Προκηρύχθηκε η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης των γυναικών Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) της ΠΑ, που κατατάχθηκαν τον Οκτώβριο του έτους 2003 και συμπληρώνουν την απαιτούμενη επταετή υποχρέωση παραμονής, τον Οκτώβριο του έτους 2010.

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται, η 17η Σεπτεμβρίου 2010. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των εξετάσεων στην αρχικά καθορισθείσα ημερομηνία, ως εναλλακτική ορίζεται, η 24ητου ιδίου μηνός. Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2 Αθήνα, πλησίον του σταθμού ΜΕΤΡΟ«Ευαγγελισμός»). Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010, θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών με ειδικότητα Βοηθός Οδοντοτεχνίτη (ΟΒΟΤ), Βρεφονηπιοκόμος − Βρεφονηπιαγωγός (ΟΒΡΕ), Μουσικός (ΟΜΟΣ), Βοηθός Ακτινολόγου (ΟΒΑΚΤ), Μετεωρολόγος (ΟΜΕΤ), Μάγειρας (ΟΜΑΓ), Τραπεζοκόμος (ΟΤΡΑ), Οικονομικός − Ταμιακός (ΟΟΙΤ), Υλικονόμος – Αποθηκάριος (ΟΥΛΚΑ), Βοηθός Νοσοκόμος (ΟΝΣ). Ο παραπάνω προγραμματισμός ισχύει αντίστοιχακαι για την περίπτωση διεξαγωγής των εξετάσεων, στην εναλλακτική ημερομηνία.
Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις έχουν όσες γυναίκες ΕΠ.ΟΠ πληρούν τις προϋποθέσεις και υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησης και κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλες, από τη Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).

Κάντε ένα σχόλιο