Πεντακόσιοι νέοι ειδικοί φρουροί θα προσληφθούν από την Ελληνική Αστυνομία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις απαιτήσεις τις προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά μέχρι και την 13-09-2010. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80%, ήτοι (400) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λ.π.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι (100) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.
Κατεβάστε όλη την προκύρηξη και μελετήστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες που αφορούν τα δικαιολογητικά.

Ένα σχόλιο στο “Μέχρι 13 Σεπτ 2010 οι αιτήσεις για την πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών.”
  1. Ο/ΗΗΛΙΑΣ λέει:

    ΚΑΛΌ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΗΤΟΥΣ ΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛ 32 ΕΤΩΝ!!!ΕΤΣΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  2.  
Κάντε ένα σχόλιο