Η επισκεψιμότητα του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων σταθερά υψηλότερη από τις όλες τις ιστοσελίδες των Στρατιωτικών Σχολών της Ελλάδος και όλων των Αμυντικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Η διεθνής ιστοσελίδα αξιολόγησης ALEXA τοποθετεί την ιστοσελίδα μας κορυφαία με μια αλματώδη άνοδο επισκεψιμότητας. Ειδικότερα μέσα σε περίπου ένα μήνα η «Αθηνά» ανέβηκε από τη θέση 11796 στην θέση 7197 δηλαδή περίπου 4500 θέσεις ψηλότερα! H ίδια περίπου άνοδος υπήρξε στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της ΣΣΕ που οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση της ιστοσελίδας λόγω έναρξης εγγραφών και μαθημάτων. Ακολουθεί ο πίνακας της κατάταξης που προκύπτει από την διεθνή ιστοσελίδα www.Alexa.com. Για να γίνει αντιληπτή η κατάταξη αναφέρουμε ότι η ιστοσελίδα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» είναι στη θέση 32 ενώ η ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ στη θέση 3312 και το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων δεν παρουσιάζεται στην αξιολόγηση. Τονίζουμε ότι οι απόλυτες τιμές της ALEXA δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν παρά μόνο οι σχετικές ώστε να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ ιστοσελίδων.

Η αλματώδης αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας συνεχίζεται

ΝΕΑΥΠΕΘΑ«Αθηνά»ΣΣΕΣΜΥΣΝΔΕΛΙΑΜΕΠΙΑΑ
22-09-201032331271977313100541963023588

>50000

Ένα σχόλιο στο “Νέο μεγάλο άλμα της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελέγχου Όπλων”
  1.  
Κάντε ένα σχόλιο