Στο εργαστήριο όπλων του Λος Άλαμος διεξάγεται συχνά αγώνας μεταξύ των ομάδων (αστυνομίας, πυροσβεστικής κλπ) που περισυλλέγουν και διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά (ραδιενεργά, βιολογικά, χημικά κλπ).

YouTube Preview Image

Οι ομάδες αυτές προέρχονται από όλες τις περιοχές των ΗΠΑ και αποκτούν εμπειρία ώστε μπορούν να αντιμετωπίσουν σχετικές τρομοκρατικές επιθέσεις με επιτυχία.

Κάντε ένα σχόλιο