Με την υπ’ αριθμ. Φ. 415.12/6/258313/Σ7104/9−7−10/ΓΕΣ/ ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ απόφαση Διευθυντή Β’ Κλάδου, «Ονομασία και Κατάταξη στο Στράτευμα με το Βαθμό του Λοχία Αποφοίτων της ΣΜΥ Τάξεως 2010», ονομάζονται Aπό 16 Ιουλίου 2010 Μόνιμοι Λοχίες, οι παρακάτω ευδοκίμως αποφοιτήσαντες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, που περιλαμβάνονται στους από 9−7−10 κυρωμένους πίνακες, οι οποίοι κατατάσσονται στο Στράτευμα με υποχρέωση παραμονής πέντε (5) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3257/2004 και με σειρά αρχαιότητας κατά Όπλο και Σώμα ή Γενική Ειδικότητα, που απορρέει από τη σειρά επιτυχίας τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
α. Όπλων

(1)
Διαβιβάσεων Χριστοδουλάκος Δημήτριος του Κων/νου AΜΥ: 19785, ΣΑ: 101/3587/2010
(2)
Πεζικού Αξελής Σπυρίδων του Κων/νου
AΜΥ:19786, ΣΑ: 141/806/2010
(3)
Αερ. Στρατού Καψάλης Ιωάννης του Δημήτριου
AΜΥ: 19787, ΣΑ:125/802/2011
(4)
Αερ. Στρατού Πετρής Γεώργιος του Νικόλαου
AΜΥ:19788, ΣΑ:108/68/2010
(5)
Πεζικού Αποστολοπούλου Μαρία του Γεώργιου
AΜΥ: 19789, ΣΑ:141/381/2011
(6)
Πεζικού Γλεζάκης Μιχαήλ του Ιωάννη
AΜΥ: 19790, ΣΑ: 120/440/2011
(7)
Πεζικού Παυλονάσιος Δημήτριος του Άρη − Στυλιανού AΜΥ: 19791, ΣΑ:121/279/2010
(8)
Πυροβολικού Σωτηροπούλου Θεοδώρα του Μιχαήλ AΜΥ: 19792, ΣΑ:121/408/2011
(9)
Τεθωρακισμένων Μεγλένης Αθανάσιος του Δημήτριου AΜΥ: 19793, ΣΑ: 133/534/2009
(10)
Πεζικού Κουτσαντάς Ιωάννης του Τριαντάφυλλου AΜΥ: 19794, ΣΑ:148/989/2009
(11)
Μηχανικού Μπαλλάς Ανδρέας του Κων/νου
ΑΜΥ: 19795, ΣΑ: 155/95/2011
(12)
Αερ. Στρατού Βασιλείου Νικόλαος του Βασίλειου AΜΥ: 19796, ΣΑ:146/440/2011
(13)
Πεζικού Βαλατσός Ηλίας του Γεώργιου
AΜΥ: 19797, ΣΑ:141/1707/2011
(14)
Αερ. Στρατού Θεοδωράκης Θεόδωρος του Νικόλαου AΜΥ: 19798, ΣΑ:121/2200/2011
(15)
Πεζικού Βαρσαμά Γεωργία του Ιωάννη
AΜΥ: 19799, ΣΑ: 102/2142/2011

(16)
Πεζικού Τριανταφύλλου Αθανάσιος του Πέτρου
AΜΥ: 19800, ΣΑ: 130/3273/2012
(17)
Πεζικού Παπακωστοπούλου Πηνελόπη
του Αθανάσιου
AΜΥ: 19801, ΣΑ:104/469/2010
(18)
Πυροβολικού Βακαλόπουλος Ιωάννης του Γεώργιου AΜΥ: 19802, ΣΑ:100/286/2011
(19)
Πυροβολικού Σικαλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
AΜΥ: 19803, ΣΑ:123/249/2009
(20)
Διαβιβάσεων Ζάββα Αθανασία του Μιχαήλ
AΜΥ: 19804, ΣΑ: 122/484/2012
(21)
Αερ. Στρατού Ζιρίδου Μαρία του Γεώργιου
AΜΥ: 19805, ΣΑ:155/164/2011
(22)
Πεζικού Κυριάκου Δήμητρα του Στέφανου
AΜΥ: 19806, ΣΑ: 135/588/2012
(23)
Αερ. Στρατού Τάκου Μαρία του Νικόλαου
AΜΥ: 19807, ΣΑ:149/146/2011
(24)
Πεζικού Κωστής Αλέξανδρος του Ιωάννη
AΜΥ: 19808, ΣΑ:147/801/2011
(25)
Πεζικού Μπαλούκος Δημήτριος του Βασίλειου
AΜΥ: 19809, ΣΑ:102/1345/2011
(26)
Πεζικού Μαυρομματίδου Περσεφώνη του Σπυρίδωνα AΜΥ:19810, ΣΑ:148/35/2012
(27)
Τεθωρακισμένων Βούλγαρη Ελευθερία – Δήμητρα

