Ευ. Βενιζέλος: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θέλουμε με τον κ. Μπεγλίτη να ανακοινώσουμε σήμερα ορισμένες αποφάσεις μας που τις θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές σε σχέση με το χώρο των υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι ο κατεξοχήν χώρος στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ξέρει πολύ καλά η ελληνική κοινωνία, παραδοσιακά τα στρατιωτικά μας νοσοκομεία και οι στρατιωτικοί μας γιατροί διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε για όλους τους δικαιούχους, εν ενεργεία και απόστρατους, αυτό το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Θέλουμε όμως, διατηρουμένου αυτού του επιπέδου, να λάβουμε πρόσθετα μέτρα τα οποία διευρύνουν την προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων προς την κοινωνία. Τα μέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν τα μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία, το 401, το ΓΝΑ, το Ναυτικό Νοσοκομείο, το ΝΙΜΤΣ και το 424. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα μπορούν να εισαχθούν σε κάθε στρατιωτικό νοσοκομείο εξαρτάται φυσικά από την πληρότητα των νοσοκομείων και τη βαρύτητα του περιστατικού, καθώς θα προτιμώνται περιστατικά με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον που απαιτούν αντιμετώπιση από εξειδικευμένο προσωπικό σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο. Θα λαμβάνονται βεβαίως υπόψη κοινωνικοί λόγοι που μπορεί να συντρέχουν.

Στους δικαιούχους περίθαλψης των στρατιωτικών νοσοκομείων εντάσσονται με τους ίδιους όρους με το στρατιωτικό προσωπικό τα μέλη του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και όλο το προσωπικό ένστολο και πολιτικό των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά το πρότυπο των κλινικών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων που διατίθενται ήδη εδώ και καιρό μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, οι διαθέσιμες καθημερινά κλίνες όλων των κλινικών και όλων των τμημάτων των στρατιωτικών νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα ανακοινώνονται κάθε πρωί στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ώστε να εξυπηρετούνται ασθενείς που θα διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα ορίζουν καθημερινά εκπρόσωπο εφημερίας στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας για συντονισμό.

Τα εργαστήρια και τα ειδικά ιατρεία των νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής πολλών εξειδικευμένων εξετάσεων για κάθε πολίτη. Αναρτάται σήμερα στο διαδίκτυο ενδεικτικός πίνακας ειδικών εξετάσεων που μπορούν να πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά προτίμηση μέσω παραπομπής από νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. όπου νοσηλεύεται ο ασθενής ή και απευθείας με συνεννόηση με το σύστημα των ραντεβού.

Οι ειδικοί στρατιωτικοί γιατροί που υπηρετούν σε Μονάδες εκστρατείας του υγειονομικού στην περιφέρεια θα διατίθενται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών τους. Κατά την ίδια λογική οι υποδομές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. όπου χρειάζεται θα διατίθενται για την εξυπηρέτηση του στρατιωτικού προσωπικού και κυρίως για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται τώρα μετακίνηση του στρατιωτικού προσωπικού σε άλλες περιοχές. Οι λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, όπως και για όλα τα θέματα που τίθεται ζήτημα συνεργασίας, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, αλλά το μέτρο εφαρμόζεται άμεσα ύστερα από συνεννόηση του Διοικητή κάθε ενδιαφερόμενου νοσοκομείου με το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η απόφαση του Υπουργείου Υγείας που ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. επεκτείνεται και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Αναφέρομαι βεβαίως στα μεγάλα οργανωμένα στρατιωτικά νοσοκομεία τα οποία προανέφερα. Ήδη σημαντικός αριθμός εργαστηρίων και ειδικών τμημάτων των στρατιωτικών νοσοκομείων λειτουργούν και απόγευμα. Αυτό τώρα γενικεύεται. Ολοήμερη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Τα στρατιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται σε διαρκή εφημερία και ετοιμότητα.

Οι στρατιωτικοί γιατροί, αλλά και οι οπλίτες γιατροί που είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές μονάδες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού θα συνεργάζονται με τα Κέντρα Υγείας της περιοχής τους, ώστε αυτοί μεν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας προς όφελος του γενικού πληθυσμού, οι δε υποδομές των Κέντρων Υγείας να διατίθενται και για το στρατιωτικό προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης. Είναι προφανές ότι σε Μονάδες που είναι απομακρυσμένες, όπως για παράδειγμα ραντάρ, θα υπάρχει πάντα γιατρός της Μονάδας.

Τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής και πιο συγκεκριμένα το 401, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και το ΓΝΑ αναλαμβάνουν να υποστηρίζουν την περίθαλψη των κατοίκων των νήσων της άγονης γραμμής του Αιγαίου, Σαμοθράκη, Σκύρος, Άγιος Ευστράτιος, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Ψαρά, Μικρές Κυκλάδες κλπ., με βάση πρόγραμμα επισκέψεων ή διακομιδών που έχει ανακοινωθεί και θα εξειδικευθεί.

Όπως ξέρετε, όλες οι αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ διενεργούνται με τη φροντίδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Τώρα επιπλέον στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΚΑΒ και με την ευθύνη του όσα στρατιωτικά ασθενοφόρα οχήματα μπορούν να διατεθούν θα διατίθενται για τη μεταφορά ασθενών πολιτών από τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας στα νοσοκομεία, βεβαίως διασφαλιζομένων των αναγκών των Μονάδων.

Σε όλα τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετείται επαρκές στελεχικό δυναμικό αξιωματικών οικονομικού και πληροφορικής, ώστε να επιτευχθεί όσο γίνεται ταχύτερα η πλήρης αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» και η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» θα επιδιωχθεί να συνδεθούν όσο γίνεται περισσότερα σημεία, όχι μόνο Μονάδες, αλλά και περιφερειακά ιατρεία του Ε.Σ.Υ. και άλλα σημεία τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα.

Όλες οι αποφάσεις των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομίας που σχετίζονται με την προμήθεια και διακίνηση φαρμάκων και υλικών επεκτείνονται αυτομάτως και στο χώρο των στρατιωτικών νοσοκομείων, τα οποία βεβαίως λαμβάνουν υπόψη τους πάντα και οφείλουν να λαμβάνουν τις καλύτερες τιμές που επιτυγχάνει το σύστημα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ΙΚΑ, το οποίο έως τώρα έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνει τις καλύτερες τιμές. Έως την πλήρη εφαρμογή των μέτρων αυτών οι σχετικές διαδικασίες θα διεξάγονται διακλαδικά κατά ενιαίο τρόπο για όλα τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και για όλους τους κλάδους ώστε να επιτυγχάνονται οι μεγαλύτερες δυνατές οικονομίες κλίμακας. Το ίδιο ισχύει και ως προς τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η πρώτη εμπειρία από τις οποίες στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών ήταν ιδιαίτερα θετική.

Το υπάρχον στρατιωτικό εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων και νοσηλευτικού υλικού αξιοποιείται πλήρως εντατικά για να καλύψει τις ανάγκες όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων στα φάρμακα και τα προϊόντα που παράγει.

Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε σε σχέση με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Αλλάζει η κατάσταση στο χώρο αυτό.

Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω. Με την ευκαιρία της συνάντησής μας θα ήθελα να σας ενημερώσω και για τα όσα συνέβησαν στις 10 και 11 του μηνός Ιουνίου στις Βρυξέλλες κατά την τελευταία τυπική Σύνοδο των Υπουργών Αμύνης του ΝΑΤΟ, στην οποία και μετείχα. Στη Σύνοδο συζητήθηκαν επτά θέματα. Πραγματοποιήθηκαν επτά χωριστές συνεδριάσεις.

Συζητήθηκε, πρώτον, το ζήτημα της «προτεραιοποίησης», όπως λέγεται –εντός εισαγωγικών ο όρος γιατί συνιστά μετάφραση αγγλικής λέξης που δεν συνηθίζεται στα ελληνικά– της διαμόρφωσης προτεραιοτήτων στις δράσεις του ΝΑΤΟ ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του προϋπολογισμού υποδομών του ΝΑΤΟ σε συνδυασμό με το πρόβλημα των στρατιωτικών δυνατοτήτων και σε συνδυασμό με τις σχέσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο ζήτημα αυτό είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι η δημοσιονομική πολιτική και οι καταναγκασμοί του προϋπολογισμού όλων των χωρών είναι πολύ σημαντική παράμετρος και της αμυντικής πολιτικής, δεν είναι όμως η μόνη παράμετρος, γιατί υπάρχουν και άλλες πιο μόνιμες παράμετροι, γεωγραφικές, γεωπολιτικές, ιστορικές, στρατιωτικές οι οποίες προφανώς λαμβάνονται υπόψη και έτσι εμείς, παρά την τεράστια δημοσιονομική κρίση που έχουμε και το φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, θα εφαρμόσουμε και το εθνικό μας πρόγραμμα όπως το έχουμε αναγγείλει, αλλά και θα είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας τις συμμαχικές και τις κοινοτικές όπως έχουμε αναγγείλει.

