ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡ./ΑΣΤ. ΣΧΟΛΩΝ 2010 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΕΠ.
ΠΕΔΙΟ
ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗΠΟΛΗΕ.Μ.Βάση
2010
Βάση
2009
Διαφ.
10/09
Επιτ.
2010
Θέσεις
2010
Θέσεις
2009
Διαφ.
10/09
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 660
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 220
IIIΟδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 110
II,IVΝαυτικών Δοκίμων(ΣΝΔ)-Μηχανικοί Ειδ.Κατ.N.3648/08 /βΑθήνα 110
II,IVΙπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΔιάφορες 1
II,IVΙκάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 1
IIIΚτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 110
IIIΦαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 110
IIIΑξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 220
IΨυχολόγων (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19386 19256130445-1
IIIΙατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19336 19436-1004848480
VΟικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19275 19455-1802020200
IIIΟδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19246 19431-1857770
IIIΟδοντιατρικό(ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατ.N.3648/08 /α(Πρώην70&82)Θεσσαλονίκη 19162 1910458223-1
IΨυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ.Κατ.N.3648/08/α(Πρώην70&82)Θεσσαλονίκη 19143 19022121223-1
IIIΙατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Θεσσαλονίκη 19118 19131-13222223-1
VΟικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ.N.3648/08/α(Πρώην70& 82)Θεσσαλονίκη 19105 189891161010100
IΣτρατολογικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19087 1901671121214-2
IIIΚτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19081 19299-2185541
IIIΦαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 19076 19336-2607770
II,IVΙκάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. ΣειράΑθήνα 19040 19187-147313135-4
IIIΦαρμακευτικό(ΣΣΑΣ)Ειδ.Κατ.N.3648/08/ (Πρώην70 & 82)Θεσσαλονίκη 19026 19078-52223-1
IIIΚτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08/α(Πρώην70& 82)Θεσσαλονίκη 18996 18929671110
II,IVΙκάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. ΣειράΑθήνα 18915 77
IΣτρατολογικό(ΣΣΑΣ)Ειδ Κατ.N.3648/08 /α(Πρώην70& 82)Θεσσαλονίκη 18775 18816-41558-3
II,IVΙκάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 18760 18658102141417-3
VΑξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. ΣειράΑθήνα 18674 185531217676113-37
VΑξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)Αθήνα 18642 18424218335-2
VΥπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. ΣειράΘεσσαλονίκη 18619 18484135242433-9
II,IVΙκάρων (ΣΙ)- Ελεγκτές Αεράμυνας Ειδ. Κατ. N.3648/08 /αΑθήνα 18607 22
VΟικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 18482 19032-5501110
II,IVΕυελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Γεν. ΣειράΑθήνα 18455 183031522323230
IIIΑξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. ΣειράΑθήνα 18387 18098289292930-1
II,IVΝαυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Γεν. ΣειράΑθήνα 18335 18609-2741414113
VΑξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84)Αθήνα 18187 177264618813-5
VΥπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Θεσσαλονίκη 18094 17786308131315-2
IIIΑξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 18049 1685311961313130
VΑξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. ΣειράΑθήνα 17758 17433325525278-26
II,IVΕυελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 17711 171445671313112
VΑξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)Αθήνα 17703 16941762223-1
II,IVΝαυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Γεν. ΣειράΑθήνα 17464 17671-2072626251
IVΤεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Γεν. ΣειράΑθήνα 17364 16760604104104121-17
II,IVΙκάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Γεν. ΣειράΑθήνα 17363 1730360575758-1
II,IVΙπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Γεν. ΣειράΔιάφορες 17296 66
II,IVΝαυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μηχανικοί Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 17139 18309-11705550
II,IVΕυελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Γεν. ΣειράΑθήνα 17075 164316441291291218
VΑξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)Αθήνα 16923 15963960669-3
II,IVΝαυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 16920 1110
II,IVΙκάρων- Μηχανικοί (ΣΜΑ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 16721 18658-19371110
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Γεν. ΣειράΑθήνα 16303 15316987404043-3
IVΤεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 15949 15434515505058-8
VΥπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ.N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 15656 112-1
II,IVΙκάρων(ΣΙ)- Ιπτάμενο Ειδ.Κατ.N.3648/08/α(Πρώην70& 82)Αθήνα 15504 15524-202828280
II,IVΝαυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)- Μάχιμοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 15399 16287-8881313121
II,IVΕυελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 15393 147336606161583
II,IVΙπτάμενων Ραδιοναυτίλων Σ.Ι.Ρ. Ειδ. Κατ. N.3648/08 /αΔιάφορες 15330 22
VΑστυφυλάκων Γεν. ΣειράΑθήνα 15211 1312420876546541525-871
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 14891 138201071191921-2
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Γεν. ΣειράΑθήνα 14874 130811793727274-2
VΑστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%)Αθήνα 14756 117413015303070-40
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Γεν. ΣειράΑθήνα 14172 91005072122122189-67
IΨυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 13465 15158-16931110
IIIΙατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 13444 14959-15151110
VΑστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84)Αθήνα 13212 1010431087676177-101
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ) – Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 12677 5959257
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82)Αθήνα 12659 913935203535269
VΤμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. ΣειράΑθήνα 11599 12314-71533332310
II,IVΕυελπίδων (ΣΣΕ)- Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 11503 1110
II,IVΣχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)Διάφορες 11362 11460-986651
II,IVΣχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)Διάφορες 7316 13270-59544440
IΣτρατολογικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΘεσσαλονίκη 7079 12993-59141110
II,IVΣχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΔιάφορες 6102 8874-277221021017634
IVΤεχνικών Υπαξ/κών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 6023 226-4
II,IVΣχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) Πρώην (Ειδ.Κατηγ. )Διάφορες 5716 9146-34302121183
II,IVΙκάρων (ΣΙ)- Ιπτάμενοι Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 5697 223-1
II,IVΕυελπίδων (ΣΣΕ)- Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 4052 116-5
II,IVΜονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /βΑθήνα 3192 1110-9
II,IVΣχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην Ειδ.Κατηγ. )Διάφορες 3174 9931-67571414140
II,IVΣχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.ΣειράΔιάφορες 2548 10219-76711431471416
VΤμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ.Αθήνα 2177 12084-99074413
Κάντε ένα σχόλιο