Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε τον πίνακα δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε), που υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί υποψήφιοι, με μέριμνα της Π.Α.

Κάντε ένα σχόλιο