Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης συναντήθηκε, σήμερα, στο γραφείο του με την Επίτροπο διεθνούς συνεργασίας, ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα. Kristalina Georgieva.

Κατά την συνάντηση εξετάσθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών και θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους τομείς της πολιτικής προστασίας, της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας και της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες.

Ο κ. Μπεγλίτης αναφέρθηκε, ιδιαίτερα, στην ανάπτυξη του κοινωνικού και ανθρωπιστικού ρόλου των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στην ενεργό και έμπρακτη αλληλεγγύη της χώρας, έναντι των ευρωπαϊκών και τρίτων κρατών, που αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές και έχουν ανάγκη πολιτικής προστασίας. Ενημέρωσε την Επίτροπο κ. Georgieva για το πρόγραμμα, που υιοθετήθηκε πρόσφατα στο ΥΠΕΘΑ, για την πολιτική προστασία και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού, υποδομών και μέσων του Υπουργείου για τη συμμετοχή σε διεθνείς και ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αποστολές της Ε.Ε.

Εξετάσθηκαν, τέλος, τα θέματα υλοποίησης των προβλέψεων της Συνθήκης της Λισσαβόνας για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Εθελοντικού Σώματος, καθώς και η συμβολή του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Θαλάσσιων Μεταφορών, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην κάλυψη των μεταφορικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων.

Κάντε ένα σχόλιο