Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Π.Η.Υ.) του ΥΕΘΑ/ΓΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τους Νόμους 1256/82, 1943/91 και 2026/92 καθώς και την Π.Δ. 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ προκηρύσσει θέσεις διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για τη κάλυψη αναγκών διδασκαλίας για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2010 μέχρι Ιούλιο 2011 (δύο (2) εξάμηνα).

Προκήρυξη πρόσληψης, αίτηση πρόσληψης

Κάντε ένα σχόλιο