Το δεύτερο θέμα ήταν η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο και η KFOR. Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι η Ελλάδα μετέχει με 867 άτομα, εκ των οποίων τα 100 είναι εγκατεστημένα βεβαίως στη Θεσσαλονίκη στην KFOR. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Θα ακολουθήσουμε το κεντρικό ρεύμα. Θα έχουμε ρυθμό αποχώρησης απολύτως παράλληλο με τον κεντρικό ρυθμό που θα εφαρμόσει το ΝΑΤΟ στην περιοχή. Έχουμε διαμορφωμένα στρατόπεδα και εγκαταστάσεις με σημαντικές υποδομές τα οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Άρα δεν τίθεται ζήτημα μετακίνησης προς το βορρά των δυνάμεών μας ούτε όμως και ζήτημα μονομερών αποφάσεών μας διότι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μιας συντονισμένης δράσης στην περιοχή, για την οποία για προφανείς γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτικούς λόγους έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Η Ελλάδα παλαιότερα είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να αναλάβει διοικητικό και ιθύνοντα ρόλο στο βόρειο τμήμα. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι. Είναι ένα σημείο το οποίο έχουμε συζητήσει με τους εταίρους μας, αλλά και ένα σημείο που είχα την ευκαιρία να συζητήσω κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον Πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας τον κ. Τάντιτς στη Θεσσαλονίκη πριν από 15 ημέρες.

Το τρίτο ζήτημα ήταν η συνάντηση ΝΑΤΟ–Γεωργίας.

Το τέταρτο, το μεγάλο θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας και της πυρηνικής πολιτικής, όπου θέλω να σημειώσω ότι η δημόσια παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την ανάγκη να υπάρχει συντονισμός ΝΑΤΟ – Ρωσίας στον αντιπυραυλικό σχεδιασμό, έγινε αντικείμενο συζήτησης και στο εσωτερικό της συμμαχίας, ο δε Αμερικανός Υπουργός Άμυνας επέμενε ιδιαίτερα στην ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας με τη ρωσική ομοσπονδία.

Το πέμπτο θέμα, το μεγαλύτερο από όλα, είναι το θέμα της μεταρρύθμισης του ΝΑΤΟ, το οποίο συνδέεται και με τη συζήτηση για το νέο στρατηγικό δόγμα με βάση το κείμενο που ετοίμασε η Επιτροπή Σοφών υπό την τέως Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών την κα Ολμπράιτ. Με βάση το κείμενο αυτό ο Γενικός Γραμματέας θα υποβάλλει εγκαίρως το σχέδιό του ώστε αυτό να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το Νοέμβριο στη Λισσαβόνα. Ζητήσαμε το σχέδιο να υποβληθεί αρκετές βδομάδες πριν τη Σύνοδο ώστε να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στην κοινή Σύνοδο των Υπουργών Αμύνης και Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο, ένα μήνα πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Η μεταρρύθμιση αφορά κυρίως τρία θέματα. Τη σύντμηση των Επιτελείων και τη μείωση του αριθμού των Επιτροπών, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη συναίνεση. Δεύτερον, τη σύμπτυξη των οργανισμών του ΝΑΤΟ, των agencies δηλαδή, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να καταλήξουμε σε ένα σχήμα τριών οργανισμών, ενός για τους εξοπλισμούς, ενός για τα logistics και ενός για θέματα ασφάλειας και πληροφοριών. Και το τρίτο και μείζον θέμα που μας αφορά και επιχειρησιακά είναι η δομή διοίκησης. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μετάβαση από την υπάρχουσα δομή όχι σε μία νέα, αλλά σε μία νεότατη δομή που θα ξεπερνά τα σχήματα που είχαν συμφωνηθεί πριν από λίγα χρόνια. Αυτό ενδιαφέρει και τον αεροπορικό και το ναυτικό και το χερσαίο τομέα, αφορά και την περιοχή μας, αφορά τη λειτουργία του ΚΑΟΚ της Λάρισας, τη λειτουργία του αεροπορικού στρατηγείου της Σμύρνης κ.ο.κ. Όλα αυτά θα συζητηθούν προς την κατεύθυνση της σύμπτυξης και άρα της μείωσης των επιπέδων Διοίκησης και των επιτελείων, θα συζητηθούν από ένα ειδικό Σώμα από μια ομάδα υψηλών αξιωματούχων που θα εκπροσωπούν τα Γενικά Επιτελεία των κρατών – μελών, θα συζητηθούν από τους μονίμους αντιπροσώπους και θα ετοιμαστεί το νέο σχήμα, ώστε να μπορεί να συζητηθεί το Νοέμβριο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με βάση αυτούς τους νέους όρους, οι οποίοι ξεπερνούν ψυχροπολεμικές αγκυλώσεις και ως εκ τούτου ξεπερνούν και μια σειρά από προβλήματα που αφορούν τη δομή Διοίκησης ειρήνης του ΝΑΤΟ, γιατί όλα τα προβλήματα τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουμε, αφορούν αυτή τη δομή, τη δομή Διοίκησης εν ειρήνη του ΝΑΤΟ. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα συμβεί εάν φύγουμε από το πλαίσιο αυτό, αλλά ούτως ή άλλως όπως ξέρετε το ΝΑΤΟ σκέφτεται κυρίως πέρα των ορίων του άρθρου 5, δηλαδή εκτός περιοχής του. Τα μεγάλα θέματά του είναι το Αφγανιστάν, είναι η πειρατεία με το Κέρας της Αφρικής και την Ocean Shield είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με την Active Endeavour είναι και το Κόσσοβο με την ΚFOR. Πολύ λίγο ασχολείται με την ιστορική καταστατική αποστολή του, του άρθρου 5.

Το έκτο θέμα ήταν οι σχέσεις ΝΑΤΟ – Ουκρανίας μετά το σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης και την εκλογή του νέου Προέδρου. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει και τους προσανατολισμούς της Ουκρανίας, αλλά δεν αλλάζει την εταιρική της σχέση με το ΝΑΤΟ.

Το έβδομο και τελευταίο θέμα ήταν το Αφγανιστάν, σε σχήμα ISAF δηλαδή με τη συμμετοχή όλων των κρατών που μετέχουν, που τείνουν να φτάσουν τις 50 δηλαδή είναι περίπου το ¼ του Ο.Η.Ε. παρών. O στρατηγός Μακ Κρίσταλ παρουσίασε την κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι τεράστια, ο στόχος όμως παραμένει η μεταφορά της ευθύνης της ασφάλειας στον αφγανικό στρατό και την αφγανική Αστυνομία.
Άρα το προέχον ζήτημα είναι η εκπαίδευση και γι’ αυτό και το δικό μας Τάγμα το ΤΕΣΑΦ προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες πλέον στην Καμπούλ, στην οποία Καμπούλ όπως ξέρετε έχουμε τους μήνες αυτούς και την ευθύνη της Διοίκησης του αεροδρομίου, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις ειλημμένες αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ τις οποίες έχουμε ανακοινώσει.

Ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως σήμερα όχι στις 5.30 όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά στις 7 -επειδή στις 3 θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου- θα ενημερώσουμε την υποεπιτροπή Εθνικής Άμυνας της Βουλής για το πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις οι διαπραγματεύσεις και οι καταστάσεις στο ζήτημα των υποβρυχίων και των ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Τέλος θα ήθελα να κάνω μια δήλωση σε σχέση με το προκλητικό γεγονός που συνέβη την Πέμπτη το βράδυ επί του καταστρώματος του ιστορικού θωρηκτού «Αβέρωφ».

Αυτό που έγινε, συνιστά βαριά προσβολή του κύρους και της τιμής του Πολεμικού Ναυτικού, συνιστά βαριά προσβολή της πατριωτικής ευαισθησίας των Ελλήνων και των Ελληνίδων, δείχνει ότι η κοινωνία μας είναι δυστυχώς άκρως επιπόλαιη. Έχουν χαθεί οι συνεκτικοί ιστοί και οι αξίες και είναι πραγματικά επικίνδυνο, να βρισκόμαστε αιχμάλωτοι της ισχύος του πλούτου ή της επιπολαιότητας των προσώπων της δημοσιότητας.

Νιώθω δε επιπλέον αυτών και προσωπικά προσβεβλημένος γιατί την Πέμπτη το βράδυ, δίναμε πραγματικά μια μάχη στο δείπνο εργασίας της Συνόδου των Υπουργών Αμύνης του ΝΑΤΟ, για θέματα μείζονος εθνικού ενδιαφέροντος που αφορούν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο στο Αιγαίο.

