Σύμφωνα με άρθρο της Ελευθεροτυπίας «Αλλάζουν όλα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των ένστολων. Θεσπίζονται κριτήρια για τις μεταθέσεις και τις προαγωγές, δημιουργείται παράλληλη επετηρίδα, το πτυχίο ΑΕΙ θα αποτελεί διαβατήριο για τους υπαξιωματικούς να γίνονται αξιωματικοί, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν -εκτός των στρατιωτικών σχολών- πολίτες με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων, που στη συνέχεια θα φοράνε τη στολή.»

Οι αλλαγές αυτές ασφαλώς έχουν προκαλέσει την προσοχή όλων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αξίζει να αναλυθούν επί των στοιχείων που δίνονται στη δημοσιότητα.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το Σεπτέμβριο αφού ληφθούν υπ΄όψιν και οι απόψεις των Επιτελείων, επιχειρείται η ρύθμιση συνολικά της «υπηρεσιακής εξέλιξης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων» περιλαμβάνοντας τους υπαξιωματικούς και τους Επαγγελματίες Οπλίτες. Φυσικά αρκετά από τα μέτρα που νομοθετούνται υπάρχουν ήδη σε κάποια μορφή πάγιων διαταγών των Γενικών Επιτελείων.

Μεταξύ άλλων σύμφωνα με το σχετικό άρθρο «εισάγονται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν τη δομή διοίκησης και τις αρμοδιότητες των αρχηγών γενικών επιτελείων, δημιουργείται σώμα στρατολογίας-νομικών συμβούλων, αποβάλλονται οι ένστολοι αθλητές που βρέθηκαν ντοπαρισμένοι και αλλάζει ο τρόπος παραχώρησης ανενεργών στρατοπέδων σε δήμους. Ακόμη σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο σύστημα μεταθέσεων το οποίο αλλάζει αφού συγκροτείται συμβούλιο μεταθέσεων, στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι όπως ακριβώς τα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων.

Σχετικά με τις κρίσεις σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτές φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν να διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές θα γίνονται με βάση υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια: (π.χ. πολύτεκνοι, ανήλικα τέκνα, τέκνα φοιτητές, λόγοι υγείας, συνυπηρέτηση συζύγου). Στις κρίσεις αυτές θα λαμβάνεται επίσης υπ’όψιν και ο δείκτης δυσκολίας των μονάδεων στις διάφορες μεταθέσεις (απόσταση από μεθόριο, διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, πληθυσμός περιοχής κ.λπ.), ο τόπος προτίμησης και που δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι κλπ. Οι έκτακτες κρίσεις θα γίνονται είτε σε περίπτωση κατάργησης της στρατιωτικής μονάδας, αφού όπως όλοι πιστεύουν θα αρκετές θα κλείσουν ακολουθώντας τον υπό κατάρτιση σχεδιασμό της νέας δομής δυνάμεων, είτε λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος, πειθαρχικού παραπτώματος ή την εισαγωγή των παιδιών σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Φυσικά για το συνταξιοδοτικό θα ισχύσει ότι ισχύει πλέον με το νέο νόμο δηλαδή σύνταξη σε 35 χρόνια υπηρεσίας όπως έχει αναλυθεί σε παλαιότερο δημοσίευμα της «Αθηνάς».

Το σημαντικό είναι η δημιουργία παράλληλης επετηρίδας με αποτέλεσμα να ανατρέπεται η μέχρι σήμερα παντοδυναμία της αρχαιότητας. Θα υπάρξουν σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της Ελευθεροτυπίας τρεις κατηγορίες προαγωγών: «προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή», προακτέοι κατ’ εκλογή» και «διατηρητέοι στο βαθμό». Η αξιολόγηση θα ξεκινά από το βαθμό αντισυνταγματάρχη, όπου θα εφαρμόζονται οι προαγωγές «κατ’ απόλυτο εκλογή». Κριτήρια θα είναι οι βαθμολογίες που έχουν συγκεντρώσει στα φύλλα αξιολόγησης (εξαίρετοι βαθμοί), τα προσόντα και οι κατά καιρούς εκπαιδεύσεις και σχολεία που έχουν παρακολουθήσει. Οι υπόλοιποι θα είναι προακτέοι κατ’ εκλογή ή διατηρητέοι, συγκροτώντας με αυτό τον τρόπο την παράλληλη επετηρίδα. Όλοι θα μπορούν να παραμένουν για 35 χρόνια στην υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρώνουν τα συντάξιμα χρόνια.

