Καλούνται για κατάταξη στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), οι επιτυχόντες υποψίοι κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις έτους 2010, σύμφωνα με τους πίνακες αποτελεσμάτων που πρόσφατα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιασθούν στη ΣΑΝ (Στρατόπεδο Σακέτα Α΄, Βύρωνας), την 8 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, φέροντας μαζί τους τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην Εγκύκλιο Προκυρήξεως του Διαγωνισμού (ΕΔΥΕΘΑ-15/2010).

Κάντε ένα σχόλιο