Ουδέν κακόν όμως αμιγές καλού! Όλη η στρατιωτική Υπηρεσία οφείλει να είναι πολύ πιο προσεκτική και πολύ πιο αυστηρή, γιατί άλλα λένε τα χαρτιά και άλλα πολλές φορές γίνονται στην πράξη. Το κυριότερο όμως χαίρομαι γιατί είδα να αναρριπίζονται οι χορδές ενός πατριωτισμού, που πρέπει να είναι συνεχής, πρέπει να είναι σοβαρός και όχι ρητορικός και επιπλέον πρέπει να αφορά και τα δύσκολα θέματα, δηλαδή τα θέματα όπου κρίνεται η αξιοπρέπεια και η κυριαρχία της χώρας, στα θέματα στα οποία διαμορφώνονται συσχετισμοί δυνάμεων.

Βεβαίως και οι συμβολισμοί έχουν τεράστια σημασία, βεβαίως η γνώση της ιστορίας έχει τεράστια σημασία, αλλά ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει να είμαστε πατριώτες εκεί όπου τα πράγματα είναι δύσκολα και επικίνδυνα. Και είμαι βέβαιος ότι όλο αυτό επειδή κατέλαβε στήλες, ή εκπομπές που δεν ασχολούνται συνήθως με τα θέματα αυτά, της αμυντικής πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής, θα λειτουργήσει και ενημερωτικά και παιδαγωγικά, για πολλά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα ήθελα να συζητήσουμε τα θέματα με τη σειρά που τα έθεσα, να μην αναμιχθούν οι ερωτήσεις για λόγους συστηματικότητας στην απομαγνητοφώνηση και για τη δική σας διευκόλυνση.

Επί του θέματος των νοσοκομείων σας παρακαλώ.

Χρ. Καπούτσης: Για τα στρατιωτικά νοσοκομεία μας είπατε για τις 13 αποφάσεις τις οποίες πήρατε. Θα έχουμε την άποψη των στρατιωτικών γιατρών γι’ αυτά τα θέματα;

Ευ. Βενιζέλος: Τι εννοείτε;

Χρ. Καπούτσης: Οι στρατιωτικοί γιατροί δεν έχουν λόγο σε αυτά; Δεν θα έχουν την άποψή τους;

Ευ. Βενιζέλος: Οι στρατιωτικοί γιατροί είναι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτά που ανακοινώνουμε είναι προϊόν πολλών και αλλεπάλληλων συσκέψεων με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και πρωτίστως με τους κλάδους Υγειονομικού και τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.

Χρ. Καπούτσης: Σύμφωνοι είναι γνωστά αυτά. Το θέμα είναι οι στρατιωτικοί γιατροί έχουν απόψεις ίδιες με αυτές που καταθέσατε ή έχουν διαφορετικές απόψεις;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός συζήτησης με τους στρατιωτικούς γιατρούς, δεν διαπραγματευόμαστε με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκφράζονται μέσω των Διευθύνσεων Υγειονομικού και των Διευθύνσεων των Νοσοκομείων. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι στρατιωτικοί γιατροί που τους αναλαμβάνει η πολιτεία από 18 χρονών, τους σπουδάζει με τις καλύτερες συνθήκες, τους εκπαιδεύει με τις καλύτερες συνθήκες και κατ’ εξαίρεση, τους εκπαιδεύει ή τους μετεκπαιδεύει στο εξωτερικό και επενδύει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, θα θελήσουν να ανταποδώσουν προς την κοινωνία και προς την πολιτεία, όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση που γίνεται στην γνώση τους και στην ικανότητά τους.

Χρ. Καπούτσης: Κύριε Υπουργέ συγνώμη, πέρα από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο το περιγράφετε σωστά, καμία αντίρρηση σε αυτά που λέτε, άλλο λέω. Οι στρατιωτικοί γιατροί ως άνθρωποι ως οντότητες ως επαγγελματίες, συμφωνούν με αυτά, ή έχουν απόψεις διαφορετικές τις οποίες έχουν καταθέσει αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν έχει καταθέσει κανείς καμία άποψη. Έχουμε συζητήσει κατά κόρον με τις Διευθύνσεις Υγειονομικού και τις Διευθύνσεις των Νοσοκομείων. Αυτοί εκφράζουν το Σώμα των στρατιωτικών γιατρών, δεν υπάρχουν άλλες διαδικασίες, ούτε μπορεί να υπάρξουν άλλες διαδικασίες.

Χρ. Τσιγουρής: Θα ήθελα να ρωτήσω δυο πράγματα. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα αξιοποιηθεί και θα ιδιωτικοποιηθεί το στρατιωτικό εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, αν έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε. Και ένα δεύτερο κ. Υπουργέ και αν θέλετε απαντάτε και στα δυο. Θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα για τα χρέη των στρατιωτικών Νοσοκομείων, αν υπάρχουν αν είναι ληξιπρόθεσμα και κατά πόσο τελικά αυτό επηρεάζει την λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Ευ. Βενιζέλος: Ο Στρατός μεταξύ των άλλων υποδομών που διαθέτει, διαθέτει κι ένα στρατιωτικό εργοστάσιο παρασκευής φαρμάκων και υλικού νοσηλευτικού αντισηπτικών, γαζών και τα λοιπά. Στο εργοστάσιο αυτό παράγονται συνήθως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ευρείας κατανάλωσης, παράγονται δηλαδή γενόσημα. Έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε με εντατικό τρόπο τις υποδομές αυτού του εργοστασίου, για να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των Νοσοκομείων και των Μονάδων σταδιακά, σε τέτοιου είδους φάρμακα και υλικά. Αυτό συνεπάγεται μια σημαντική οικονομία.

Τώρα, σε γενικές γραμμές τα χρέη των στρατιωτικών Νοσοκομείων προς προμηθευτές, είναι της τάξεως περίπου των 255 εκ. ευρώ. Είναι όμως πολύ καλύτερα διαρθρωμένα από τα χρέη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Είναι δηλαδή μικρότερου βάθους και ως εκ τούτου και η σχέση μας και η διαπραγμάτευσή μας με τους προμηθευτές, είναι καλύτερη. Βεβαίως στόχος μας είναι στη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα πολιτικά Νοσοκομεία να ενταχθούν και τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, ζήτημα, που έχουμε συζητήσει με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Από την άλλη μεριά υπάρχουν οφειλές περίπου 210 εκ. ευρώ από τον ΟΠΑΔ και τα ασφαλιστικά Ταμεία, προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς τα στρατιωτικά Νοσοκομεία. Άρα από το ισοζύγιο αυτό προκύπτει ότι 50 εκ. περίπου είναι αυτά, που είναι εκτός αυτής της εξισορρόπησης που σας παρουσίασα σε γενικές γραμμές.

Κ. Ζηλάκος: Ποια είναι η συμβολή των στρατιωτικών Νοσοκομείων στο σύστημα εφημεριών, το γενικό σύστημα. Και ένα συμπληρωματικό, ποιο είναι το κόστος των μέτρων και ποιος θα πληρώσει.

Ευ. Βενιζέλος: Το κόστος των μέτρων επειδή αφορά κάλυψη ασφαλισμένων ή αν έχουμε περιπτώσεις απορίας και άρα προνοιακής μεταχείρισης, πάλι έχουμε ασφαλισμένους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας θα καλυφθεί κανονικά όπως καλύπτεται και για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ μέσα από τον ΟΠΑΔ και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Ως προς το ζήτημα των εφημεριών, δεν εντάσσονται στο γενικό σύστημα εφημεριών τα στρατιωτικά Νοσοκομεία λόγω της φύσης τους, επειδή είναι σε διαρκή εφημερία. Εντάσσονται όμως στο σύστημα της ολοήμερης λειτουργίας, όλα τους τα εργαστήρια και τα ειδικά ιατρεία τα λειτουργούν και το απόγευμα και βεβαίως η δυνατότητά τους να προσφέρουν υπηρεσία αν τους ζητηθεί από το ΕΣΥ, είναι άμεση και διαρκής.

Α. Κούτρας: Κύριε Υπουργέ αυτό το επίπεδο που περιγράψατε αρχικά ως πολύ καλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όσον αφορά τα στελέχη του Στρατού των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστεύετε ότι μετά τη λήψη αυτών των μέτρων θα διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο;

Ευ. Βενιζέλος: Ναι και θα επαυξηθεί πρέπει να σας πω.

