Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι προσκαλούνται οι επιτυχόντες μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 08:00, στην οδό τέρμα Χατζηκυριακού στον Πειραιά.

Οι επιτυχόντες κατά την κατάταξη τους, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1(στ) του Παραρτήματος «ΣΤ» της υπ’ αριθμ. 15 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΕΘΑ, με ημερομηνία 12-4-2010.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: 210-4581337 και 210-4581397 (FAX).

Ο πίνακας με τα ονόματα των επιχόντων

Κάντε ένα σχόλιο