H Ελλάδα, με δεδομένη τη γεωστρατηγική της θέση και ως μέλος διεθνών οργανισμών, αναπτύσσει στρατιωτική διπλωματία για την προώθηση και διατήρηση καλών σχέσεων, την εποικοδομητική συνεργασία και την επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων και διαφορών με ειρηνικά μέσα. Ειδικότερα:

* Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
* Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
* Στα πλαίσια του ΟΗΕ.
* Στα πλαίσια του ΟΑΣΕ.
* Στο βαλκανικό χώρο.
* Στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης.
* Στο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

* Υποστηρίζει την προσπάθεια για ενιαία αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
* Συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκει ουσιαστικό ρόλο στα όργανα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού.
* Θεωρεί ότι ο Ευρω-Μεσογειακός διάλογος, εκτός από αναπτυξιακό μοχλό, αποτελεί και μοχλό εξασφάλισης της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή που ανοίγει το δρόμο στην οικοδόμηση θεσμικών σχέσεων ασφάλειας.

Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

* Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες, τις ασκήσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της Συμμαχίας με επιδίωξη την προάσπιση και προαγωγή των εθνικών συμφερόντων.
* Υποστηρίζει τη μετεξέλιξή του σε οργανισμό κοινής ασφάλειας, καθώς και τη διεύρυνσή του, υπό την προϋπόθεση μη ανατροπής, αλλά ενίσχυσης των ισορροπιών που εγγυώνται τη σταθερότητα και ειρήνη στις διάφορες επί μέρους περιοχές της Συμμαχίας και, ειδικότερα, στη Νοτιοανατολική της Πτέρυγα.
* Προβάλλει, στα πλαίσια της συμμαχικής σχεδίασης, αλλά και γενικότερα, τη γεωπολιτική σημασία του ελληνικού χώρου.

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ

H χώρα μας αντιμετωπίζει θετικά τις παρεμβάσεις του για τη διατήρηση της ειρήνης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετέχοντας ενεργά στη συγκρότηση δυνάμεων προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ

H χώρα μας υποστηρίζει τη μετατροπή του σε όργανο για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διευθέτηση των κρίσεων.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο των αποστολών των παραπάνω οργανισμών, την 26η Σεπτεμβρίου 1998 υπογράφηκε από τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας των Bαλκανικών χωρών, κατά τη σύνοδό τους στα Σκόπια, συμφωνία για την ίδρυση Πολυεθνικής Eιρηνευτικής Δύναμης Nοτιοανατολικής Eυρώπης (MPFSEE/Multinational Peace Force South Eastern Europe), η οποία στοχεύει στην πρόληψη συγκρούσεων και στην ανάληψη ειρηνευτικών αποστολών. Tο πρώτο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο υπογράφηκε στην Aθήνα την 12η Iανουαρίου 1999 και το δεύτερο συμπληρωματικό πρωτόκολλο υπογράφηκε στο Βουκουρέστι την 30η Νοεμβρίου 1999.

Στο βαλκανικό χώρο

H αμυντική διπλωματία μας αναπτύσσεται με γνώμονα την προώθηση και διατήρηση καλών σχέσεων, την εποικοδομητική συνεργασία και την επίλυση των προβλημάτων και των διαφορών με ειρηνικά μέσα, στοχεύοντας:

* Στη διμερή αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας που θα εδράζεται στο σεβασμό των υφιστάμενων συνόρων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Επιδιώκεται παράλληλα, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αποκατάσταση πλήρους ελέγχου των Αλβανών οικονομικών προσφύγων στην Ελλάδα, ώστε με τη συνεργασία των ελληνικών και αλβανικών αρχών να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η εγκληματικότητα.
* Στην υποστήριξη των ενεργειών της διεθνούς κοινότητας για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και στην εμμονή για την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κόσσοβο.
* Στη διατήρηση καλών διμερών σχέσεων που έχουν οικοδομηθεί με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM / Former Yugoslavian Republic of Macedonia) και καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας εξάλειψης των ζητημάτων εκείνων που υποκρύπτουν αλυτρωτικές βλέψεις κατά της χώρας μας.
* Στην προώθηση στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών Βαλκανικών χωρών, η οποία μπορεί να επεκταθεί σε κοινές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
* Στην ανάληψη ουσιαστικού ρόλου για την προώθηση των διαδικασιών της «Συνεταιρισμού για την Ειρήνη» (PfP/Partnership for Peace) στις χώρες της Βαλκανικής.
* Στη διατήρηση στενών σχέσεων στον οικονομικό, πολιτικό και, υπό προϋποθέσεις, αμυντικό τομέα με Βαλκανικές χώρες.
* Στην προσέγγιση των χωρών της Βαλκανικής με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης

* Αναπτύσσει διμερείς αμυντικές συνεργασίες και παρακολουθεί το επίπεδο των πολιτικών σχέσεων με τις χώρες αυτές.
* Θεωρεί ότι οι σχέσεις συνεργασίας της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνουν τις ευρύτατες αλλαγές που έχουν επέλθει στα θέματα ασφάλειας και δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της Ευρω-Ατλαντικής συνεργασίας και την προώθηση της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας.

Στο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου

* Επιδιώκει αμυντική συνεργασία με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις αραβικές χώρες της Μεσογείου, καθώς, επίσης, με τις χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου, σε θέματα εκπαίδευσης στελεχών, αμυντικής βιομηχανίας και ασκήσεων.
* Προωθεί και υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διατήρηση της ειρήνης, την αποκατάσταση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη μείωση των εξοπλισμών, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και την εξασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.
* Ενισχύει την ελληνική ναυτική και αεροπορική παρουσία ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο.
* Επιδιώκει την ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία, τις χώρες του Εύξεινου Πόντου και της Υπερκαυκασίας, σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας, εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

ΠΗΓΗ:ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο