Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών (Open Skies), η Ουκρανία εκτέλεσε πτήση παρατήρησης στην Ελλάδα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2010. Συγχρόνως, άλλη Ουκρανική αντιπροσωπεία εκτέλεσε επιθεωρήσεις CFE σε Μονάδες ΕΔ της Κρήτης. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Ανοικτών Ουρανών (Open Skies), τα κράτη – μέλη του ΟΑΣΕ δέχονται πτήσεις παρατήρησης για λόγους διαφάνειας σε διμερές επίπεδο.

Κάντε ένα σχόλιο