του Στέφανου AΜΥ:19811, ΣΑ:147/195/2011

(28)
Πυροβολικού Σκορδούλης Ιωάννης του Ασημάκη AΜΥ:19812, ΣΑ:141/7398/2011
(29)
Διαβιβάσεων Κουναλάκη Αικατερίνη του Σταύρου AΜΥ:19813, ΣΑ:154/211/2012
(30)
Πεζικού Μακρόγλου Εμμανουήλ του Γεώργιου
AΜΥ:19814, ΣΑ:135/150/2011
(31)
Μηχανικού Καρκαβίλα Θωμαΐς του Αντώνιου
AΜΥ:19815, ΣΑ:103/215/2011
(32)
Αερ. Στρατού Γκατζάς Αναστάσιος του Τριαντάφυλλου AΜΥ: 19816, ΣΑ:121/331/2011
(33)
Πεζικού Βαλσαμάκη Ζωή του Ευστάθιου
AΜΥ:19817, ΣΑ: 134/407/2011
(34)
Πεζικού Ντάβος Ιωάννης του Ευάγγελου
AΜΥ:19818, ΣΑ:121/1279/2011
(35)
Αερ. Στρατού Σταυροθεοδώρου Αθηνά του Παναγιώτη AΜΥ:19819, ΣΑ:121/407/2010
(36)
Πυροβολικού Χρυσαφίτης Γεώργιος του Ευάγγελου AΜΥ:19820, ΣΑ:153/9231/2011
(37)
Πεζικού Κώης Απόστολος του Γεώργιου
AΜΥ:19821, ΣΑ:105/3148/2012
(38)
Πεζικού Κυριάκη Περσεφώνη του Θωμά
AΜΥ:19822, ΣΑ:147/200/2010
(39)
Τεθωρακισμένων Γουρουτίδου Μαρία του Κοσμά AΜΥ:19823, ΣΑ:151/97/2011

