους πάνω στον ανατέλλοντα ήλιο, συμβολίζει τον παράλληλο σκοπό της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου για τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού στις χώρες της Ανατολής που κατέκτησε.

ΡΗΤΟ: “ΤΩ ΞΙΦΕΙ ΤΟΝ ΔΕΣΜΟΝ ΛΕΛΥΣΘΑΙ” (Με το ξίφος έλυσε το δεσμό).

Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση (Κεφ. 3 παρ. 7)

Κάντε ένα σχόλιο