Η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ), με έδρα την Αθήνα, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Διαβάστε την προκήρυξη

Κάντε ένα σχόλιο