Στο βίντεο εποχής που ακολουθεί (1943) ο Στρατός των ΗΠΑ διδάσκει τις βασικές αρχές των μικρών όπλων του πεζικού. Αν και τα όπλα που παρουσιάζονται είναι παρωχημένα οι βασικές αρχές, το διαμέτρημα των βλημάτων και οι ιδιότητές τους παραμένουν ίδιες ακόμη και σήμερα.

YouTube Preview ImageYouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο