Την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010 στις 09:30 πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων η τελετή επίδοσης των πτυχίων στους τεταρτοετείς Ευελπίδες της τάξης 2010 <<Τχης (ΠΒ) Κωνσταντίνος Βερσής>> . Η επίδοση των πτυχίων έγινε από τον Α/ΓΕΣ Αντγο κ. Φραγκούλη Φράγκο. Στην εκδήλωση έλαβε χώρα και η απονομή ξιφιδίων από τους Ακόλουθους Άμυνας της Ισπανίας και Ιταλίας στον πρωτεύσαντα Εύελπι.

Κάντε ένα σχόλιο