Από 13 έως 17 Σεπ 2010, διεξήχθη επιθεώρηση στο πλαίσιο της Συνθήκης CFE ( Conventional Forces in Europe), από πολυεθνική ομάδα, με ηγέτιδα χώρα την Ελλάδα, σε αεροπορική βάση της Αρμενίας (15th Aviation Base). Στην ομάδα συμμετείχαν 3 Έλληνες επιθεωρητές, 1 Γερμανός και 1 Ιταλός.

Η Συνθήκη CFE υπογράφηκε στο Παρίσι στις 19 Νοεμβρίου 1990 από τα 16 μέλη του ΝΑΤΟ και τα 6 μέλη του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας . Τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 1992.

Αποτελεί ένα σύνθετο, νομικώς δεσμευτικό κείμενο που αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση της ισορροπίας των συμβατικών Δυνάμεων στην Ευρώπη. Η τήρηση της Συνθήκης παρακολουθείται από την Κοινή Συμβουλευτική Ομάδα (Joint Consultative Group) η οποία εδρεύει στη Βιέννη.

Κάντε ένα σχόλιο