Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης έργων υποδομών σε μικρά ακριτικά νησιά, κατασκευάστηκε σκυρόστρωτο δρομολόγιο πρόσβασης για την διευκόλυνση του προσωπικού και τη μεταφορά των εφοδίων, καθώς και αυτοσχέδια πλωτή κατασκευή, για την διευκόλυνση των σκαφών κατά την προσέγγιση, την επιβίβαση – αποβίβαση του προσωπικού και την φορτοεκφόρτωση των εφοδίων.

Κάντε ένα σχόλιο