Η ΣΝΔ είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται μέσω των ετήσιων γενικών εξετάσεων (Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών), τις οποίες διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας, και οι απόφοιτοί της σταδιοδρομούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Αξιωματικοί. Στη Σχολή οι Ναυτικοί Δόκιμοι καταρτίζονται ακαδημαϊκά από το καθηγητικό προσωπικό των διαφόρων Τομέων της. Η πρακτική εξάσκηση, καθώς και η καλλιέργεια του Ναυτικού πνεύματος, πραγματοποιούνται με τη διδασκαλία της Ναυτικής Τέχνης, των πεζικών ασκήσεων και με εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό με πλοία, υποβρύχια, ελικόπτερα και αεροπλάνα.

YouTube Preview Image

Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΣΝΔ έχει μακρά ιστορία στην Ναυτική εκπαίδευση. Η παρουσία της συνδέεται με την εξέλιξη του Πολεμικού Ναυτικού και καλύπτει μία περίοδο 150 χρόνων παραγωγικού έργου.

Η Σχολή παρουσιάζεται το 1845 με την ίδρυση Ναυτικού Σχολείου στην κορβέτα “ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ”. Λόγω των πολλών προβλημάτων της εποχής η Σχολή αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και για 50 χρόνια προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη θέση της και να βελτιώσει το έργο της λειτουργώντας σε διάφορα πλοία.

Το 1884 η Σχολή ανασυγκροτείται, εφαρμόζει σύγχρονο κανονισμό και συνεχίζει την πορεία της ανανεωμένη. Βάση της Σχολής είναι η Φρεγάτα “ΕΛΛΑΣ”.

Το 1905 η Σχολή μεταφέρει την έδρα της στις νέες της εγκαταστάσεις δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά, στην θέση που ευρίσκεται και σήμερα. Η νέα υποδομή βελτιώνει τις συνθήκες λειτουργίας της και έτσι συνεχίζει το έργο της με καλύτερες προοπτικές.

Τις επόμενες δεκαετίες λόγω των δύο παγκοσμίων πολέμων και αρκετών τοπικών συγκρούσεων η Σχολή συναντά προβλήματα, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί και να παράγει αξιωματικούς. Ποτέ δεν υποστέλλει τη σημαία της και η παρουσία της στον εκπαιδευτικό χώρο είναι συνεχής και αδιάλειπτη μέχρι τις ημέρες μας.

Η ΣΝΔ είναι η μόνη Σχολή παραγωγής Αξιωματικών του Π.Ν. Αυτό εξασφαλίζει συνέχεια και ενιαίο πνεύμα στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Στα 150 χρόνια λειτουργίας της έδωσε το ξίφος του Αξιωματικού σε περισσότερους από 4,500 Σημαιοφόρους οι οποίοι στελέχωσαν το Πολεμικό Ναυτικό.

Σήμερα η Σχολή συνεχίζει μία μακρά παράδοση. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση της. Εξασφαλίζει συνέχεια στο έργο της και παρέχει ηθικό υπόβαθρο στους Ναυτικούς Δοκίμους.

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ν.Δ.

Η Σ.Ν.Δ. είναι Ανωτάτη Σχολή ισότιμη με τα άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του κράτους υπαγόμενη στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Αποστολή της Σχολής είναι όπως με την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση ως και την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή οι αποφοιτώντες Ναυτικοί Δόκιμοι να καταστούν ικανοί Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.

Στη Σχολή εκπαιδεύονται Μάχιμοι και Μηχανικοί Ναυτικοί Δόκιμοι με τετραετή φοίτηση.

Γ. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Ο ετήσιος κύκλος εκπαιδεύσεως διαιρείται σε δύο κύριες περιόδους εκπαιδεύσεως:

Τη χειμερινή περίοδο εκπαιδεύσεως που αρχίζει το 1ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου και τελειώνει 3ο δεκαήμερο Ιουνίου Τη θερινή περίοδο εκπαιδεύσεως που αρχίζει το 1ο δεκαήμερο Ιουλίου και τελειώνει το 3ο δεκαήμερο Αυγούστου.

Κατά τη χειμερινή περίοδο εκπαιδεύσεως οι Ν. Δόκιμοι εκπαιδεύονται σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και η απόδοση τους ελέγχεται με γραπτές εξετάσεις διαρκείας τριών εβδομάδων στο τέλος κάθε τετραμήνου. Κατά τη διάρκεια χειμερινής περιόδου οι Ν. Δόκιμοι μετέχουν σε οκτώ εκπαιδευτικά ταξίδια με πλοία του Π.Ν. εκ των οποίων τα πέντε είναι διημέρου διαρκείας, τα δύο τριημέρου διαρκείας και ένα πολυήμερο συνδυαζόμενο με άσκηση του Στόλου.

Επιπλέον των ανωτέρω εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα εκπαιδευτικά ταξίδια με τα ιστιοφόρα της σχολής στα οποία συμμετέχουν εκ περιτροπής οι Ν. Δόκιμοι όλων των τάξεων.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου εκτός των εβδομαδιαίων αδειών εξόδου χορηγούνται τέσσερις πολυήμερες άδειες τα Χριστούγεννα το Πάσχα προ της ενάρξεως της θερινής εκπαιδευτικής περιόδου και μετά το πέρας θερινού πλου.

Κατά τη θερινή Εκπαίδευση οι Ν. Δόκιμοι επιβαίνουν του εκπαιδευτικού πλοίου ή πλοίων του Στόλου και εκτελούν πολυήμερο ταξίδι για πρακτική κυρίως εκπαίδευση.

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοιτήσεως στη ΣΝΔ οι Ν. Δόκιμοι διδάσκονται από κατάλληλα επιλεγμένο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, Ακαδημαϊκά μαθήματα σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων για την αντιμετώπιση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας των μονάδων του Π. Ν., ενώ παράλληλα τους προσφέρονται οι βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Το περιεχόμενο της παρεχόμενης Ακαδημαϊκής Εκπαιδεύσεως προσαρμόζεται ανάλογα με την κατεύθυνση επιλογής των Ν. Δοκίμων, Μάχιμοι ή Μηχανικοί και επικεντρώνεται στους ακόλουθους κύριους τομείς: Φυσικές επιστήμες και Μαθηματικά ποσοστό 26% – 30% των ακαδημαϊκών σπουδών.
Τεχνολογικές επιστήμες ποσοστό 33% – 41% των Ακαδημαϊκών σπουδών.
Ανθρωπιστικές Επιστήμες ποσοστό 18% – 21% των Ακαδημαϊκών Σπουδών.
Επαγγελματικά μαθήματα ποσοστό 11% – 21% των Ακαδημαϊκών Σπουδών.
Τα διδασκόμενα μαθήματα υποδιαιρούνται σε ενότητες αναλόγως της επιστημονικής τους φύσεως και αποτελούν τις τακτικές ακαδημαϊκές έδρες για το συντονισμό των οποίων εκλέγονται Τακτικοί Καθηγητές εκ του πολιτικού διδακτικού προσωπικού. Οι τακτικές έδρες της Σχολής είναι οι ακόλουθες :
1. Ανώτερων Μαθηματικών Ι
2. Ανώτερων Μαθηματικών II
3. Γεωμετρίας
4. Φυσικής
5. θεωρητικής Μηχανικής
6. Εφηρμοσμένης Μηχανικής
7. Ηλεκτροτεχνίας
8. Ηλεκτρονικής Ι
9. Ηλεκτρονικής II
10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
11. Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών
12. Ναυττηγίας
13. Ναυτιλίας Ι
14. Ναυτιλίας II
15. Πυροβολικής / Ναυτικών όπλων
16. Ναυτικών Μηχανών
17. Ναυτικής Μηχανολογίας
18. Ναυτικής Ιστορίας
19. Φιλοσοφίας – Πολιτικών Επιστημών και Διευθυντικής

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση παρέχετε στους Ν. Δοκίμους θεωρητική και πρακτική Ναυτική κα Στρατιωτική εκπαίδευση με σκοπό τη γνώση της Ναυτικής Τέχνης, την εξοικείωση με το Ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη των ηγετικών και στρατιωτικών αρετών των Ν. Δοκίμων. Η εκπαίδευση αυτή συντελείται:

1- Κατά τη διάρκεια του θερινού εκπαιδευτικού ταξιδιού και των ολιγοήμερων χειμερινών εκπαιδευτικών ταξιδιών επί των πολεμικών ή εκπαιδευτικών πλοίων και ιστιοφόρων και παρέχεται από εξειδικευμένο στρατιωτικό προσωπικό της σχολής ή άλλων υπηρεσιών του Π.Ν.

2- Με την εφαρμογή της 7ης εκπαιδευτικής ώρας μετά το πέρας του εξαώρου των Ακαδημαϊκών μαθημάτων με σκοπό τη διδαχή των αρχών του εγκολπίου, του Οργανισμού των άλλων κανονισμών της Σχολής, την πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση στο πεδίο των ασκήσεων και την παρακολούθηση της προόδου και ανατροφής των Ν. Δοκίμων δια της αμέσου επαφής με τους αξιωματικούς επιτηρητές των.

3- Η γνώση της Ναυτικής Τέχνης και των Ναυτικών κανονισμών παρέχει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο για τη μετέπειτα πρακτική εκπαίδευση στην θάλασσα και διδάσκεται από το υπηρετών στη σχολή στρατιωτικό προσωπικό.

4- Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων καταβάλλεται προσπάθεια βελτιώσεως της φυσικής καταστάσεως των Ν. Δοκίμων σε μία πληθώρα αθλημάτων, ενώ παράλληλα διδάσκεται η ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των Ν. Δοκίμων αλλά και των άλλων μαθητών των Στρατιωτικών Σχολών. Η αθλητική εκπαίδευση παρέχεται από εξειδικευμένους ανά άθλημα διδασκάλους προπονητές.

Ο παρεχόμενος εκπαιδευτικός χρόνος κατανέμεται ως εξής: Χειμερινοί εκπαιδευτικοί πλόες ετήσιο ποσοστό 28%.
θερινός εκπαιδευτικός πλους ετήσιο ποσοστό 49%,
Αθλητικές δραστηριότητες ετήσιο ποσοστό 11%.
Ναυτική Τέχνη και Ναυτικοί Κανονισμοί ετήσιο ποσοστό 7%.
Στρατιωτική εκπαίδευση ετήσιο ποσοστό 4%.

ΠΗΓΗ:ΓΕΝ

Κάντε ένα σχόλιο