Α. Κούτρας: Και ένα συμπληρωματικό ερώτημα αν θέλετε. Θα υπάρξουν κάποια κενά κρεβάτια στις Εντατικές για κάποιο έκτακτο περιστατικό που αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις;

Ευ. Βενιζέλος: Υπάρχουν βεβαίως. Για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δεν αλλάζει το σύστημα. Για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αυτό το σύστημα λειτουργεί εδώ και καιρό. Υπάρχει πάντα ετοιμότητα για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και δυστυχώς έχουμε περιστατικά τροχαία με θύματα παιδιά, νέους ανθρώπους, δυστυχώς τη μάστιγα αυτή δεν την έχουμε αντιμετωπίσει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα από πλευράς νοσηλευτικής υπηρεσίας που έχουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, τα τροχαία ατυχήματα των κληρωτών και του υπόλοιπου στρατιωτικού προσωπικού. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και εφαρμόζουμε και επιμένουμε και ο κ. Μπεγλίτης και εγώ σ’ αυτό, ένα συνεχές καθημερινό πρόγραμμα ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης και σε όλες τις μονάδες.

Άρα δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στόχος μας είναι να μπορέσουμε σταδιακά να τις αυξήσουμε τις κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε όλα τα νοσοκομεία. Ως προς τα υπόλοιπα πρώτα θα καλύπτονται οι ανάγκες του στρατού και των δικαιούχων, άρα και των αποστράτων και υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, πάντα μένουν διαθέσιμες κλίνες οι οποίες θα προσφέρονται προς το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας κάθε μέρα. Το ΝΙΜΤΣ το οποίο εφαρμόζει εκτεταμένα αυτή τη σχέση με το ΕΣΥ είναι ένα νοσοκομείο που διατηρεί την ποιότητά του πάρα πολύ υψηλά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έτσι έχουμε και ποικιλία περιστατικών. Διότι διαφορετικά δεν έρχεται και όλη η ποικιλία των περιστατικών που είναι αναγκαία για μια τριτοβάθμια λειτουργία νοσοκομείου.

Ορ. Παντελόγλου: Σχετικά με το στρατιωτικό εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, δηλαδή μιλάμε για λειτουργία του εργοστασίου για να παρέχει υλικά: γάζες, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας;

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο, μακάρι. Πρώτα να καλύψουμε τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, πρώτα αυτό. Δεν παράγει μόνο γάζες και απολυμαντικά, παράγει παρακεταμόλες και άλλα φάρμακα ευρείας χρήσης.

Ορ. Παντελόγλου: Και κάτι άλλο, υπάρχει μελέτη για ένταξη των στρατιωτικών νοσοκομείων στην «Καλλικράτειο Δομή;

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, διότι εμείς πρέπει να καλύπτουμε ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι τα τέσσερα της Αθήνας και το ένα της Θεσσαλονίκης. Τα άλλα θα δούμε που πρέπει να διατηρηθούν, διότι πρέπει να μιλάμε για κατά κυριολεξία νοσοκομεία.

Τα υπόλοιπα θα τα καλύπτουμε από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο από το εξαιρετικό δίκτυο μη Αστικών Κέντρων Υγείας που διαθέτει η χώρα μας και το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθεί.

Ορ. Παντελόγλου: Γιατί αυτά, τα Κέντρα Υγείας, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προβλέπεται η ένταξή τους στην «Καλλικράτειο Δομή».

Ευ. Βενιζέλος: Μα αυτά υπάρχουν, είναι δεδομένα δεν θα μεταφερθούν, δεν θα γκρεμιστεί ένα κέντρο υγείας να αλλάξει θέση. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει που θα ανήκει διοικητικά σε ποιο Δήμο, εμάς μας ενδιαφέρει να γίνεται η δουλειά, να προσφέρουμε υπηρεσίες και να παίρνουμε υπηρεσίες για το καλό και της κοινωνίας και των στρατιωτικών.

Παρακαλώ.

Κ. Αλατζάς: Αν αντιλαμβάνομαι καλά ο ρόλος των στρατιωτικών νοσοκομείων σ’ αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε θα είναι ουσιαστικά επικουρικός στα άλλα νοσοκομεία.

Ευ. Βενιζέλος: Όχι μόνον, διότι όταν ο ασθενής στην ελεύθερη επιλογή γιατρού ζητήσει λόγω της κρισιμότητας του περιστατικού του να νοσηλευτεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο και να χειρουργηθεί από στρατιωτικό γιατρό θα μπορεί να το κάνει με βάση τις διαδικασίες που είπατε.

Κ. Αλατζάς: Πόσους πολίτες εσείς εκτιμάτε, ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται;

Ευ. Βενιζέλος: Θα το δούμε αυτό, εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των νοσοκομείων.

Κ. Αλατζάς: Και από πότε θα ισχύει αυτό κ. Υπουργέ;

Ευ. Βενιζέλος: Άμεσα. Έχουμε συνεννοηθεί με την κα Ξενογιαννακοπούλου, θα κάνουμε μια συνάντηση τις προσεχείς ημέρες, ώστε να καταλήξουμε και στην υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας.

Μ. Πολλάτος: Κύριε Υπουργέ, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις πρακτικές ορισμένων στρατιωτικών γιατρών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία για να εξυπηρετούν την προσωπική τους πελατεία και κρατούν πολλές κλίνες ακριβώς γεμάτες με την προσωπική του πελατεία;

Και ένα δεύτερο αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν καταγγελίες, ότι πολύ σημαντικά προβλήματα σαν αυτά τα οποία πληροφορηθήκαμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία παρατηρούνται και στα στρατιωτικά νοσοκομεία, όχι σε όλα, σε κάποια εξ αυτών ότι υπάρχουν προβλήματα, όπως επίσης και εξώδικα από προμηθευτές ότι θα σταματήσουν να χορηγούν υλικά και φάρμακα.

Ανησυχείτε μήπως οι νέες προτάσεις επιτείνουν τα προβλήματα; Ευχαριστώ.

Ευ. Βενιζέλος: Αρχίζω από το δεύτερο. Χθες σε μια ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εξετάσαμε ακριβώς αυτό, εάν έχουμε παρόμοια προβλήματα και στα στρατιωτικά νοσοκομεία, προβλήματα παρόμοια μ’ αυτά που εμφανίζονται τις ημέρες αυτές στα νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω της στάσης που τηρούν οι προμηθευτές και κυρίως οι Ενώσεις των προμηθευτών.

Στις αποφάσεις των Ενώσεων των προμηθευτών οι οποίοι ασκούν πίεση προς την πολιτεία περιλαμβάνονται και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά επειδή τα χρέη είναι πολύ μικρότερα και είναι καλύτερα διαρθρωμένα, δεν υπάρχει στην πράξη το πρόβλημα που υπάρχει στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Και με διαβεβαιώνουν οι Διευθυντές, ότι όπου υπάρχουν μικροπροβλήματα, αυτά αντιμετωπίζονται αμέσως και με ταχύτητα.

Τώρα για την πρώτη σας ερώτηση, αν θέλετε να με βοηθήσετε λίγο.

Μ. Πολλάτος: Πώς θα αντιμετωπίσετε τις πρακτικές ορισμένων στρατιωτικών γιατρών …

Ευ. Βενιζέλος: Α, μάλιστα. Εδώ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ιδιώτες που νοσηλεύονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία με άδεια του Διευθυντή του στρατιωτικού νοσοκομείου και του Διευθυντή της Κλινικής, αυτή είναι η πρακτική που ακολουθείται. Εφ’ όσον, λοιπόν, αυτό γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι μη οργανωμένος. Εμείς θέλουμε να γίνεται με έναν τρόπο γενικευμένο, οργανωμένο, ισότιμο για όλους και διαφανή, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.

Α. Αθανασόπουλος: Συμπληρωματική στην προηγούμενη ερώτηση. Στο παρελθόν είχε γραφτεί ότι είχατε ενοχληθεί από αυτούς που θα μπορούσαμε να πούμε διπλοθεσίτες στρατιωτικούς γιατρούς, δηλαδή γιατρούς οι οποίοι είχαν και θέση σε ιδιωτικές κλινικές νοσοκομείων.

Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα αν όντως υπάρχει; Ποιες κινήσεις έχετε λάβει προς αυτή την κατεύθυνση; Ευχαριστώ.

Ευ. Βενιζέλος: Η πρώτη και μείζων κίνηση είναι η ολοήμερη και πραγματική και πλήρης λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο έχει απαιτήσεις βεβαίως από το ιατρικό προσωπικό.

Δεύτερον, θέλουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις διοικητικές απασχολήσεις και τους λεγόμενους χρόνους διοίκησης των στρατιωτικών γιατρών. Θέλουμε οι στρατιωτικοί γιατροί να είναι κυρίως στα νοσοκομεία τους, ιδίως οι ειδικευμένοι στους οποίους έχουμε κάνει και μια πολύ μεγάλη επένδυση.