Κριτήρια για τις προαγωγές θα είναι πλέον η βαρύτητα των στρατιωτικών μονάδων που υπηρέτησαν (μια παράμετρος που ισχύει και σήμερα), ο χρόνος διοίκησης, η εμπειρία στον τομέα τους, οι εκπαιδεύσεις, τα πτυχία ΑΕΙ, το επίπεδο ξένης γλώσσας και οι ηθικές αμοιβές.

Ακόμη όπως αναφέρει το άρθρο της Ελευθεροτυπίας «όλες οι αποφάσεις που αφορούν μεταθέσεις, προαγωγές και αποστρατείες θα συνοδεύονται από την πλήρη αιτιολογία, που διατύπωσε τόσο η πλειοψηφία όσο και η μειοψηφία στα υπηρεσιακά συμβούλια. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει φρένο στη σωρεία προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά και η εκ των υστέρων δικαστική απονομή βαθμών… στρατηγού στους απόστρατους.»

Με το νομοσχέδιο αυτό οι υπαξιωματικοί (απόφοιτοι ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΥΔ κλπ) θα μπορούν να γίνονται αξιωματικοί έπειτα από πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, εφόσον έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους να είναι συναφές με την ειδικότητά τους.

Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως αφού η υπηρεσία έχει αρκετές ανάγκες και πολύ δύσκολα θα μπορεί ένα στέλεχος-υπαξιωματικός να σπουδάσει παράλληλα σε κάποιο πανεπιστήμιο εκτός και αν μεριμνήσει η υπηρεσία με σχετικές άδειες.

Ακόμη και οι ΕΠ.ΟΠ (Επαγγελματίες Οπλίτες) και οι ΕΜΘ (Εθελοντές Μακράς Θητείας) με πτυχίο ΑΕΙ θα μπορούν να εντάσσονται στους υπαξιωματικούς έπειτα από πέντε χρόνια πραγματικής υπηρεσίας αν βέβαια έχουν το πτυχίο να είναι σχετικό με την ειδικότητα.

Δημιουργείται ο θεσμός των «έφεδρων εξ εφέδρων και κατ’ απονομή» με πολίτες ειδικής μόρφωσης που θα εντάσσονται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις ένοπλες δυνάμεις ως. Δηλαδή απόφοιτοι ΑΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων (οικονομικοί, νομικοί, μηχανικοί κ.ά.). Θα γίνονται ανθυπολοχαγοί, θα μονιμοποιούνται έπειτα από μια πενταετία και θα εξελίσσονται μέχρι το βαθμό αντισυνταγματάρχη. Φυσικά αυτό θα συναντήσει την αντίδραση των αποφοίτων της ΣΣΑΣ που ήδη έχουν στείλει μήνυμα στον ΥΕΘΑ με τις αντιρρήσεις τους (βλ παλαιότερη δημοσίευση της «Αθηνάς».

Μέχρι σήμερα οι νομικοί σύμβουλοι του ΥΠΕΘΑ ήταν κυρίως Στρατιωτικοί Δικαστές. Με το νέο νόμο δημιουργείται ένα αυτόνομο σώμα νομικών συμβούλων  «στρατολογικού σώματος – στρατιωτικών νομικών συμβούλων» αντί της στρατολογίας. Στο νέο σώμα θα μπορούν να εντάσσονται πτυχιούχοι της νομικής «εξ εφέδρων» ή να παίρνουν μετάταξη από άλλα σώματα ή όπλα απόφοιτοι της νομικής (π.χ. από το πεζικό).

Σχετικά με τη δομή διοίκησης σύμφωνα με τις πληροφορίες της Ελευθεροτυπίας, οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων εντάσσονται στην «αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης» υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, παραπέμποντας σε ένα μοντέλο που θυμίζει την δομή του Αμερικανικού Στρατού. Δηλαδή ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα έχει μεν την επιχειρησιακή διοίκηση, αλλά θα την ασκεί μέσω των αρχηγών των κλάδων, που θα συμμετέχουν και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Αν ισχύσουν με αντικειμενικό τρόπο όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων θα πρέπει να κρίνονται πλέον όχι μόνο με στρατιωτικά προσόντα αλλά και με ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχία, διδακτορικά, διατριβές, μελέτες κλπ) αφού τα πρόσθετα ίδια κριτήρια θα τεθούν και στις κρίσεις όλων των κατώτερων αξιωματικών.

Έτσι περίπου διαγράφεται το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ με βάση το άρθρο του κ. Πασχάλη Κοροναίου στην Ελευθεροτυπία αλλά σίγουρα το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να λάβει υπ’όψιν ότι η αρχαιότητα είναι σήμερα ασφαλώς ένας σοβαρός παράγοντας αξιολόγησης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που έχει επικρατήσει στη συνείδηση όλων των Αξιωματικών. Περισσότερα όταν ψηφισθεί το νομοσχέδιο με την τελική του μορφή.

Κάντε ένα σχόλιο