Ημερομηνία κατάταξης των επιτυχόντων στη ΣΜΥ έχει ορισθεί η 13η Σεπ 2010 και ώρα 07:00 ενώ οι επιτυχόντες μπορεί να συνοδεύονται από τους γονείς τους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάταξη καθώς και το μήνυμα του Διοικητή της ΣΜΥ Ταξίαρχου Χρήστου Μανωλά υπάρχουν στο αρχείο που ακολουθεί:

Πληροφορίες κατάταξης στη ΣΜΥ και μήνυμα του Διοικητή.

Κάντε ένα σχόλιο