Οι Ιρακινοί πάντα θεωρούσαν τους Αμερικάνους δυνάμεις κατοχής. Παρά την αποχώρηση των μάχιμων μονάδων ακόμη παραμένουν δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ προκειμένου να εκπαιδεύσουν και να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του τοπικού στρατού και της αστυνομίας. Ακόμη ήδη υπάρχουν 120 ιδιωτικές εταιρίες ασφαλείας των ΗΠΑ και άλλων χωρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ιράκ έναντι υψηλής αμοιβής. Πλήθος άλλων τέτοιων εταιριών θα πάρουν τη θέση των αποχωρούντων Αμερικάνων. Η ασφάλεια του λαού του Ιράκ θα συνεχίσει να είναι πολύ ακριβή και να ελέγχεται από χιλιάδες ξένους μισθοφόρους

Κάντε ένα σχόλιο