(40)
Πυροβολικού Παππά Μαρία του Αθανάσιου
AΜΥ:19824, ΣΑ:122/486/2011
(41)
Αερ. Στρατού Σκαλτσώνης Βασίλειος του Φώτιου AΜΥ:19825 ΣΑ:127/252/2012
(42)
Πεζικού Γκαραβέλη Μαρία του Αθανάσιου
AΜΥ:19826, ΣΑ:121/396/2011
(43)
Αερ. Στρατού Γαλανίκας Γεώργιος του Ηλία
AΜΥ:19827, ΣΑ:130/4057/2010
(44)
Πεζικού Κολέτσιος Χρυσοβαλάντης του Στυλιανού AΜΥ:19828, ΣΑ:122/784/2010
(45)
Πεζικού Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ιωσήφ
AΜΥ:19829, ΣΑ:123/823/2011
(46)
Πεζικού Κιτσικούδης Γεώργιος του Αλέξανδρου AΜΥ:19830, ΣΑ:138/781/2010
(47)
Πεζικού Ξανά Κασσιανή του Ευθύμιου
AΜΥ:19831, ΣΑ:147/198/2010
(48)
Πυροβολικού Κύρκος Βασίλειος του Αργύριου
AΜΥ:19832, ΣΑ:125/272/2011
(49)
Διαβιβάσεων Ντόκου Πολυξένη του Κωνσταντίνου AΜΥ:19833, ΣΑ:128/11/2010
(50)
Πεζικού Συγγελάκης Κωνσταντίνος του Γεώργιου AΜΥ:19834, ΣΑ:119/1388/2010
(51)
Πεζικού Μπανταβάνος Αθανάσιος του Νικόλαου AΜΥ:19835, ΣΑ:146/1472/2011
(52)
Πυροβολικού Χατζήπαπας Γεώργιος του Χριστόφορου AΜΥ:19836, ΣΑ:138/705/2011
(53)
Τεθωρακισμένων Σκομβούλης Σπυρίδων του Ιγνάτιου AΜΥ:19837, ΣΑ:141/8295/2011
(54)
Αερ. Στρατού Τρέβλιας Ιωάννης του Νικόλαου
AΜΥ:19838, ΣΑ:105/3018/2011
(55)
Αερ. Στρατού Λαμπάκης Μιλτιάδης του Αναστάσιου AΜΥ:19839, ΣΑ:134/433/2012
(56)
Πεζικού Ναθαναήλ Απόστολος του Γεώργιου
AΜΥ:19840, ΣΑ:101/991/2011
(57)
Πεζικού Βλάχος Αναστάσιος του Παναγιώτη
AΜΥ:19841, ΣΑ:141/5645/2011
(58)
Μηχανικού Μαυρογένη Σοφία του Κοσμά
AΜΥ:19842, ΣΑ:105/162/2011
(59)
Αερ. Στρατού Κίτσιος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου AΜΥ:19843, ΣΑ:126/93/2009
(60)
Αερ. Στρατού Μωραϊτης Θεόδωρος του Ευθύμιου AΜΥ:19844, ΣΑ:104/1734/2012
(61)
Πυροβολικού Κατσαντώνης Νικόλαος του Δημήτριου AΜΥ:19845, ΣΑ:149/78/2011
(62)
Πεζικού Βαϊράμης Ιωάννης του Θωμά
AΜΥ:19846, ΣΑ:147/1738/2012
(63)
Πυροβολικού Χανιάς Ηλίας του Ιωάννη
AΜΥ:19847, ΣΑ:145/876/2010
(64)
Πεζικού Ψωμάς Μαγδαληνός του Νικόλαου
AΜΥ:19848, ΣΑ:116/72/2011
(65)
Πεζικού Αθανασιάδης Στέργιος του Θεμιστοκλή AΜΥ:19849, ΣΑ:134/2006/2011
(66)
Πεζικού Παλαιοκώστας Κωνσταντίνος του Ιωάννη AΜΥ:19850, ΣΑ:104/1837/2010

(67)
Τεθωρακισμένων Νιγδέλη Μελπομένη – Μαρία του Βασίλειου AΜΥ: 19851, ΣΑ:155/162/2011

(68)
Πεζικού Χαρανάς Χρήστος – Ηρακλής του Κωνστα− ντίνου AΜΥ: 19852, ΣΑ:146/830/2009

(69)
Αερ. Στρατού Λαφατζής Αθανάσιος του Απόστολου AΜΥ:19853, ΣΑ:149/93/2011
(70)
Διαβιβάσεων Μπακαβέλλου Φιλομήλα του Φιλίππου AΜΥ:19854, ΣΑ:147/199/2010
(71)
Αερ. Στρατού Παπαδάκης Ματθαίος του Εμμανουήλ AΜΥ:19855, ΣΑ:120/296/2012
(72)
Πυροβολικού Κουκουβέλας Σταύρος του Γεώργιου AΜΥ:19856, ΣΑ:138/618/2010
(73)
Αερ. Στρατού Φατσής Μάριος του Ευάγγελου
AΜΥ:19857, ΣΑ:146/799/2011

