Η ΣΑΝ έχει ως αποστολή να παρέχει εκπαίδευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και στρατιωτική, στους σπουδαστές της. Σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση της νοσηλευτικής επιστήμης τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και φροντίδας καθώς και η απόκτηση από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργούν ως διοικητικά και μάχιμα στελέχη στο πλαίσιο της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την 19 Ιουλίου 2010 οι 40 σπουδαστές και σπουδάστριες της ΙV τάξης της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) επισκέφτηκαν την έδρα της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι σπουδαστές-σπουδάστριες της Σχολής ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και την αποστολή της Στρατιάς.

Κάντε ένα σχόλιο