Στις 09 Σεπ 10 κατατάχθηκαν στη ΣΣΕ οι πρωτοετείς Ευέλπιδες. Κατά τη διάρκεια της κατατάξεως, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των οικείων των πρωτοετών Ευελπίδων, για τις δραστηριότητες και την εν γένει διαβίωση τους στη Σχολή. Οι προοπτικές των νέων Ευελπίδων διαγράφονται λαμπρές αφού η εκπαίδευση τους (στρατιωτική και ακαδημαϊκή) θα είναι εντατική και υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Κάντε ένα σχόλιο