(74)
Πεζικού Παλαμίδα Ευαγγελία του Γεώργιου
AΜΥ:19858, ΣΑ:121/405/2010
(75)
Πεζικού Γαλάζιος Σωτήριος του Ναπολέων
AΜΥ:19859, ΣΑ:127/728/2011
(76)
Πεζικού Κακούρος Γεώργιος του Θεόδωρου
AΜΥ:19860, ΣΑ:145/1076/2011
(77)
Πεζικού Στάμος Γεώργιος του Δημήτριου
AΜΥ:19861, ΣΑ:146/730/2010
(78)
Αερ. Στρατού Παπαβασιλείου Χρήστος του Ηλία AΜΥ:19862, ΣΑ:122/160/2010
(79)
Μηχανικού Φούσιας Νικόλαος του Ευθύμιου
AΜΥ:19863, ΣΑ:122/38/2010
(80)
Πεζικού Πολυχρονίδης Γεώργιος του Στυλιανού AΜΥ:19864, ΣΑ:136/1772/2011
(81)
Αερ. Στρατού Μελίγκας Θωμάς του Βάϊου
AΜΥ:19865, ΣΑ:147/1790/2011
(82)
Πυροβολικού Καραμπέρης Χρήστος του Αριστείδη AΜΥ:19866, ΣΑ:147/1608/2011
(83)
Πεζικού Διαμάντης Λάμπρος του Χρήστου
AΜΥ:19867, ΣΑ:125/1035/2011
(84)
Πεζικού Λαφατζής Γεώργιος του Βασίλειου
AΜΥ:19868, ΣΑ:149/140/2010
(85)
Τεθωρακισμένων Ευσταθιάδης Αιμίλιος του Κων/νου AΜΥ: 19869, ΣΑ:135/1282/2009
(86)
Πεζικού Λεπίδας Αθανάσιος του Ζήση
AΜΥ:19870, ΣΑ:137/236/2011
(87)
Πεζικού Μανιφάβας Γεώργιος του Ευθύμιου
AΜΥ:19871, ΣΑ:127/644/2009
(88)
Πεζικού Ανδρονικίδης Στυλιανός του Ιωάννη
AΜΥ:19872, ΣΑ:130/74/2010
(89)
Αερ. Στρατού Χαραλάμπους Ηλίας του Δημήτριου AΜΥ:19873, ΣΑ:136/300/2012
(90)
Διαβιβάσεων Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
του Γρηγόριου, AΜΥ:19874, ΣΑ:148/50/2012
(91)
Πεζικού Φουκαράκης Εμμανουήλ του Γεώργιου
AΜΥ:19875, ΣΑ:119/1478/2011
(92)
Πυροβολικού Ιωάννου Βλάσιος του Βλαδίμηρου, AΜΥ:19876, ΣΑ:146/1210/2011
(93)
Πεζικού Ντζιμάνης Κωνσταντίνος του Χρήστου, AΜΥ:19877, ΣΑ:141/7520/2010
(94)
Πεζικού Αντωνόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου AΜΥ: 19878, ΣΑ: 103/13/2011

(95) Τεθωρακισμένων Κουφοχρήστος Γεώργιος του Ανα− στάσιου, AΜΥ: 19879, ΣΑ: 122/174/2011

(96)
Πυροβολικού Ντόστης Δημήτριος του Αναστάσιου, AΜΥ:19880, ΣΑ:154/6408/2011
(97)
Αερ. Στρατού Ζιώγας Χρήστος του Κωνσταντίνου AΜΥ:19881, ΣΑ:100/1707/2011
(98)
Πεζικού Πουρναράς Νικόλαος του Ιωάννη
AΜΥ:19882, ΣΑ:107/2346/2010

β. Σωμάτων

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών

Γενικής Ειδικότητας Εφοδιασμού Μεταφορών
(α) Μπουρδούνης Φώτιος του Γεώργιου
ΑΜΥ: 19883, ΣΑ:136/1781/2009
(β) Παπαπαναγιώτου Σταυρούλα του Σωτήριου
ΑΜΥ: 19884, ΣΑ:133/716/2011
(γ) Κόκκαλη Κωνσταντίνα του Σωτήριου
ΑΜΥ: 19885, ΣΑ:104/467/2010
(δ) Αθανασιά Γαρυφαλλιά – Αργυρούλα του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19886, ΣΑ:147/196/2011
(ε) Γιαννούλας Βασίλειος του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19887, ΣΑ:130/260/2012

(2) Υλικού Πολέμου

Γενικής Ειδικότητας Υλικού Πολέμου
(α) Λύκου Μαρία του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19888, ΣΑ:153/183/2011

(β) Σουλούκου Ευαγγελία του Χρήστου

ΑΜΥ 19889, ΣΑ:121/406/2011
(γ) Καρπουζάκης Παναγιώτης του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19890, ΣΑ:134/447/2011
(δ) Ρούσσος Ιωσήφ του Νικόλαου
ΑΜΥ: 19891, ΣΑ:111/1675/2011

(3) Υγειονομικού

Γενικής Ειδικότητας Υγειονομικού
(α) Κουτρουλός Διονύσιος του Κωνσταντίνου
ΑΜΥ: 19892, ΣΑ:104/862/2012
(β) Λάχας Κωνσταντίνος του Αθανάσιου
ΑΜΥ: 19893, ΣΑ: 104/1796/2011
(γ) Τσιπλάκη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου
AΜΥ: 19894, ΣΑ:138/477/2011
(δ) Μπαντούκα Νερατζούλα του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19895, ΣΑ:121/404/2011

Ταχυδρομικού
Στεφανούδη Παναγιώτα του Στέργιου
ΑΜΥ: 19896, ΣΑ:134/406/2011

Στρατιωτικών Γραμματέων
Καπνίσης Συμεών του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19897, ΣΑ:104/1666/2011
(6)
Φροντιστών (α) Διαβιβάσεων Χριστοπούλου Φωτεινή του Χαρίλαου AΜΥ: 19898, ΣΑ:123/207/2011 (β) Πεζικού Νικολή Ελένη του Νικόλαου AΜΥ: 19899, ΣΑ:130/113/2011 (γ) Πυροβολικού Καίσαρης Αθανάσιος του Γεώργιου AΜΥ: 19900, ΣΑ:154/904/2011 (δ) Μηχανικού Μαρή Ευτυχία του Σταύρου AΜΥ: 19901, ΣΑ:119/418/2010 (ε) Τεθωρακισμένων Μπούκας Βασίλειος του Ηλία AΜΥ: 19902, ΣΑ:127/185/2011 (στ) Διαβιβάσεων Λεκοδημήτρης Νικόλαος του Γεώργιου AΜΥ: 19903, ΣΑ:109/1/2012 (ζ) Πεζικού Κοντοπίδης Αντώνιος του Δημήτριου AΜΥ: 19904, ΣΑ:111/1023/2011 (η) Πυροβολικού Σαϊπάς Μιχάλης του Κωνσταντίνου AΜΥ: 19905, ΣΑ:153/8096/2010 (θ) Τεθωρακισμένων Αρχοντάκης Χρήστος – Αρχοντής

του Γεώργιου, AΜΥ: 19906, ΣΑ:130/103/2011 (ι) Διαβιβάσεων Ζαφειρόπουλος Ανδρέας του Νικόλαου AΜΥ: 19907, ΣΑ:105/248/2011 (ια) Πεζικού Γιαζιτζή Σιλβάνα του Εκρέμ AΜΥ: 19908, ΣΑ:141/382/2010 (ιβ) Πυροβολικού Γεωργαντά Μαρία του Νικόλαου AΜΥ: 19909, ΣΑ:143/19/2011 (ιγ) Πεζικού Λαδιάς Σταύρος του Λάμπρου AΜΥ: 19910, ΣΑ:126/104/2011 (ιδ) Μηχανικού Παυλακάκη Βασιλική του Απόστολου AΜΥ: 19911, ΣΑ:151/95/2009 (ιε) Πυροβολικού Κατεγιάννη Τριαντάφυλλη του Δημοσθένη AΜΥ: 19912, ΣΑ:107/781/2009 (ιστ) Διαβιβάσεων Κόκκορης Βασίλειος του Σωτήριου AΜΥ: 19913, ΣΑ:105/2483/2011 (ιζ) Διαβιβάσεων Κανάκης Ευστράτιος του Ιωάννη AΜΥ: 19914, ΣΑ:130/904/2011 (ιη) Πυροβολικού Ντόλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου AΜΥ: 19915, ΣΑ:121/3067/2010 (ιθ) Πεζικού Σκαμπαρδώνη Ιωάννα του Γεώργιου AΜΥ: 19916, ΣΑ:122/488/2011 (κ) Μηχανικού Γεωργακοπούλου Μαρία του Αθανάσιου AΜΥ: 19917, ΣΑ:106/208/2011 (κα) Τεθωρακισμένων Καράτζιου Μαρία του Χρήστου AΜΥ: 19918, ΣΑ:121/401/2009 (κβ) Τεχνικού Ευσταθιάδης Νικόλαος του Δημήτριου AΜΥ: 19919, ΣΑ:154/886/2011 (κγ) Διαβιβάσεων Μποζονέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ AΜΥ: 19920, ΣΑ:156/1080/2010 (κδ) Πεζικού Γεωργούλας Χαρίσης του Δημήτριου AΜΥ: 19921, ΣΑ:122/745/2011 (κε) Πυροβολικού Κυριακίδου Αγγελική του Στυλιανού AΜΥ: 19922, ΣΑ:135/587/2010

Β΄ ΤΕΧΝΙΤΕΣ α. Τεχνικό

(1)
Τριανταφύλλου Χρηστίνα του Ηλία ΑΜΥ: 19923, ΣΑ:116/140/2010
(2)
Ντόκα Αθηνά του Θεόδωρου ΑΜΥ: 19924, ΣΑ:104/468/2011
(3)
Τσακνή Πολυξένη του Σπυρίδωνα ΑΜΥ: 19925, ΣΑ:122/489/2011
(4)
Κουσαρίδου Γεωργία του Χρήστου ΑΜΥ: 19926, ΣΑ:138/478/2011
(5)
Σαϊντίεβα Ρεγκίνα του Ασχάτ ΑΜΥ: 19927, ΣΑ:155/161/2011
(6)
Οικονόμου Νικόλαος του Αλέξανδρου ΑΜΥ: 19928, ΣΑ:147/996/2011
(7)
Βεζυργιανόπουλος Παναγιώτης του Στέφανου ΑΜΥ: 19929, ΣΑ:138/1368/2011
(8)
Ευαγγέλου Χριστίνα του Αθανάσιου ΑΜΥ: 19930, ΣΑ:122/483/2010
(9)
Χατζησταματίου Δήμητρα του Κωνσταντίνου AΜΥ: 19931, ΣΑ:146/259/2011
(10)
Τσιάκνη Ευαγγελία του Δημήτριου ΑΜΥ: 19932, ΣΑ:121/409/2010
(11)
Νταβέλη Ευθυμία του Γεώργιου ΑΜΥ: 19933, ΣΑ:155/163/2010
(12)
Σπανός Ελευθέριος του Γεώργιου ΑΜΥ: 19934, ΣΑ:130/2739/2010
(13)
Μπέη Αικατερίνη του Ευάγγελου ΑΜΥ: 19935, ΣΑ:146/260/2009
(14)
Κορομηλά Ειρήνη του Χρήστου ΑΜΥ: 19936, ΣΑ:106/207/2011
(15)
Κοκονέση Μαρένα του Ναούμ ΑΜΥ: 19937, ΣΑ:153/184/2012
(16)
Μαντάς Παναγιώτης του Βασίλειου ΑΜΥ: 19938, ΣΑ:105/2290/2011
(17)
Κωνσταντινοπούλου Βασιλική του Ηλία ΑΜΥ: 19939, ΣΑ:105/164/2012
(18)
Κούκκος Χρήστος του Εμμανουήλ ΑΜΥ: 19940, ΣΑ:134/329/2011
(19)
Φουρτούνας Ευάγγελος του Ναούμ ΑΜΥ: 19941, ΣΑ:121/3121/2011
(20)
Βογιατζόγλου Μιχαήλ του Χαράλαμπου ΑΜΥ: 19942, ΣΑ:130/4442/2011
(21)
Βαλαβάνη Σοφία του Σταύρου ΑΜΥ: 19943, ΣΑ:137/37/2011
(22)
Γούτσιος Παναγιώτης του Γεώργιου ΑΜΥ: 19944, ΣΑ:149/1415/2011
(23)
Πούλιου Φανή του Εμμανουήλ ΑΜΥ: 19945, ΣΑ:122/487/2011
(24)
Πίτσιος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ΑΜΥ: 19946, ΣΑ:156/2306/2011
(25)
Ζάρρας Κωνσταντίνος του Γεώργιου ΑΜΥ: 19947, ΣΑ:121/2028/2011
(26)
Τσόγκας Αθανάσιος του Δημοσθένη ΑΜΥ: 19948, ΣΑ:138/1813/2009
(27)
Κάσσος Ευάγγελος του Κλεομένη ΑΜΥ: 19949, ΣΑ:147/1772/2011
(28)
Λιολιούσης Γεώργιος του Θεοφάνη ΑΜΥ: 19950, ΣΑ:126/346/2011
(29)
Κουτζαμάνης Στέφανος του Ανδρέα ΑΜΥ: 19951, ΣΑ:147/833/2011
(30)
Ματσούλιας Γεώργιος του Αθανάσιου ΑΜΥ: 19952, ΣΑ:123/1300/2009