Τρίτον, η ιδιωτική απασχόληση προϋποθέτει άδεια της υπηρεσίας και άρα η υπηρεσία γνωρίζει, πώς, πού και με ποιον τρόπο απασχολείται ο γιατρός. Δεν μπορεί η απασχόλησή του σε καμία περίπτωση να παρακωλύει τη λειτουργία του νοσοκομείου, τη λειτουργία της κύριας θέσης του.

Αυτά προς το παρόν και θα δούμε πως θα λειτουργήσει το σύστημα στο πλαίσιο των 13 μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα. Εάν προκύψουν ανάγκες για συμπληρωματικά μέτρα θα τα λάβουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από το ιατρικό προσωπικό που έχει συνείδηση και της στρατιωτικής, αλλά και της ιατρικής δεοντολογίας.

Δ. Βερύκιος: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρείται μία σπατάλη υλικών στα χειρουργεία όχι μόνο του ΕΣΥ, αλλά και τα στρατιωτικά. Σκέφτεστε να γίνει κάποιος αναδρομικός έλεγχος και να αποδοθούν ευθύνες και τελικώς να επιστρέψουν τα χρήματα αυτοί που τα σπατάλησαν; Γιατί εδώ ακούμε για 255 εκατομμύρια ευρώ χρέη, αλλά τελικώς τα πόθεν έσχες των στρατιωτικών γιατρών τα ελέγξατε;

Ευ. Βενιζέλος: Κύριε Βερύκιε, χρέη δεν σημαίνει αναγκαστικά και σπατάλη στο σύνολο του χρέους.

Δ. Βερύκιος: Όχι, όπου έχουμε 30 βηματοδότες και να χρησιμοποιήθηκε ένας, υπάρχουν υλικά τα οποία στα χειρουργεία τα πετάνε και κάνουν 3 και 4 και 5 χιλιάδες.

Ευ. Βενιζέλος: Βεβαίως – βεβαίως.

Δ. Βερύκιος: Καταγγελίες έχω γι’ αυτό σας το λέω.

Ευ. Βενιζέλος: Γι’ αυτό έχουμε πει, ότι όπου υπάρχει και η παραμικρή ένδειξη ότι υπήρξε σπατάλη, παράβαση του νόμου, κακή πρακτική αμέσως διατάσσεται έρευνα και υπάρχουν αυτή τη στιγμή σοβαρές έρευνες που διεξάγονται, οι οποίοι θα αποδώσουν καρπούς.

Τώρα επειδή πρέπει να είμαστε θετικοί και να βλέπουμε προς το μέλλον το Πρόγραμμα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» έχει τεράστια σημασία. Το Πρόγραμμα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως και παντού. Αυτό ελέγχει τη συνταγογράφηση, τις απεικονιστικές εξετάσεις και τις άλλες διαγνωστικές εξετάσεις στο φάκελο του ασθενούς και επιτρέπει και το διπλογραφικό έλεγχο.

Αυτό θα είναι ένα ανάχωμα μαζί φυσικά με όλα τα άλλα μέτρα τα οποία παίρνει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας λόγω ΙΚΑ και το Υπουργείο Οικονομίας σε σχέση με τα φάρμακα, τα υλικά κλπ. Αλλά το πιο βασικό είναι να λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα που θα ελέγχει την πορεία του ασθενούς και όλα όσα γίνονται σε σχέση με τον ασθενή από πλευράς εξετάσεων, επεμβάσεων, υλικών, φαρμάκων κλπ.

Κ. Αττίας: Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, τι απαντάτε, θα το έχετε ακούσει και εσείς φαντάζομαι, σε όσους λένε, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το κληροδότημα του «ΝΝΑ» για παράδειγμα δεν επιτρέπει να αλλαχτεί η χρήση του νοσοκομείου. Αν ισχύει αυτό;

Και το δεύτερο, αν θυμάμαι καλά στην προηγούμενη συνέντευξή σας μας είχατε αναγγείλει ότι θα είναι εδώ και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, φυσικά με τα όσα γίνονται καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό να είναι ανάμεσά μας.

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, θα πραγματοποιηθεί η συνάντησή μας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας η οποία συμφωνεί απολύτως, διότι έχει κάθε λόγο να συμφωνεί με τις αποφάσεις μας, απλώς πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένες διοικητικού χαρακτήρα λεπτομέρειες οι οποίες και θα ρυθμιστούν.

Κ. Αττίας: Το ερώτημα είναι, μήπως όπως έγινε, όπως φάνηκε εν πάση περιπτώσει και με το σχέδιο «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχει καταφέρει να λειτουργεί καλά, φαίνεται να καλύπτει τρύπες σε τομείς οι οποίοι δεν τα πάνε τόσο καλά.

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, θα απαντήσω θετικά και θα πω, ότι ό,τι μπορεί να προσφέρει ο χώρος των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία θα το προσφέρει. Αυτό αφορά και την πολιτική προστασία, αφορά και την υγεία.

Τώρα ως προς το Ναυτικό Νοσοκομείο, το ίδιο ισχύει και με το ΝΙΜΤΣ, το ίδιο ισχύει και με κληροδοτήματα ή δωρεές που υπάρχουν για άλλα νοσοκομεία λαμβάνονται υπόψη αυτές αν θέλετε οι νομικές ρήτρες, αλλά τίποτα απ’ όσα λέμε δεν αλλάζει το χαρακτήρα του νοσοκομείου.

Το Ναυτικό θα έχει το νοσοκομείο του, οι απόστρατοι θα έχουν το νοσοκομείο τους, όμως όλα τα νοσοκομεία έχουν διαθέσιμες κλίνες, μέσα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 4 νοσοκομεία. Άρα είναι προφανές ότι υπάρχει μία υπερσυγκέντρωση κλινών, εργαστηρίων, ιατρών υψηλής ποιότητας.

Ευ. Πέτρου: Αναφερθήκατε στην προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων που πολύ σωστά γίνεται. Αυτή η προσφορά έχει όμως ένα οικονομικό κόστος, συνυπολογίζεται αυτό το κόστος, με συγχωρείτε, αυτό αφαιρείται από τις δαπάνες της κυρίας αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, θα συνυπολογιστεί κατά τον προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών;

Ευ. Βενιζέλος: Εάν λειτουργήσει το σύστημα αυτό πλήρως το ισοζύγιο θα είναι θετικό για τα νοσοκομεία.

Ευ. Πέτρου: Για τις Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι;

Ευ. Βενιζέλος: Θα είναι, βεβαίως θα είναι, γιατί το κύρος τους αυξάνεται και η εμπειρία η ιατρική του προσωπικού αυξάνεται.

Ευ. Πέτρου: Πέρα από το καθαρά ιατρικό κομμάτι, λεφτά των Ενόπλων Δυνάμεων διατίθενται για άλλους σκοπούς σωστά; Συνυπολογίζονται;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν διατίθενται λεφτά των Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν τα ασφαλιστικά ταμεία και ο ΟΠΑΔ εκπληρούν τις υποχρεώσεις τους προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, κάτι το οποίο είναι επιδίωξη συνολικά της Κυβέρνησης για τις σχέσεις ασφαλιστικών ταμείων και νοσοκομείων, θα υπάρχει όφελος οικονομικό για τα στρατιωτικά νοσοκομεία/. Αυτό έχουμε υπολογίσει.

Ορ. Παντελόγλου: Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την κοστολόγηση των υπηρεσιών με βάση ποιο κριτήριο θα γίνεται;

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε υπάρχει ένα πρόβλημα κλειστού νοσηλίου που αφορά τον ΟΠΑΔ, το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει φυσικά, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το χειριστεί πρωτίστως το Υπουργείο Υγείας να επαναπροσδιοριστεί το κλειστό νοσήλιο.

Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε στο θέμα ΝΑΤΟ με βάση τη σειρά που σας τα είπα; Αν υπάρχει κάτι, όχι αναγκαστικά δηλαδή.

Για το ΝΑΤΟ

Σιδηρόπουλος: Κύριε Υπουργέ, μήπως μπορείτε να μας εξειδικεύσετε λίγο σε σχέση με την περιοχή μας τι είναι αυτό το νέο στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ, αφορά κάποιες αλλαγές, κάποια πράγματα τα οποία …

Ευ. Βενιζέλος: Δεν έχει εμφανιστεί η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα, υπάρχει ένα προκαταρκτικό κείμενο της Επιτροπής Ολμπράιτ. Το κείμενο αυτό στην πραγματικότητα με έναν συστηματικό τρόπο περιγράφει την κατάσταση και προσπαθεί να την εκλογικεύσει και να την θεωρητικοποιήσει, αλλά δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση μ’ αυτά που ξέρουμε.

Με συγχωρείτε θυμίζω τι με ρωτήσατε έτσι; Με ρωτήσατε, για το δόγμα.

Κ. Αττίας: Σε σχέση με το ρυθμό αποχώρησης των στρατευμάτων μας από το Κόσοβο, μπορείτε να μας πείτε στο τέλος του χρόνου περίπου ποια είναι η εκτίμησή σας;

Ευ. Βενιζέλος: Στο τέλος του χρόνου 2010;

Κ. Αττίας: Ακριβώς.

Ευ. Βενιζέλος: Δεν ξέρω αν θα έχουμε μείωση στο τέλος του 2010. Μείωση προβλέπεται μέσα στο 2011 τώρα. Γιατί στην Διάσκεψη Παραγωγής Δυνάμεων που έγινε υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό έλλειμμα για να φτάσουμε στην οροφή των 5.000 που περιλαμβάνει αυτή η φάση παραμονής της K-FOR στο Κόσοβο.

Και εμείς δεν θέλουμε να διαταράξουμε αυτή τη στιγμή με τη δική μας αποχώρηση μονομερώς την κατάσταση στο Κόσοβο, γιατί έχουμε αν θέλετε κάθε λόγο να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Κ. Ζηλάκος: Επειδή αναφέρατε το ζήτημα του επιχειρησιακού ελέγχου του Αιγαίου, εκτιμάτε ότι όποια και αν είναι η ρύθμιση σε σχέση με την δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ ή τα επίπεδα θα επηρεάσει το πρόβλημα;

Ευ. Βενιζέλος: Θέλουμε να επηρεαστεί το ζήτημα προς το καλύτερο δηλαδή έτσι;

Κ. Ζηλάκος: Δηλαδή αν καταργηθεί η Σμύρνη ας το πούμε, θα αλλάξει κάτι;

Ευ. Βενιζέλος: Θέλουμε να διαμορφωθούν έτσι τα πράγματα, ώστε να μειωθούν οι εστίες έντασης οι οποίες οφείλονται σε λόγους διοικητικούς και λειτουργικούς. Σας απαντώ εμμέσως, αλλά σαφώς.

Κ. Ζηλάκος: Επί της ουσίας βέβαια της διεκδίκησης της τουρκικής;

Ευ. Βενιζέλος: Μα δεν θα το λύσει το ΝΑΤΟ αυτό το πρόβλημα. Αν μπορούσε να το λύσει, θα το είχε λύσει από το 1974.

Γ. Κοκκινίδης: Με τα σχέδια πτήσεως των τουρκικών μαχητικών υπάρχει καμία αλλαγή;

Ευ. Βενιζέλος: Όχι.

Γ. Κοκκινίδης: Γιατί υπήρξε κάποιο μπέρδεμα με την ΥΠΑ και το ICAO …

Ευ. Βενιζέλος: Απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών που χειρίζεται και το θέμα αυτό. Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης εμπλέκεται εκ τρίτου. Το ζήτημα το χειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΑ.

Οι θέσεις του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΑ είναι να μην αλλάξει τίποτα σε σχέση με τον τρόπο ερμηνείας της σχετικής διεθνούς συνθήκης που διέπει τη διοικητική διαχείριση του FIR. Εκεί έχουμε μείνει. Οι σχετικές ενστάσεις έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως από το Υπουργείο Εξωτερικών και την ΥΠΑ, γιατί είναι να παραταθεί η σχετική προθεσμία.

Οι θέσεις μας είναι οι γνωστές θέσεις στις οποίες έχω αναφερθεί κατά κόρον, δεν νομίζω να χρειάζεται να τις επαναλάβω.

Δ. Βερύκιος: Αρχικά η αντίρρηση είχε γίνει επιφύλαξη, ξαναπήγαμε πάλι στην αντίρρηση, έχει γίνει ένα μικρό αλαλούμ.

Ευ. Βενιζέλος: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν πάντα υπέρ της διατήρησης της αντίθεσης, της objection. Και αυτή τελικώς έχει διατυπωθεί. Υπήρξε μετά μια συζήτηση για το αν αυτό προεβλήθη εμπροθέσμως ή εκπροθέσμως. Το διερεύνησα, είχε παραταθεί η προθεσμία και άρα αυτό προεβλήθη εμπροθέσμως.

Δ. Βερύκιος: Θα πάμε σε ψηφοφορία;

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, δεν θέλουμε να πάμε σε καμία ψηφοφορία. Διότι δεν μπορεί να πάμε σε έμμεση τροποποίηση της διεθνούς Συνθήκης.

Δ. Βερύκιος: Γιατί μετά από την αλλαγή της στάσεώς μας …

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όμως θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Εάν μόνοι μας στην Ελλάδα προβάλλουμε ερμηνευτικές εκδοχές που πλήττουν τη δική μας θέση, δεν βοηθάμε σε τίποτε. Διότι πάντα σε όλα τα διεθνή φόρα, υπάρχει μια συζήτηση μια διαπραγμάτευση μια ανταλλαγή ερμηνευτικών εκδοχών, που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και παραγωγικοί.

Δ. Βερύκιος: Πολύ σωστά Υπουργέ και συγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό πρέπει να το πείτε στους επιτελείς του ΓΕΕΘΑ.

Ευ. Βενιζέλος: Αυτό το λέω παντού κ. Βερύκιε.

Δ. Βερύκιος: Όχι καλό είναι να τους το πείτε και ας γίνετε και δυσάρεστος και όποιος δεν θέλει, ας παραιτηθεί όπως στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ευ. Βενιζέλος: Αν μου επιτρέπετε να πω την πολιτική εξωτερικών και άμυνας την καθορίζει η Κυβέρνηση. Λοιπόν, παρακαλώ να επιταχύνουμε λίγο αν έχετε την καλοσύνη.

Χρ. Καπούτσης: Κύριε Υπουργέ πριν μερικές μέρες είχαμε μια προκλητική ενέργεια δυο οπλισμένων τουρκικών F-14 σε βάρος της φρεγάτας «Σαλαμίς» εικονική προσβολή έγινε και από αυτό το επεισόδιο έλειψε το πολιτικό σχόλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μήπως έχετε τώρα να κάνετε;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν έλειψε κανένα σχόλιο. Ανακοινώσαμε αμέσως ότι ενημερώσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει το αναγκαίο διπλωματικό διάβημα.

Χρ. Καπούτσης: Αυτό είναι το τυπικό. Πολιτικό υπάρχει κάποιο;

Ευ. Βενιζέλος: Έχω πει κατ’ επανάληψη ότι παράγεται και συντηρείται μια ένταση στο Αιγαίο, η οποία πολλές φορές παρακολουθεί και την καμπύλη των εσωτερικών προβλημάτων της γειτονικής μας χώρας. Εμείς έχουμε μια ψύχραιμη στρατηγική στάση, αυτό δεν σημαίνει ότι καμπτόμεθα ή ότι υποχωρούμε, ή ότι αποδεχόμαστε τη λογική της διολίσθησης.

Από την άλλη μεριά οι αντιδράσεις μας δεν μπορεί να είναι αντιδράσεις τυφλές. Πρέπει να εγγράφονται σε μια συνολική πολιτική, την οποία έχουμε επεξεργαστεί και την οποία εφαρμόζουμε και είδατε νομίζω πως εξελίχθηκε και η δημόσια διπλωματία, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Ερντογάν, στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης που έδωσε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό είναι. Εκεί βρισκόμαστε.

Χρειάζεται προσοχή, ετοιμότητα, ικανότητα διαχείρισης μικρών και μεγάλων κρίσεων και μια επεξεργασμένη στρατηγική. Και αυτό που έχουμε κάνει εδώ τους 9 σχεδόν μήνες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον κ. Μπεγλίτη είναι ότι έχουμε επεξεργαστεί και σχεδιάσει το σύνολο των πολιτικών μας και έχουμε ξαναδεί εις βάθος και από τα αφετηριακά στοιχεία τους, όλα τα θέματα.

Έχουν ανασυγκροτηθεί οι φάκελοι, έχουμε ξαναεξετάσει και αναστοχαστεί επί όλων των πολιτικών και αυτό νομίζω ότι λειτουργεί ευεργετικά και για τα Επιτελεία, αλλά και για τις σχέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Κ. Αττίας: Έγινε καθόλου κουβέντα στο ΝΑΤΟ για τα οικονομικά; Το πάγιο αίτημα που έχουμε να μην εγγράφονται στον προϋπολογισμό κάποιες δαπάνες;

Ευ. Βενιζέλος: Τεχνική συζήτηση δεν έγινε. Η συζήτηση ήταν αμιγώς πολιτική τη φορά αυτή.

Για το Αβέρωφ

Κ. Συμεωνίδης: Είπατε ότι «είναι επικίνδυνο, να είμαστε αιχμάλωτοι των ισχυρών του πλούτου», φαντάζομαι δεν αναφέρεστε μόνο στον αρχιπλοίαρχο στην υπόθεση. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ευθύνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση σε ανώτερα κλιμάκια που ενέκριναν ένα τέτοιο αίτημα;

Ευ. Βενιζέλος: Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία ανατέθηκε στον Αντιναύραρχο Γενικό Επιθεωρητή Ναυτικού. Η προθεσμία είναι 10 μέρες, ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας δηλαδή νωρίτερα θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα κατατεθεί το πόρισμα.

Αυτό που εγώ έχω διαπιστώσει, είναι ότι ζητήθηκε η διάθεση του θωρηκτού από το Νοέμβριο του 2009 για να πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμητική για τα 100 έτη από την καθέλκυση του «Αβέρωφ» στο πλαίσιο των «Ποσειδωνίων». Αυτή η άδεια χορηγήθηκε.

Και στη συνέχεια απεστάλη μια πρόσκληση η οποία αναφερόταν στα «Ποσειδώνια» σε τιμητική εκδήλωση για τα «Ποσειδώνια».

Κ. Συμεωνίδης: Για τα 100 χρόνια του «Αβέρωφ».

Ευ. Βενιζέλος: Αυτή η άδεια χορηγήθηκε. Τώρα, ήταν παρών ο Διευθυντής – Κυβερνήτης ο οποίος χτες απελύθη από τις τάξεις του Στρατού.

Κ. Συμεωνίδης: Πως πριν τελειώσει η ΕΔΕ απολύθηκε ο κυβερνήτης;

Ευ. Βενιζέλος: Είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Ο κυβερνήτης ήταν παρών και έπρεπε να επανέλθει στις τάξεις των αποστράτων.

Κ. Συμεωνίδης: Άρα μπορεί να έχουμε και άλλες κυρώσεις.

Ευ. Βενιζέλος: Θα δούμε. Βεβαίως, βεβαίως επιφυλασσόμεθα.

Κ. Συμεωνίδης: Ευχαριστώ.

Ευ. Βενιζέλος: Με την ευκαιρία όμως θα ήθελα να σας πω το εξής: υπήρξε μια συνέχεια η οποία ήταν πολύ ενοχλητική. Την παραμονή αυτής της εκδήλωσης που τελικά εξελίχθηκε σε κοσμική μουσικοχορευτική εκδήλωση, μη ελεγχόμενης αισθητικής -για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση- εστάλη επιστολή της εταιρείας η οποία ευχαριστούσε το Ναυτικό για την παραχώρηση του χώρου, του μνημείου. Πριν συμβεί ό,τι συνέβη.

Και μάλιστα υπήρξε και προσφορά δωρεάς 5.000 ευρώ στο Ναυτικό! Ο Αρχηγός του ΓΕΝ μετά από συνεννόηση μαζί μου, έδωσε εντολή να αποσταλεί επιστολή έντονης διαμαρτυρίας – καταγγελίας προς την εταιρεία, γιατί η ευθύνη της είναι τεράστια, γιατί προσεβλήθη το Ναυτικό, η ιστορία, η ευαισθησία των πολιτών και βεβαίως η «δωρεά» επιστρέφεται ως απαράδεκτη και περιμένουμε να ζητηθεί συγνώμη, από το Ναυτικό γι’ αυτό το οποίο συνέβη.

Και φυσικά και εμείς ζητούμε συγνώμη γι’ αυτό το οποίο συνέβη, διότι υπάρχει η αντικειμενική ευθύνη του Υπουργείου για υποκειμενικές ευθύνες, που ανήκουν σε στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Κ. Συμεωνίδης: Άρα υποθέτω ότι δεν θα είναι ένας, όπως σαφώς το λέτε …

Ευ. Βενιζέλος: Θα δούμε. Ο ένας για λόγους προδήλους απελύθη. Θα δούμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ, δεν θέλω να προκαταλάβω το Γενικό Επιθεωρητή.

Κ. Αττίας: Κύριε Υπουργέ αν κατάλαβα καλά εκφράσατε την ευαρέσκειά σας για το γεγονός ότι ασχολήθηκαν διάφορα Μέσα τα οποία συνήθως δεν ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, με το θέμα. Θα έπρεπε να μας ανησυχεί ότι δεν δίνεται η ανάλογη δημοσιότητα όπως κι εσείς έχετε επισημάνει πολλές φορές σε συνεντεύξεις Τύπου, σε άλλα θέματα τα οποία θεωρούνται πιο «βαριά»; Και σκοπεύει το Υπουργείο να κάνει κάτι να προβάλλει αυτά τα θέματα;

Ευ. Βενιζέλος: Το Υπουργείο τα προβάλλει τα θέματα. Εκδίδουμε δελτία Τύπου για όλα, κάνουμε ειδικές δηλώσεις και κάνουμε και συνεντεύξεις Τύπου.

Κ. Αττίας: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όμως.

Ευ. Βενιζέλος: Δεν διευθύνουμε εμείς τα Μέσα Ενημέρωσης, ούτε υποδεικνύουμε σε κανέναν πως θα ενεργεί στο πλαίσιο της δικής του επαγγελματικής λειτουργίας. Εμείς πάντως όλα τα στοιχεία τα δίνουμε στη δημοσιότητα με πλήρη διαφάνεια.

Ήθελα να δώσω τον λόγο στον κ. Μπεγλίτη αν τελείωσαν οι ερωτήσεις σας προς εμένα, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί επί όλων αυτών. Έχετε να ρωτήσετε κάτι ή να δώσω το λόγο στον κ. Μπεγλίτη; Παρακαλώ, ορίστε ρωτήστε.

Π. Κορωναίος: Μιλήσατε για το θέμα με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την εκδήλωση που έγινε, το χαρακτηρίσατε «προκλητικό γεγονός», είπατε ότι «συνιστά βαριά προσβολή της πατριωτικής ευαισθησίας». Κάτι ανάλογοι εν πάση περιπτώσει χαρακτηρισμοί είχαν εκφραστεί και πριν από κοντά 14 χρόνια, όταν είχε γίνει μια πρωινή εκπομπή στον «Ant-1» της Μενεγάκη στο ίδιο πλοίο.

Το θέμα είναι το εξής: προσβάλλονται περισσότερο τα σύμβολα όταν τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται στο θωρηκτό «Αβέρωφ»; Γιατί και σε άλλες Μονάδες γίνονται ας πούμε «Βραδιές οπλίτη» ελεγχόμενης αισθητικής όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, με στριπτίζ και διάφορα άλλα, τα οποία γίνονται μέσα σε στρατιωτικές μονάδες. Αυτά, δεν προσβάλλουν τα σύμβολα; Το θέμα είναι μόνο το «Αβέρωφ» δηλαδή;

Ευ. Βενιζέλος: Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε το εξής: το «Αβέρωφ» αυτό καθαυτό είναι μνημείο, πρόκειται για ένα πλωτό ναυτικό Μουσείο και για ένα μνημείο. Η στρατιωτική Μονάδα βεβαίως πρέπει να διαφυλάσσει πάντα το κύρος της ως στρατιωτικής Μονάδας. Αλλά μια στρατιωτική Μονάδα μπορεί αύριο να αλλάξει τόπο εγκατάστασης, να έχει άγνωστο τόπο εγκατάστασης και τα λοιπά.

Είναι διαφορετικό ζήτημα λοιπόν η μεταχείριση των μνημείων και διαφορετικό ζήτημα το πώς πρέπει να διασκεδάζουν οι οπλίτες μέσα στη μονάδα τους. Οι οπλίτες μέσα στη μονάδα τους πρέπει να διασκεδάζουν με ένα τρόπο ο οποίος να είναι ας το πούμε έτσι προσεκτικός και κόσμιος αλλά δεν μπορεί να είμαστε και αγκυλωμένοι σε αντιλήψεις της προηγούμενης 50ετίας.

Βεβαίως πρέπει ει δυνατόν να υπάρχει μια αισθητική ποιότητα και πρέπει να υπάρχει ισότητα για όλους τους στρατευμένους και να μην επιτρέπονται παραγοντισμοί, οι οποίοι μπορεί να εξελιχθούν με αφορμή μια βραδιά οπλιτών ή μια εκδήλωση ψυχαγωγική.

Είναι όμως δύο διαφορετικής τάξεως θέματα. Νομίζω σας απάντησα και για το ένα και για το άλλο.

Για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Κ. Αττίας: Κύριε Υπουργέ πρόσφατα είχατε μια συνάντηση με εργαζομένους από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και έκτοτε υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς τους, διαβάζω τις ανακοινώσεις τους. Έχουν δίκιο ή άδικο σε αυτά που λένε;

Π. Μπεγλίτης: Δεν είναι μόνο μια συνάντηση που είχα με τους εργαζομένους και τους συνδικαλιστές των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν συναντήθηκα και με τα συνδικαλιστικά τους όργανα αλλά και με τις επιμέρους συνδικαλιστικές παρατάξεις.

