Το ΥΠΕΘΑ δήλωσε προς τους εργαζόμενους στα ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ότι όσα έχουν ειπωθεί κατά καιρούς στους εκπροσώπους των εργαζομένων και αφορούν τα αλληλένδετα θέματα της ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, της διασφάλισης της απρόσκοπτης υλοποίησης των αναληφθέντων προγραμμάτων και της κατοχύρωσης των θέσεων εργασίας σε αυτήν ισχύουν απαρέγκλιτα. Έμπρακτη απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας προχώρησε, σε συνεργασία με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε., δύο φορές στην ανανέωση των τρίμηνων συμβάσεων, με την νόμιμη αιτιολογία ότι οι εργαζόμενοι κάλυπταν σημαντικές ανάγκες στην παραγωγή της εταιρείας.

Επίσης το ΥΠΕΘΑ δήλωσε ότι η ανανέωση των συμβάσεων αυτών ήταν αδύνατο να στοιχειοθετηθεί από νομικής απόψεως την παρούσα χρονική στιγμή, ενόψει του γεγονότος ότι τον Αύγουστο τα εργοστάσια κλείνουν.

Όμως, με την επαναλειτουργία των εργοστασίων τον Σεπτέμβριο, θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, σε συνεργασία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση των αναληφθέντων προγραμμάτων και συμβάσεων.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέστησε σαφές ότι πρόθεσή του είναι, να επιβλέψει προσωπικά τις όποιες διεργασίες για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, πάντα εντός του πλαισίου της νομιμότητας.

Κάντε ένα σχόλιο