β. Εφοδιασμού Μεταφορών Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών

(1)
Αζέλη Λουίζα του Δημήτριου ΑΜΥ: 19953, ΣΑ:125/261/2011
(2)
Χαραλάμπου Όλγα του Γεώργιου ΑΜΥ: 19954, ΣΑ:122/490/2011

(3)
Μπλάνας Γεώργιος του Απόστολου ΑΜΥ: 19955, ΣΑ:121/2055/2011 γ. Υλικού Πολέμου
Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Πυροτεχνουργών

(1)
Ντάση Αλεξάνδρα του Χρήστου ΑΜΥ: 19956, ΣΑ:128/12/2011
(2)
Κανακάρης Ηλίας του Δημήτριου ΑΜΥ: 19957, ΣΑ:108/861/2012

(3)
Καλαφάτη Αριστέα – Γεωργία του Πέτρου ΑΜΥ: 19958, ΣΑ:121/399/2010 δ. Ερευνας − Πληροφορικής

(1)
Αμπατζίδου Μαρία του Παναγιώτη ΑΜΥ: 19959, ΣΑ:133/717/2010
(2)
Πότσης Σπύρος του Ηλία ΑΜΥ: 19960, ΣΑ:121/2330/2009
(3)
Μουσιάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜΥ: 19961, ΣΑ:121/3117/2009

(4)
Πλακιάς Δαμιανός του Αλέξανδρου ΑΜΥ: 19962, ΣΑ:147/872/2011

ε. Υγειονομικό
Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Υγειονομικού

(1)
Κυρπιτζή Γεωργία του Σωτήριου ΑΜΥ: 19963, ΣΑ:138/479/2011
(2)
Αγραφιώτη Δέσποινα του Νικόλαου ΑΜΥ: 19964, ΣΑ:121/395/2011
(3)
Σαρίδη Μαρίνα του Κωνσταντίνου ΑΜΥ: 19965, ΣΑ:142/74/2011
(4)
Χαντζοπλάκη Δήμητρα του Αθανάσιου ΑΜΥ: 19966, ΣΑ:147/197/2011
(5)
Κουμπαράκη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου ΑΜΥ: 19967, ΣΑ:103/214/2011

(6)
Μπράμη Αθανασία του Ευάγγελου ΑΜΥ: 19968, ΣΑ:122/485/2011

στ. Τεχνιτών Όπλων
Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Πεζικού

(1)
Τζήκας – Ζιώγος Γεώργιος του Ζήση ΑΜΥ: 19969, ΣΑ:141/5967/2011
(2)
Μήτσιος Απόστολος του Γρηγόριου ΑΜΥ: 19970, ΣΑ:122/1371/2011
(3)
Γκαλιμανάς Παντελής του Ιωάννη ΑΜΥ: 19971, ΣΑ:114/109/2011
(4)
Ζάχου Μαρία – Ζωή του Χρήστου ΑΜΥ: 19972, ΣΑ:121/398/2010
(5)
Χατζησπύρου Αναστασία του Εμμανουήλ AΜΥ: 19973, ΣΑ:102/2143/2011

(6)
Λάππα Νικολέττα του Βασίλειου ΑΜΥ: 19974, ΣΑ:121/402/2011 Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Τεθωρακισμένων

(1)
Πατσάκος Σπυρίδων του Νικόλαου ΑΜΥ: 19975, ΣΑ:136/880/2010
(2)
Μανδραλή Ελένη του Ιωάννη ΑΜΥ: 19976, ΣΑ:152/66/2009
(3)
Παπαχαράλαμπος Παναγιώτης του Νικόλαου ΑΜΥ: 19977, ΣΑ:122/909/2011

(4)
Ιωσηφίδης Ηλίας του Αναστάσιου ΑΜΥ: 19978, ΣΑ:130/852/2011 Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Πυροβολικού

(1)
Τσιγγέλης Αριστοτέλης του Αλεξέι ΑΜΥ: 19979, ΣΑ:156/4309/2011
(2)
Καραγκούνης Ματθαίος του Γεώργιου ΑΜΥ: 19980, ΣΑ:103/296/2011
(3)
Καλλιτσουνάκης Δημήτριος του Μάρκου ΑΜΥ: 19981, ΣΑ:154/4269/2010

Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Μηχανικού

(1)
Γκίνη Βασιλική του Αλέξανδρου
ΑΜΥ: 19982, ΣΑ:110/41/2011
(2)
Κυριακίδης Αριστείδης του Σάββα
ΑΜΥ: 19983, ΣΑ:130/5106/2011

(3)
Πιέτα Πολυξένη του Ηλία ΑΜΥ: 19984, ΣΑ:126/118/2010
Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Διαβιβάσεων

(1)
Καστέας Ηλίας του Δημήτριου
ΑΜΥ: 19985, ΣΑ:133/17/2011
(2)
Κουζιώρτης Κωνσταντίνος του Στέφανου
AΜΥ: 19986, ΣΑ:148/1391/2011
(3)
Γιαχανού Σταματία − Ηλιάνα του Κυριάκου
ΑΜΥ: 19987, ΣΑ:151/96/2011

(4)
Γιώτης Παναγιώτης του Σταύρου
ΑΜΥ: 19988, ΣΑ:126/118/2011

Γενικής Ειδικότητας Τεχνιτών Αεροπορίας Στρατού

(1)
Αδάμος Χρήστος του Ιωάννη
ΑΜΥ: 19989, ΣΑ:149/189/2011
(2)
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος του Δημήτριου
ΑΜΥ: 19990, ΣΑ:146/823/2011
(3)
Κουτσιμανής Δημήτριος του Νικόλαου
ΑΜΥ: 19991, ΣΑ:121/1462/2011
(4)
Παπασπύρος Ιωσήφ του Μιχαήλ
ΑΜΥ: 19992, ΣΑ:126/75/2010
(5)
Καβλάκης Κωνσταντίνος του Πασχάλη
ΑΜΥ: 19993, ΣΑ:136/1053/2011
(6)
Δούκας Ιωάννης του Παναγιώτη
ΑΜΥ: 19994, ΣΑ:141/1009/2011
(7)
Γκάμαρη Νικολίτσα του Δημήτριου
ΑΜΥ: 19995, ΣΑ:105/163/2011
(8)
Κούκουρας Χαράλαμπος του Θεόδωρου
ΑΜΥ: 19996, ΣΑ:121/1116/2011
(9)
Αρσενικός Θεόδωρος του Νικόλαου
ΑΜΥ: 19997, ΣΑ:141/3554/2011
(10)
Ζουμπόπουλος Βασίλειος του Νικόλαου
ΑΜΥ: 19998, ΣΑ:103/302/2009
(11)
Γκουντέτσιου Κλεοπάτρα του Χρήστου
ΑΜΥ: 19999, ΣΑ:121/397/2009
(12)
Μαραυγάκης Μιχαήλ του Ιωάννη
ΑΜΥ: 20000, ΣΑ:119/983/2012
(13)
Γριβοκωστόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη
ΑΜΥ: 20001, ΣΑ:141/5679/2011
(14)
Μούργκα Ιωάννα του Αστέριου
ΑΜΥ: 20002, ΣΑ:121/403/2010
(15)
Μπαμπαλέτσος Ευάγγελος του Απόστολου
ΑΜΥ: 20003, ΣΑ:121/298/2011
(16)
Κύργιας Λεωνίδας του Αθανάσιου
ΑΜΥ: 20004, ΣΑ:122/911/2010
(17)
Παπαγιαννόπουλος Χρήστος του Ανδρέα
ΑΜΥ: 20005, ΣΑ:105/1251/2011
(18)
Μησιάρης Βάϊος του Παναγιώτη
ΑΜΥ: 20006, ΣΑ:122/106/2011

(19)
Φρομουζόπουλος Παναγιώτης του Ανδρέα
ΑΜΥ: 20007, ΣΑ:105/1502/2011

ζ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ Τυπογράφοι

(1)
Κολπακίδης Κωνσταντίνος του Γεώργιου
ΑΜΥ: 20008, ΣΑ:101/789/2011
(2)
Καραμίντζου Ζωή του Απόστολου
ΑΜΥ: 20009, ΣΑ:121/400/2011

2. Οι παραπάνω εντάσσονται στην Επετηρίδα των Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμούς τους.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/871506/9−7−2010)

Ο Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΛΗΣ

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.