Συζητήσαμε ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων που σχετίζονται με το μέλλον και την αναπτυξιακή προοπτική των ελληνικών αμυντικών συστημάτων σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, μια περίοδο που γνωρίζετε ότι στόχος μας είναι να εξορθολογίσουμε τις αμυντικές δαπάνες, να επανακαθορίσουμε τις επιχειρησιακές προτεραιότητες της χώρας αλλά και της εθνικής άμυνας.

Και θα περίμενα, ειλικρινά το λέω, μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτή τη δύσκολη οικονομική δημοσιονομική συγκυρία και από τους συνδικαλιστές. Δεν κάνω το ίδιο, δεν λέω το ίδιο για τους πραγματικούς εργαζόμενους, με τους οποίους επίσης έχω συναντήσεις πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί είναι εκείνοι που πραγματικά πονάνε την εταιρεία, πονάνε το μέλλον, εκείνοι που καθημερινά δίνουν τη μάχη για να ολοκληρώνονται οι όποιες προμήθειες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη στα ελληνικά αμυντικά συστήματα και όχι μόνο στο εργοστάσιο του Υμηττού αλλά και στην περιφέρεια.

Το πρόβλημα με τα ΕΑΣ δεν είναι πρόβλημα συνδικαλιστικό. Σέβομαι τη διαδρομή όλων, σέβομαι τη συμβολή και την προσφορά όλων, σέβομαι όμως και όλους τους εργαζόμενους, αυτούς που έχουν την ασφάλεια της μονιμότητας αλλά και εκείνους που έχουν την ανασφάλεια για το αύριο, που ζουν κάτω από υπεργολαβικές εργασιακές συμβάσεις, τους υπενοικιαζόμενους εργαζόμενους που και εκείνοι έχουν μια θέση εργασίας, που δικαιούνται να έχουν μια θέση εργασίας σε ένα συγκρότημα αμυντικής βιομηχανίας, που αναζητά την ταυτότητά του, αναζητά την προοπτική του.

Δεν είναι καθόλου εύκολο κανείς να ορίσει με συγκεκριμένους όρους το αναπτυξιακό μέλλον μιας εταιρείας, η οποία χρειάζεται ανασυγκρότηση, αναδιάρθρωση, να τεθούν σε νέες βάσεις οι προοπτικές της.

Γιατί πρέπει να πω και να λαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω ότι δεν μπορούμε, τουλάχιστον εγώ αυτό το λέω και το λέω δυνατά, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη συνέχιση λειτουργίας των αμυντικών βιομηχανιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα με μια λογική γραφειοκρατική, με μια λογική κρατικοδίαιτης λειτουργίας και υποστήριξης, με μια λογική όχι αναπτυξιακή αλλά ενδιάμεσου διαμεσολαβητή, αντιπαραγωγική δηλαδή λειτουργία.

Και το είδαμε πάρα πολλά χρόνια να ισχύει αυτή η λειτουργία στα ΕΑΣ και στην ΕΑΒ. Εμείς θέλουμε σύγχρονες αμυντικές βιομηχανίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα μπορούν όχι απλά να καλύπτουν τις ανάγκες, τις εξορθολογισμένες αμυντικές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της εθνικής γενικότερα άμυνας αλλά που θα μπορούν επίσης προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα και στις νέες αναπτυξιακές συνθήκες να παράγουν και άλλα προϊόντα διπλής χρήσεως, ειρηνικής χρήσεως προϊόντα, σε ένα χώρο ανταγωνιστικό με ισότιμες σχέσεις και με τον ιδιωτικό τομέα και με τις ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες.

Δύσκολο, εγώ προσωπικά ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και το βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα με τα ΕΑΣ και την ΕΑΒ. Αν δείτε σήμερα την κατάσταση των αμυντικών βιομηχανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαπιστώσετε ότι η διεθνής χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει καταλυτικά και τη λειτουργία και την προοπτική των αμυντικών βιομηχανιών οδηγώντας πολλές από αυτές, είναι πολλά τα παραδείγματα στον ευρωπαϊκό χώρο σε παραγωγική συρρίκνωση.

Τεράστιες επιχειρήσεις, κοινές μάλιστα επιχειρήσεις γαλλογερμανικές ουσιαστικά οδηγούνται σε παραγωγική συρρίκνωση, σε επανασχεδιασμό του μέλλοντός τους, του επιχειρησιακού και επιχειρηματικού μέλλοντός τους.

Εμείς κινούμαστε και μπορώ να σας πω και εγώ προσωπικά κινούμαι σε μια λογική καθημερινής διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που δεν είναι εύκολο να επιλυθούν. Ξέρετε είναι δύσκολο να σχεδιάσεις ένα στρατηγικό μέλλον για μια επιχείρηση, όταν καλείσαι να συμβάλεις στο επίπεδο το πολιτικό και να πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων.

Όταν καλείσαι καθημερινά σε συνεργασία με συναρμόδιους Υπουργούς να βοηθήσεις όσο μπορείς αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η οικονομία μας για να πληρωθούν τα δάνειά τους ή να πάρουν δάνεια από τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, παρόλο ότι υπάρχουν οι εγγυήσεις του δημοσίου και του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

Άρα ασχολούμαστε και ασχολούμαι, δυστυχώς θα έλεγα και με αυτά τα θέματα της καθημερινότητας που είναι επώδυνα, που πάντα δεν έχουν θετική εξέλιξη ή εν πάση περιπτώσει η εξέλιξή τους αργοπορεί.

Είμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης των ΕΑΣ με την έννοια του να δούμε τι μπορεί αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσει από προμήθειες, τι μπορούμε να δώσουμε στο μέτρο του δυνατού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για κατασκευή από τα ΕΑΣ. Έχουμε δηλώσει και ο κ. Βενιζέλος και εγώ ότι στο πλαίσιο της νέας προμήθειας των πυρομαχικών 120 χιλιοστών για τα τεθωρακισμένα απαράβατος θεμελιώδης όρος του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού θα είναι η συμπαραγωγή με τα ΕΑΣ των πυρομαχικών και αυτό είναι κατά την άποψή μου μια εγγύηση για την επιβίωση των ΕΑΣ.

Από εκεί και πέρα μπορώ να σας το πω, βρισκόμαστε σε επαφή, άτυπες επαφές με ενδιαφερόμενες εταιρείες και ευρωπαϊκές και των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένουμε προτάσεις τους για στρατηγικές συνεργασίες με τα ΕΑΣ. Όμως αυτά παίρνουν χρόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε και σας το λέω ότι θα υποστηρίξουμε την επιβίωση των ΕΑΣ, θα υποστηρίξουμε τη βιωσιμότητά τους, τους μισθούς και τα μεροκάματα των εργαζομένων.

Θέλουμε όμως και προσωπικά κάνω μια έκκληση στους εργαζόμενους συνεργασία, μια αξιοπιστία στη σχέση μεταξύ μας, μια ειλικρίνεια στη σχέση μεταξύ μας. Γιατί είναι δύσκολη η πορεία των ΕΑΣ και βεβαίως χωρίς αυτή την αμοιβαία αξιοπιστία εμπιστοσύνη και συνεργασία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.

Και κάτι τελευταίο και κλείνω με αυτό. Θα περίμενα από τους συνδικαλιστές των ΕΑΣ να έχουν την ίδια ευαισθησία που δείχνουν σήμερα σε μια διαδρομή χρόνων όπου ήσαν απόντες.

Ευχαριστώ πολύ.

Ευ. Πέτρου: Κύριε Υπουργέ αναφερθήκατε στους συνδικαλιστές και στους εργαζομένους. Δεν ακούσαμε καμιά αναφορά στη Διοίκηση. Με τη Διοίκηση ποιες είναι οι σχέσεις και η συνεργασία;

Π. Μπεγλίτης: Η Διοίκηση όπως γνωρίζετε παραιτήθηκε. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε την τελική έγκριση στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης από το γραφείο Πρωθυπουργού και από τους αρμόδιους συναδέλφους που χειρίζονται αυτή τη διαδικασία.

Θέλω να ελπίζω, θέλουμε να ελπίζουμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξει η τελική εγκριτική απόφαση.

Χρ. Καπούτσης: Κύριε Υπουργέ, μια σύντομη ερώτηση θα κάνω, είναι γνωστό, γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια τεράστια ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων, το εύρος της οποίας πιθανόν να μη το γνωρίζετε.

Π. Μπεγλίτης: Θα κάνουμε ειδική συνέντευξη γι΄ αυτό.

Χρ. Καπούτσης: Εντάξει.

Κάντε ένα σχόλιο