Οι αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τις Αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ λοιπόν εκπαιδεύουν τους Αφγανούς στην εξουδετέρωση των συσκευών αυτών παρέχοντας τους τον κατάλληλο εξοπλισμό.Έτσι αποφεύγουν οι ίδιοι να έρθουν σε επαφή με τον κίνδυνο και επεμβαίνουν μόνο όταν οι Αφγανοί χρειάζονται βοήθεια.

YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο